Konferencja naukowa „Wartość funkcji w obiektach zabytkowych” - 14-15 kwietnia 2014 r. Wilanów

PKN ICOMOS, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Komitet Urbanistyki i Architektury PAN zapraszają do udziąłu w konferencji „Wartość funkcji w obiektach zabytkowych”, która odbędzie się w Pałacu w Wilanowie w dniach 14-15 kwietnia (poniedziałek, wtorek) 2014 roku.

Patronat nad konferencją objął Generalny Konserwator Zabytków. Konferencja wpisze się w obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.

Szczegóły na stronach PKN ICOMOS-POLSKA

Źródło: PKN ICOMOS-POLSKA

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków
I  C  O  M  O  S
Plac  Zamkowy   4, 00-277  Warszawa
www.icomos-poland.org
sekretariat@icomos-poland.org

PROGRAM KONFERENCJI

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach