Struktura Instytutu Historii Sztuki

INSTYTUT HISTORII SZTUKI WNHiS UKSW

Dyrektor dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera

Zastępca Dyrektora dr Magdalena Tarnowska

 

Katedra Sztuki Dawnej

 

Zakład Historii Sztuki Starożytnej i Tradycji Antyku

Zakład Sztuki i Ikonografii Średniowiecznej

- kierownik dr hab. Przemysław Mrozowski, prof. UKSW

prof. dr hab. Czesław Grajewski

ks. dr hab. Janusz Nowiński, prof. UKSW

dr Romana Rupiewicz

Zakład Architektury

dr hab. Zbigniew Bania, prof. UKSW

Zakład Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobrazu

- kierownik prof. dr hab. Jakub Lewicki

dr Wojciech Podstolski

 

Katedra Sztuki Nowożytnej

- kierownik dr hab. Anna Czyż, prof. UKSW

Zakład Plastyki Nowożytnej

dr hab. Anna Czyż, prof. UKSW

dr Artur Badach

dr Agnieszka Skrodzka

Zakład Ikonografii Nowożytnej

dr Katarzyna Ponińska

 

Katedra Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej

kierownik dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera

dr Bartłomiej Gutowski

dr Beata Lewińska

dr Marek Maksymczak

dr Marta Wiraszka

 

Katedra Kultury Artystycznej

Zakład Rzemiosła Artystycznego

dr Magdalena Białonowska  

dr Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk

Zakład Kultury Narodów Rzeczpospolitej i Chrześcijańskiego Wschodu

dr Magdalena Łaptaś

dr Magdalena Tarnowska

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach