Dyżur dra hab. Rafała Zpałaty w dniu 10.10.2017 r. odbywa się w godz. 12:00-13:00 w sali 318.

UWAGA STUDENCI!

DO 10 PAŹDZIERNIKA DO GODZINY 23.55 W USOS TRWA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROGRAMU ERASMUS+ NA SEMESTR LETNI 2017/2018.

 

Dzień organizacyjny dla studentów I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
(politologia, europeistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, historia, archeologia, zarządzanie dziedzictwem kulturowym, socjologia, praca socjalna, ekonomia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury i środowiska) 
 
27 września 201 7 r. ul.

Wywiad z dr. hab. Rafałem Zapłatą w Halo Polonia TVP wyemitowany w dniu 25.07.2017 r. - o nowych technologiach, archeologii i dziedzictwie kulturowym Puszczy Białowieskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem od 00:28:00 min - http://halopolonia.tvp.pl/33098677/25072017-2205

 

KATARZYNA SMOLEŃSKA UCZENNICA ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W WARSZAWIE jest autorką logo IHS UKSW

http://www.ihs.uksw.edu.pl/node/400

Już dostępna nowa publikacja pt. "Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach", red. Rafał Zapłata, 2017, Wyd. Naukowe UKSW.
 

Polecamy!

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach