Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk

litera: 
D
tytuł / stopień naukowy: 
Dr

KONTAKT

p.drabarczyk@uksw.edu.pl 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Moje obecne badania lokują się na styku historii sztuki i refleksji teoretycznej. Interesuje mnie wzajemne oddziaływanie sztuki i kategorii, takich jak wzniosłość, niewyobrażalne, numinosum, sacrum, czy niesamowite. Podążam za przemianami sztuki pod wpływem wybranych idei, ale także przekształceniami, zniekształceniami, rewizjami, jakim idee te ulegają w realizacjach artystycznych. Istotne miejsce w moich badaniach zajmuje kwestia trwania w sztuce współczesnej „tradycyjnych” konwencji i motywów (np. zaczerpniętych z romantycznego malarstwa pejzażowego czy ikonografii sakralnej), w których dochodzi do przemian znaczeniowych. Przyjęta przeze mnie metoda badawcza wpisuje się w tradycję hermeneutyczną.

Należę do redakcji "Artifex Novus". Współpracuję z pismem „Obieg”, wydawanym przez CSW Zamek Ujazdowski. Pełnię funkcję sekretarza I Międzynarodowego Biennale Naukowo-Artystycznego „Czarodziejska Góra” w Sokołowsku, współorganizowanego przez redakcję kwartalnika „Konteksty”. Uczestniczę w projekcie tworzenia materiałów do korpusu portretu staropolskiego. Prowadzę Fundację Strona Obrazu.

LINKI

PBN - Polska Bibliografia Naukowa

Academia.edu 

USOS UKSW

 

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

 1. Wzniosłość plus size, [w:] „Większy niż szafa”, kat. wyst., red. Maciej Duchowski, Warszawa 2018;
 2. Na miękkim kamieniu, „Fraza. Poezja, proza, esej”, nr 1 (99) 2018, s. 248;
 3. Paranoja kontrolowana? Historia sztuki przegląda się w apokryfie Jakuba Woynarowskiego, materiały Seminarium Metodologiczne Stowarzyszenia Historyków Sztuki „Sztuka Przeciwko Historii Sztuki, red. Maria Poprzęcka, Warszawa 2017, s. 211;
 4. Auto-portret z kraksą, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 2017/1-2 (316/317), s. 220;
 5. Czarny i wzniosły, Publikacja towarzysząca wystawie „Magia kwadratu” 7 X 2016 r. – 29 I 2017 r.; PGS w Sopocie, 2016, s. 69;
 6. Wzniosłość. Reaktywacja, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 2016/1 (312). s. 141;
 7. Pejzaż z wzniosłością w tle, Publikacja towarzysząca wystawie „Mocne stąpanie po ziemi”, BWA Katowice 2015, s. 58;
 8. Wizerunek  «Virgen del Cerro» jako symbol andyjskiego baroku hybrydycznego, w: „Curiosita – zjawiska osobliwe w sztuce, literaturze i obyczaju”, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2014, s. 278;
 9. Virgen Alada y los Santos Angélicos en la iconografía del arte colonial latinoamericano, razem z Ewą Joanną Kubiak  [w:] „Los ángeles en el arte. «A la sombra de tus alas»”, red. María Cristina Valerdi Nochebuena, Ewa Joanna Kubiak, Puebla 2014, s.137;
 10. La colección de obras del arte hispanoamericano del Museo Arquidiocesano de Cracovia, [w:] “Quaderni di Thule. Atti del XXXIV Convegno Internazionale di Americanistica”, vol.12, Perugia 2013, s. 541.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH (WYBÓR) 

 1. Kto słaby, podąża za życiem [O sztuce Koji Kamojiego], VIII Zakopiańskie Spotkania Antropologiczne, Zakopane 1-9 XII 2018;
 2. Historia szaleństwa w dobie kuratoringu. Wokół wystaw „Palindrom” oraz „AB/ramowi/Ce”kuratorowanych przez Roberta Kuśmirowskiego; Seminarium Metodologiczne Stowarzyszenia Historyków Sztuki „Artysta/Kurator”; Nieborów, 29 XI – 1 XII 2018;
 3. Auto-portret z kraksą, Konferencja „Wędrujące kultury: stare topografie, nowe przemieszczenia”, UJ Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 7-8 XI 2016;
 4. Paranoja kontrolowana? Historia sztuki przegląda się w apokryfie Jakuba Woynarowskiego, Seminarium Metodologiczne Stowarzyszenia Historyków Sztuki „Sztuka Przeciwko Historii Sztuki”; Nieborów, 20 – 22 X 2016. 
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach