W dn. 19.10.2018 zajęcia z dr hab. Przemysławem Mrozowskim, prof. UKSW są odwołane.

Z powodów formalnych, zajęcia z dr Magdaleną Białonowską w dn. 8-12.10.2018 są odwołane.

 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na UKSW odbędzie się 8 października 2018 r. na kampusie przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie. Szczegółowe informacje podane są na głównej stronie Uniwersytetu. W tym dniu nie ma zajęć.

Zajęcia z dr Pawłem Drabarczykiem vel Grabarczykiem w dn. 05.10.2018 są odwołane.

Zajęcia z dr Magdaleną Białonowska w pierwszym tygodniu października są odwołane.

W związku z uczestnictwem w konferencji naukowej w Rzeszowie, prof. dr hab. Jakub Lewicki odwołuje swoje zajęcia w dniu 2.10.2018. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony na najbliższych zajęciach.

Informujemy, że dr Tomasz Śnieżek jest na zwolnieniu lekarskim do końca października.

W związku z obowiązkami służbowymi, zajęcia z dr hab. Anną Czyż rozpoczną się od 22.10.2018 r.

W związku z wyjazdem służbowym dr M. Łaptaś, pierwsze zajęcia dla studentów I i II roku odbędą się w dniu
24 października b.r.

Zajęcie z dr B. Gutowskim, ze względu na wyjazd na konferencję naukową, rozpoczną się od drugiego tygodnia października.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach