Struktura Instytutu

Struktura Instytutu Historii Sztuki

Dyrektor dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera

Zastępca dyrektora dr Magdalena Tarnowska

Kierownik studiów niestacjonarnych dr Bartłomiej Gutowski

 

Katedra Sztuki Dawnej– kierownik dr hab Zbigniew Bania, prof UKSW

 Zakład Sztuki i Ikonografii Średniowiecznej

prof. dr hab. Czesław Grajewski

dr hab. Przemysław Mrozowski

dr Romana Rupiewicz

·         Zakład Architektury

dr hab. Zbigniew Bania, prof. UKSW

·         Zakład Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobrazu

prof. dr hab. Jakub Lewicki

            dr Wojciech Podstolski

dr Rafał Zapłata

 

Katedra Sztuki Nowożytnej– kierownik prof. dr hab. Christine Moisan-Jablonski

·         Zakład Plastyki Nowożytnej

dr Artur Badach

dr hab. Anna Czyż

dr Agnieszka Skrodzka

·         Zakład Ikonografii Nowożytnej

prof. dr hab. Christine Moisan-Jablonski

dr Katarzyna Ponińska

 

Katedra Kultury Artystycznej– kierownik dr hab. Agnieszka Bender, prof. UKSW

·         Zakład Rzemiosła Artystycznego

dr hab. Agnieszka Bender, prof. UKSW

·         Zakład Kultury Narodów Rzeczpospolitej i Chrześcijańskiego Wschodu

prof. dr hab. Waldemar Deluga

dr Magdalena Łaptaś

dr Magdalena Tarnowska

 

Zakład Sztuki Współczesnej

dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera

dr Bartłomiej Gutowski

dr Beata Lewińska-Gwóźdź

dr Marta Wiraszka