Dyżury i opiekunowie

Dziekan

Ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk

dyżur: wtorek 13:00 - 15:00, p. 219

Prodziekan ds studenckich i kształcenia

dr hab. Anna Czyż, prof. UKSW

dyżur: poniedziałek 11:30 - 13:00, p. 219

 

Dyrektor Instytutu

dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, prof. UKSW

dyżur: środa 8.45 – 9.30, p. 312 

Zastępca Dyrektora Instytutu

dr Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk

dyżur: piątek 12:30 - 13:15, p. 312

 

Kierownik kierunku Historia sztuki

dr Marta Wiraszka

dyżur: piatek 11:30 - 12:30, p. 311

Kierownik kierunku Ochrona dóbr kultury i środowiska 

dr Bartłomiej Gutowski

dyżur: piątek 9.00-9.30, p. 311