DODATKOWE SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ODBĘDĄ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

1 termin - 24.11.2016 (czwartek), godz. 17.00, ul. Dewajtis 5, Nowy Budynek, Aula im. Jana Pawła II;

2 termin - 30.11.2016 (środa), godz. 17.00, ul. Wóycickiego 1/3, Budynek Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana;

3 termin - 11.12.2016 (niedziela), godz. 09.00, ul. Wóycickiego 1/3, Budynek Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana;

4 termin – 17.12.2016 (sobota), godz. 09.00, ul. Wóycickiego 1/3, Budynek Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana. 

WAŻNE DODATKOWE INFORMACJE

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania audycji z udziałem dr Magdaleny Łaptaś w radiu TOK-FM, w programie OFF-CZAREK w dniu 22 listopada 2016 r. / wtorek, o godz. 10.00. Audycja poswięcona konferencji pt. "Nubian Art in a Byzantine, Ethiopian and Coptic Context" i pracom wykopaloskowo-badawczym w Sudanie.

Instytut Historii Sztuki we współpracy ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki zaprasza na LXIV Ogólnopolską sesję Stowarzyszenia Historyków Sztuki „Migracje“.
 
Migracje artystyczne bywają tak samo skomplikowane jak migracje społeczne, z którymi przecież są silnie powiązane. Migracje artystyczne wzbogacają, obdarzając zastaną rzeczywistość zupełnie nowym i wyjątkowym znaczeniem, potrafią też rujnować – zmieniając lokalne środowiska, budzą tym samym lęk przed obcym, zawłaszczającym tradycyjne wartości, redefiniującym uznane normy.

Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW zaprasza wszystkie studentki i absolwentki, które zajmują się rękodziełem artystycznym, do udziału jako wystawca w kiermaszu pt. Galeria przedsiębiorczych kobiet, który odbędzie się 6 grudnia 2016 r. w bud. Auditorium Maximum. 

Aby wziąć udział w Galerii przedsiębiorczych kobiet, wystarczy do 27 listopada wysłać swoje zgłoszenie na adres konsultacje@uksw.edu.pl. Wszelkie szczegóły dostępne są na stronie http://szkolenia.uksw.edu.pl/node/1096

Serdecznie zapraszamy!

Z przyczyn organizacyjnych i technicznych w dniu 16 listopada br. (środa) Dziekanat WNHiS będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.
Prof. dr hab. Jakub Lewicki w dniu 26 X 2016 r. odebrał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację na profesora.
 
Pan prof. Jakub Lewicki jest jedną z niewielu osób w Polsce, którzy uzyskali nominację profesorską na podstawie obowiązujących przez rok najbardziej wymagających zapisów ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym tzw.

Institute of Cardinal Stefan Wyszyński in Warsaw kindly invites you to the international conference ─ “Nubian Art in a Byzantine, Ethiopian, and Coptic Context”. The conference will be held on 25th of November 2016, at Wóycickiego 1/3 St., (building 23, room 201), and on 26th of November in the National Museum of Warsaw, at Jerozolimskie 3 (Kino MUZ - cinema hall).

During the conference, the results of the Polish excavations in the Sudan will be presented on the background of the Mediaeval art in: Ethiopia, Egypt, and Cappadocia.

Serdecznie zapraszamy na miedyznarodową konferencję:

"Medieval Art in Central Europe"

Nowy Sącz, „Miasteczko Galicyjskie” („Galician Town”), Poland
Lwowska street 226
 
October 20–23, 2016 
20-23 październik 2016 r.

ZAPROSZENIE / PFD

Szczegóły - http://www.ihs.uksw.edu.pl/node/360

WYSTAWA CZASOWA

Przeszłość się nie skończyła i nadal jest obecna wsród nas. Dziedzictwo archeologiczne rejonu Bobolic

Miejsce: Muzeum Regionalne w  Bobolicach

KONFERENCJA NAUKOWA
 
"Kameduli w Warszawie. 375 lat fundacji eremu na Bielanach"
 
Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 października 2016 r.
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
ul. Dewajtis 5
Przywitanie gości nastąpi o godz.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach