Gratulacje Jego magnificencji Rektora UKSW ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego dla prof. dr. hab. Jakuba Lewickiego w związku z powołaniem na stanowisko Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Prof. USKW dr hab. Zbigniew Bania wyróżniony tytułem i statuetką "Belfra Roku" - kategoria Wykładowca!

Prof. Zbigniew Bania podczas wręczania nagrody.

Lista tegorocznych laureatów na stronie UKSW - http://www.uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/913-najlepsi-belfrzy-uksw-wybrani

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Dr Anna Czyż uzyskała stopień doktora habilitowanego  z  dziedziny nauk humanistycznych - dyscyplina  historia sztuki!

Serdecznie gartulujemy!

Serdecznie zaprszamy  doudziału w konferencji naukowej pt. "czy polskie  zabytki muszą umierać?"!

Terimn: 28.03.2017 r.

Szczegóły  na stronach konferencji: https://www.facebook.com/konferencja.zabytki/

 

Social media, Innovation and Public Communication

Konwersatoria z wykładowcami z Portugalii

 

Szanowni  Państwo

W dniu 22 III 2017 roku prof. dr hab. Jakub Lewicki objął funkcję Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Nominację wręczył Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera. Wcześniej kandydatura prof. J. Lewickiego została pozytywnie zaopiniowana przez kierownictwo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalnego Konserwatora Zabytków. Nowemu konserwatorowi będą podlegać wszystkie sprawy związane z ochroną zabytków na Mazowszu oraz nadzór nad pracą stołecznego konserwatora zabytków w Warszawie i decydowanie o formach ochrony zabytków w Warszawie.

Szanowni Państwo,
 
W dniach 15-17.03.2017 dziekanat będzie n i e c z y n n y.
W pilnych sprawach proszę o zgłaszanie się do pok. 223.
 
Naklejki na legitymacje będzie można otrzymać od 21.03.2017.
 
 
Za utrudnienia przepraszamy!

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

WYJAZD INWENTARYZACYJNY NA CMENTARZE DAWNEGO WOJEWÓDZTWA TARNOPOLSKIEGO (OBECNIE UKRAINA)

SPOTKANIE INFORMACYJNE PIĄTEK, GODZ. 9.00, POK. 318

Art of Armenian Diaspora. Second International Conference

http://www.ihs.uksw.edu.pl/node/412/edit

March 30- 31, 2017

Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw

Warsaw, Wóycickiego street  1/ 3 building no. 23, room no. 201

PROGRAMME - PDF

Zmiana zajęć z dr Magdaleną Łaptaś - I rok kierunek Historia sztuki. Plan zaktualizowano.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach