Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Profesora Jakuba Lewickiego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bohdan Zdrojewski uhonorował
Nagrodą Specjalną za działalność w dziedzinie ochrony zabytków Pana
prof. UKSW dra hab. Jakuba Lewickiego - pracownika Instytutu Historii
Sztuki WNHiS UKSW.

Gratulujemy!


 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach