Międzynarodowe seminarium we FLORENCJI pt. "COLOURS IN ART AND CULTURE"

W dniach 2-9. 03.2014 odbędzie się międzynarodowe seminarium profesorsko-studenckie we FLORENCJI pod tytułem: COLOURS IN ART AND CULTURE organizowane i prowadzone przez dr Małgorzatę Wrześniak we współpracy z FONDAZIONE ROMUALDO del BIANCO  - LIFE BEYOND TOURISM.
http://www.lifebeyondtourism.org/evento/343/COLOURS-IN-ART-AND-CULTURE-%28art%2C-literature%2C -history%2C-culture%2C-pop-culture%2C-commercials% 2C-desing%2C-arts-%26-crafts%2C-architecture%29Tegoroczne seminarium  jest kontynuacją prowadzonego od czterech lat projektu mającego na celu integrację młodych naukowców z różnych ośrodków naukowych stowarzyszonych z Fondazione Romualdo del Bianco we Florencji  (obecnie 800 placówek naukowych z całego świata – wszelkie informacje na temat fundacji w tym statut, manifest, cele, opis działalności dostępne na: http://www.fondazione-delbianco.org).
Seminarium jest trzystopniowe (zajęcia nadprogramowe dla osób szczególnie zaangażowanych oraz członków Kół Naukowych, studentów studiów II i III stopnia). Pierwszy etap tzw. Faza “Before” obejmuje pracę w grupach narodowych i przygotowanie opracowania na wybrany temat szczegółowy w obrębie tematu seminarium – opracowanie to – promujące kulturę i sztukę narodową, zostanie zaprezentowane podczas konferencji we Florencji. Etap drugi tzw. Faza “During” odbywa sie we Florencji i obejmuje: prezentację wyników prac “Before” oraz pracę w grupach międzynarodowych celem przygotowania nowego opracowania, które zostanie przedstawione podczas konferencji kończącej seminarium.
Prace kulminacyjnej części seminarium odbywające się we Florencji są bardzo intensywne i obejmują obok wspólnego przygotowania opracowania nowego tematu szczegółowego w obrębie tematu seminarium także: udział w wykładach profesorów, wygłoszenie przez studentów referatów na tematy szczegółowe dotyczące sztuki florenckiej, zapoznanie się ze sztuką miasta (w tym muzea, kościoły, architektura i urbanistyka – szczegółowy plan w załączniku).
Etap trzeci tzw. Faza “After” ma na celu przygotowanie po powrocie do kraju w grupach narodowych nowego opracowania, które uwzględni doświadczenia zdobyte podczas fazy “During”.
Celem projektu jest przede wszystkim promocja polskiej kultury, sztuki i nauki oraz integracja młodych początkujących badaczy, których rozpoczęta we Florencji współpraca podczas projektu będzie się rozwijała w przyszłości w nowych projektach międzynarodowych. Każdorazowo w ciągu ostatnich trzech lat w seminariach brali udział polscy artyści, których prace prezentowaliśmy na wystawie we Florencji i kilku wystawach w Polsce. Każdorazowo faza „After” obejmuje cykl różnych wydarzeń naukowo-artystycznych jak wystawy promujące polskich artystów, konferencje naukowe, seminaria studenckie, publikacje naukowe.
W tegorocznym seminarium wezmą udział profesorowie i studenci z UKSW, Politechniki Krakowskiej, Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Yaroslavl State University, Higher School of Economy (Perm), Belarusian State Economic University, Amur State University, Ivane Javakhishvili State University.

Prezentacje będą odbywać się podczas konferencji, w której wezmą udział przedstawiciele ośrodków naukowych z całego świata (program seminariów wraz z wykazem ośrodków naukowych: http://www.lifebeyondtourism.org/evento/390/2013-2014-PROGRAMME-OF-INTERNATIONAL-STUDENTS-WORK SHOPS-?lang=en). Na tym forum polscy studenci przedstawią także polskie instytucje kulturalne i promujące polską kulturę.

Seminarium towarzyszy wystawa Colour, symbol et cetera... prezentująca prace Doroty Berger, Iwony Fischer-Zuziak, Jacka Łydżby, Szymona Parafianika i Pawła Kastusika.

Wyniki seminariów, które odbyły się można obejrzeć na:
http://www.fondazione-delbianco.org/seminari/dett_prog.asp?start=1&idprog=160
http://www.fondazione-delbianco.org/seminari/dett_prog.asp?idprog=310
http://www.fondazione-delbianco.org/seminari/dett_prog.asp?idprog=363

Przebieg seminarium można śledzić na: https://www.facebook.com/internationalseminarsinflorence?fref=ts

  


Wyjazd studentów IHS UKSW jest współfinansowany przez Bank Zachodni WBK.

      

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach