Dyżur dr. hab. R. Zapłaty jest przeniesiony (jednorazowo) z dnia 19.09.2017 r. na dzień 21.09.2017 r. / czwartek godz. 16:00 (s. 318).

Dzień organizacyjny dla studentów I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
(politologia, europeistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, historia, archeologia, zarządzanie dziedzictwem kulturowym, socjologia, praca socjalna, ekonomia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury i środowiska) 
 
27 września 201 7 r. ul.

Wywiad z dr. hab. Rafałem Zapłatą w Halo Polonia TVP wyemitowany w dniu 25.07.2017 r. - o nowych technologiach, archeologii i dziedzictwie kulturowym Puszczy Białowieskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem od 00:28:00 min - http://halopolonia.tvp.pl/33098677/25072017-2205

 

KATARZYNA SMOLEŃSKA UCZENNICA ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W WARSZAWIE jest autorką logo IHS UKSW

http://www.ihs.uksw.edu.pl/node/400

Już dostępna nowa publikacja pt. "Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach", red. Rafał Zapłata, 2017, Wyd. Naukowe UKSW.
 

Polecamy!

Miło nam poinformować, że w kolejnej edycji programu akredytacyjnego "Studia z przyszłością" Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wyróżnione zostały prowadzone w IHS UKSW kierunki studiów: historia sztuki i ochrona dóbr kultury i środowiska.

Na Wydziale NHiS wyróżnienia uzyskały również kierunki historia i zarządzanie dziedzictwem kulturowym.

Serdecznie gratulujemy!