GRANT w wysokości 570.000 zł dla PROF. J. LEWICKIEGO z Instytutu Historii Sztuki WNHiS UKSW

Serdecznie gratulujemy Panu Profesori dr hab. inż. Jakubowi Lewickiemu z Instytutu Historii Sztuki otrzymania grantu w wysokości 570 000 zł z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na realizację projektu: "Inwentaryzacja malarstwa ściennego średniowiecznego i nowożytnego na Mazowszu". Jest to już drugi grant Pana Profesora Jakuba Lewickiego realizowany z NPRH na naszym wydziale.