Struktura Instytutu Historii Sztuki

INSTYTUT HISTORII SZTUKI WNHiS UKSW

DYREKTOR - dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, prof. UKSW

ZASTĘPCA DYREKTORA - dr Magdalena Tarnowska

 

Katedra Sztuki Średniowiecznej

dr hab. Przemysław Mrozowski, prof. UKSW - kierownik katedry

ks. dr hab. Janusz Nowiński, prof. UKSW

dr Romana Rupiewicz

 

Katedra Sztuki Nowożytnej

dr hab. Anna Czyż, prof. UKSW - kierownik katedry 

dr Artur Badach

dr Katarzyna Ponińska

dr Agnieszka Skrodzka

 

Katedra Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej

dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, prof. UKSW - kierownik katedry

dr Bartłomiej Gutowski

dr Beata Lewińska

dr Marek Maksymczak

dr Marta Wiraszka

 

Katedra Kultury Artystycznej

prof. dr hab. Czesław Grajewski - kierownik katedry 

dr Magdalena Białonowska  

dr Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk

dr Magdalena Łaptaś

dr Magdalena Tarnowska

 

Katedra Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobrazu

prof. dr hab. Jakub Lewicki - kierownik katedry

dr Wojciech Podstolski