Informacja dla studentów obecnego roku II studiów 1 stopnia Historii sztuki oraz II i III roku ODKiŚ, którzy są zobowiązani uzyskać zaliczenia przedmiotów, które w roku 2017/2018 nie odbyły się z powodu nieobecności
p. dr Agnieszki Skrodzkiej.

 W roku akademickim 2018/2019:

-  studenci II roku studiów 1 st. Historii sztuki zobowiązani są do uzyskania zaliczenia zajęć: Wstęp do metodologii historii sztuki, ćwiczenia - zajęcia p. dr A. Skrodzkiej w planie I roku Historii sztuki, w tym roku będą to zajęcia łączone dla I i II roku.

Informacje na temat OBOWIĄZKOWEJ REJESTRACJI na LEKTORATY na rok akademicki 2018/2019 zamieszczone są na stronie Studium Języków Obcych: http://www.sjo.uksw.edu.pl/node/4

Test poziomujący oraz rejestracja na lektoraty odbędą się w dniach 17.09-30.09.2018

 

Dyżur dra hab. R. Zapłaty w dniu 11 września br., z uwagi na udział w konferencji - wyjazd delegacyjny - jest odwołany.

Środa 12.09.2018 - 10.30-11.15, p. 312

Poniedziałek 17.09.2018 – 10.45-11.30, p. 312

Ze względu na zajęcia terenowe ze studentami dyżur w ostatnim tygodniu września jest odwołany.

Od 10 października 2018 dyżury odbywać się będą w każdą środę w godz. 8.45-9.30, p. 312.

2. Ze względu na udział w konferencji naukowej zajęcia dydaktyczne i dyżur dr hab. Katarzyny Chrudzimskiej-Uhera w dn. 03.10.2018 zostają odwołane.

Dyżur dr Magdaleny Łaptaś w dn. 05.09.2018 odbędzie się w godz. 12:00-13:00 s. 318.
 

Dyżur dra hab. R. Zapłaty w dniu 4 września br. jest przeniesiony na dzień 10.09 / godz. 18:00.

Dyrektor IHS, p. dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera we wrześniu będzie miała dyżur w następujących dniach: 5.09 – 9.00-9.45, 12.09 – 9.30 -10.15, 19.09 – 9.30-10.15, p. 312.

W dniach 10-31 sierpnia dziekanat i sekretariat będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy!

 
Dyżur dr Magdaleny Łaptaś w dn. 04.07.2018 odbędzie się w godz. 14:00-15:00, p.318.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach