Opiekunowie I roku na kierunku "Historia Sztuki" i "Ochrona dóbr kultury i środowiska" 2014/15

W roku akad. 2014/2015 funkcję opiekuna I roku Historii Sztuki pełni dr Małgorzata Wrześniak.
Podczas pierwszych zajęć kursowych dr Wrześniak omówi formy bieżącego kontaktu i spotkań opiekuna ze studentami.

Funkcję opiekuna I roku ODKiŚ pełni dr Przemysław Nowogórski.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach