Zajęcia z dr Magdaleną Białonowska w pierwszym tygodniu października są odwołane.

W związku z uczestnictwem w konferencji naukowej w Rzeszowie, prof. dr hab. Jakub Lewicki odwołuje swoje zajęcia w dniu 2.10.2018. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony na najbliższych zajęciach.

Informujemy, że dr Tomasz Śnieżek jest na zwolnieniu lekarskim do końca października.

W związku z obowiązkami służbowymi, zajęcia z dr hab. Anną Czyż rozpoczną się od 22.10.2018 r.

W związku z wyjazdem służbowym dr M. Łaptaś, pierwsze zajęcia dla studentów I i II roku odbędą się w dniu
24 października b.r.

Zajęcie z dr B. Gutowskim, ze względu na wyjazd na konferencję naukową, rozpoczną się od drugiego tygodnia października.

W związku z upływającym w niedzielę (30 września br.) terminem składania prac dyplomowych informujemy, że prace będzie można  złożyć w Dziekanacie w poniedziałek (1 października br.) w godz. 9.00-12.30.

Z uwagi na urlop dyżur z  dr. hab. R. Zapłatą w dniu 25.09.2018 r. jest odwołany.

Dzień organizacyjny dla studentów I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia na
Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

(politologia, europeistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, historia, archiwistyka
i zarządzanie dokumentacją, archeologia, zarządzanie dziedzictwem kulturowym, socjologia, praca socjalna, ekonomia, ekonomia menedżerska, historia sztuki, ochrona dóbr kultury i środowiska)

 

26 września 201 8 r. ul. Wóycickiego 1/3 budynek 21 Aula Szumana

9.00 – spotkanie z Kolegium Dziekańskim oraz Dyrektorami Instytutów

10.30 – spotkanie z Samorządem Studenckim

12.30 – szkolenie BHP

Informujemy, że dyżur dr. hab R. Zapłaty jest przeniesiony z dnia 18.09.2018 / wtorek  na dzień 20.09.2018 / czwaretk na godz.  18:00,

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach