Katarzyna Chrudzimska-Uhera

litera: 
CH
tytuł / stopień naukowy: 
Prof. UKSW Dr Hab.

KONTAKT

k.uhera@uksw.edu.pl

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Zainteresowania badawcze obejmują historię sztuki - szczególnie rzeźby polskiej oraz krytykę i życie artystyczne od schyłku XIX w. po współczesność. Uczestniczka badań i prac inwentaryzacyjnych dotyczących polskiego dziedzictwa za granicą – tzw. Polish Cathedrals w Stanach Zjednoczonych. Autorka monografii i artykułów koncentrujących się wokół zagadnień: 

1.    Rzeźba i rzeźbiarze działający w Polsce w 2 poł. XIX i w XX w.

2.    Ewolucja istoty i miejsca rzeźby w przestrzeni publicznej, wystawienniczej i prywatnej.

3.    Rzeźba plenerowa i pomnikowa w Polsce. Sztuka w przestrzeni publicznej.

4.    Narodowotwórcza i państwowotwórcza rola sztuki. Styl narodowy w XIX i XX w.: idea, odmiany,
       realizacje.

5.    Zakopane jako środowisko artystyczne, jego miejsce i rola w historii sztuki Polski i Europy
       Środkowej. Fakty, mity.

6.    Fenomenu kolonii artystycznych, jako modernistycznej odpowiedzi na doświadczenie
       nowoczesności

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

- Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Sztuki AICA, sekcja polska (członek komisji rewizyjnej)
- Stowarzyszenie Historyków Sztuki (członek komisji rewizyjnej przy Zarządzie Głównym)
- Union of Jewish Studies
- członek Rady  Programowej Galerii Kordegarda

LINKI

PBN - Polska Bibliografia Naukowa

USOS UKSW

 

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Książki. Monografie autorskie

1. Stylizacje i modernizacje. O rzeźbie i rzeźbiarzach w Zakopanem w latach 1879-1939, Wydawnictwo UKSW, Artfone, Warszawa 2013, ss. 380, il. 306. (Kliknij Link)

 

Informacje dotyczące dystrybucji i zakupu książki: k.uhera@uksw.edu.pl


2. Jan Szczepkowski, Wypukłe i wklęsłe. Wspomnienia, [opracowanie, redakcja i komentarz], Milanówek 2010,
     ss. 128.

3. Jan Szczepkowski (1878-1964). W służbie sztuce, w służbie ojczyźnie, Muzeum Niepodległości w
     Warszawie, Warszawa 2009, ss. 50, il.

4. Jan Szczepkowski. Życie i twórczość, Milanówek 2008, ss. 296 [152 tekst + 144 część katalogowa], il. 356.
    [publikacja rozprawy doktorskiej; dofinansowanie ze środków Ministra Kultury u Dziedzictwa Narodowego]

5.  Architektura Milanówka, wyd. I Milanówek 1998; wyd. II rozszerzone Milanówek 2002.

 

Współautorstwo

1.  [z: Waldemar Baraniewski, Marek Czapelski] Architekci sejmowi. Skórewicz. Pniewski. Szczepkowski, Biuro Komunikacji Społecznej Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015.

 

Redakcja naukowa

1. Migracje. Materiały LXV Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki Warszawa, 24-25 listopada 2016 r., pod red. Anny Sylwii Czyż i Katarzyny Chrudzimskiej-Uhery, Zarząd Główny SHS, Warszawa 2017.

2. Rzeżba w architekturze, red. K. Chrudzimska-Uhera, B. Gutowski, Warszawa 2008.

3. Rocznik „Rzeźba Polska” t. XIII: Rzeźba w Polsce (1945- 2008), red. K.Chrudzimska-Uhera, B. Gutowski, Centrum Rzeźby Polskiej Orońsko 2008.

 

ARTYKUŁY

1. Oprawa obchodów Wielkiego Jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski w katedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie (23–24 czerwca 1966)/ The setting of the celebrations of the Grand Millennium Jubilee of the Baptism of Poland in the Cathedral of St John the Baptist in Warsaw (23–24 June 1966),„Sacrum et Decorum“, R X: 2017, s. 32-49.

2. Artists' colonies as a response to the experience of modernity. The case of Zakopane, „Dailės istorijos studijos/Art history studies”, vol. 8: Community and Utopia. Artists’ Communities in Eastern Europe from the Fin-de-Siècle to Socialism, s. 14-39. [2017]

3. Odnaleziona tradycja, wyobrażona wspólnota. Modernistyczne utopie a mit Zakopanego/ Tradition found, community imagined. Modernist utopias and the myth of Zakopane [w:] Między treścią a formą. Zakopiańska kolonia artystyczna/ Between the Content and the Form. The Zakopane Artistic Colony, katalog wystawy w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu nad Wisłą 2017, s.9-23.

4. Secesja w Zakopanem?,  „Pamiętnik Sztuk Pięknych. Nowa seria“ Nr 10 2015, s. 341-346.

5. Roman-à-clef – literary fiction or source material? About a few cases in Zakopane, [w:] Ut pictura poesis. Wokół korespondencji sztuk, red. Piotr Rosiński, Zbigniew Trzaskowski, Kielce 2015 [druk 2017], s. 43-52.

6. Tadeusz Łodziana. Rzeźba/Sculpture, [katalog wystawy] Galeria Dyląg 28 X – 26 XI 2016, Kraków, s. 3-8.

7.  [wstęp w:] Halnym wyrzeźbione. Prace profesorów i uczniów Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem 1911-1938/ Sculpted by the wind. The works of teachers and students of the State School of Wood Industy in Zakopane 1911-1938, [katalog wystawy] Galeria Dyląg 19 V – 18 VI 2016, Kraków, s. 3-7.

8. Fikcyjna Słowiańszczyzna, [w:] Konferencja Tatrzańska. Wokół Zakopanego i sztuki Władysława Hasiora, red. merytoryczna Julita Dembowska, Kasia Redzisz, Kola Śliwińska, Ewa Tatar, Muzeum Tatrzańskie, Zakopane 2015, s. 33-47.

9. Rzeźby Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, [w:] Rzeźba Art Déco, materiały piątej sesji naukowej Polskie art déco. Rzeźba i płaskorzeźba pod przewodnictwem prof. Ireny Huml, prof. Anny Sieradzkiej i prof. Andrzeja K. Olszewskiego w Muzeum Mazowieckim w Płocku, 22-23 kwietnia 2013 roku, Muzeum Mazowieckie w Płocku 2015, s.170-191.

10. Miłość do sztuki, dziewczyny i skały. Mieczysław Szczuka w Zakopanem (1923-1927), [w:]Initium sapientiae humilitas. Studia ofiarowane Profesorowi Jakubowi Pokorze z okazji 70. urodzin, red. Z. Bania, A. Czyż, J. Nowiński, M. Olszewska, A. Skrodzka, Instytut Historii Sztuki UKSW, Warszawa 2015, s. 432-442.

11.Powieść z kluczem – literacka fikcja czy materiał źródłowy? O kilku zakopiańskich przypadkach, [w:] Pióro na wodzie. Eseje o ks. Januszu St. Pasierbie i studia z ikonografii dedykowane jego pamięci, red. Anna S. Czyż i Krystyna Moisan-Jabłoński, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2015, s. 130-138.

12. O szkole snycerskiej w Zakopanem/ About the Woodcarving School in Zakopane, [w:] Kenar, Rząsa, Hasior. Zakopane w Sopocie/ Kenar, Rząsa, Hasior. Zakopane in Sopot, [katalog wystawy], Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, lipiec-sierpień 2014, s. 4-12.

13. W oparach zakopianiny. Absurd jako koncept życia i twórczości „pokolenia synów”, [w:] Curiosità, czyli koncept osobliwy, red. Anna Sylwia Czyż, Janusz Nowiński, IHS i Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW 2013 [wyd. 2014], s. 256-267.

14. Rzeźba  w mieście. Pomiędzy polityką a estetyką - wybrane zagadnienia z historii polskiej rzeźby pomnikowej i plenerowej w l. 1945-1980, [w:] Pod dyktando ideologii. Studia z dziejów architektury i urbanistyki w Polsce Ludowej, red. Paweł Knap, Instytut Pamięci Narodowej Szczecin 2013, s. 277-287.

15. Metafizyczne istoty bez formy działania: o Auguście Zamoyskim; jego ojcu; dziwnej „przyjaźni” z Witkacym. Przyczynki do biografii rzeźbiarza. „Biuletyn Historii Sztuki“ 2012 [druk 2013], nr 3-4, s. 685-706.

16. Superbohater „świata jutra“, w:Wystawa nowojorska 1939. Materiały z sesji naukowekj Instytutu Sztuki PAN Warszawa, 23-24 listopada 2009roku, red. Joanna M. Sosnowska, Warszawa 2012: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, s. 50-56.

17. „Nad tchnienie”. Wystawa Sekcji  Rzeźby OW ZPAP, katalog wystawy rzeźby ZPAP, galeria DAP Warszawa, grudzień 2011.

18. Akty i hybrydy. Obraz człowieka przełomu tysiącleci, w: Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej, red. Małgorzata Geron, Jerzy Malinowski, Wyd. Libron, Kraków 2011, s. 373-380.

19. August Zamoyski w Zakopanem (1918-1927), w: W kręgu Augusta Zamoyskiego. Studia z historii sztuki w czterdziestą rocznicę śmierci artysty, red. Lechosław Lameński, Elżbieta Błotnicka-Mazur, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej w Jabłoniu, Jabłoń 2011, s.73-88.

20. Obiekt w przestrzeni. Pomniki i rzeźbiarskie realizacje Władysława Hasiora, w: Granice sztuki współczesnej – wokół twórczości Władysława Hasiora. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu 9-11 grudnia 2010, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, Nowy Sącz 2011, s. 29-32.

21. Tłum jest zawsze niewdzięczny. Miasto jako miejsce dla rzeźb, w: Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę urodzin i w 40-lecie pracy dydaktycznej, Warszawa 2011, s. 560-571.

22. Międzynarodowe plenery rzeźbiarskie w Wyżnich Rużbachach na Słowacji, w: W kręgu sztuki Polskiej i grafiki europejskiej, red. Krystyna Moisan-Jabłońska, [rec.] Wyd. UKSW, Warszawa 2011, s. 277-299.

23. O dylematach Polaka, artysty, rzeźbiarza. Jan Szczepkowski – projektant cmentarzy I wojny w Galicji,  w: Materiały z konferencji Znaki Pamięci IV – w 95 rocznicę Bitwy Gorlickiej, Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I Wojny Światowej w Galicji CRUX GALICIAE, Gorlice 2011, s. 45-56

24. [z: Edyta Jurewicz, Ewa Słaby], Andezyt pieniński i Jana Szczepkowskiego dekoracja ryzalitu Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, „Przegląd Geologiczny“, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Warszawa, tom 59 Nr 7 9lipiec) 2011, s. 505-509.

25. Oswajanie świata. O zoomorficznych rzeźbach Anny Kamieńskiej-Łapińskiej, w: Kobiety i sztuka około 1960, red. Ewa Toniak, [rec.] wyd. Neriton, Warszawa 2010,s. 59-65.

26. Pochwała życia. O kilku rzeźbach Ryszarda Wojciechowskiego, w: Homo creator et recepror artium, Księga pamiątkowa Księdzu Profesorowi Stanisławowi Kobielusowi ofiarowana, red M. Wrześniak, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010, s. 351-361

27. Niepewna przyszłość. Rzeźby Patricii Piccinini, „Lamus. Pismo kulturalno-artystyczne“, 2010, nr 5, s. 62 –
67.

28. Na ludową nutę/ ín notā folcloricā, w:Polska i Rumunia w okresie międzywojennym/ Polonia si Romānia ín perioada interbelicā, koncepcja wydawnicza Tomasz Ogiński, Ambasada RP w Bukareszcie 2009, s. 42-43.

29. Humanizacja przestrzeni miejskiej. Rzeźba plenerowa w Warszawie w latach 70. XX wieku, w: Rzeźba w architekturze, red. K. Chrudzimska-Uhera, B. Gutowski, Warszawa 2008, s. 143-156.

30. Kamienne Piekło. Projekty Mirosława Nizio upamiętniające miejsca kaźni i zagłady: były niemiecki obóz koncentracyjny w Gross Rosen oraz Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie w: Rocznik „Rzeźba Polska” t. XIII: Rzeźba w Polsce (1945- 2008), red. B. Gutowski, K. Chrudzimska-Uhera, Centrum Rzeźby Polskiej Orońsko 2008, s. 115-120.

31. Paryskie zwycięstwo Jana Szczepkowskiego?, w: Wystawa paryska 1925. Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN Warszawa, 16-17 listopada 2005 roku, red. Joanna Sosnowska, Warszawa 2007, s. 153-157.

32. Krótki szkic na temat realizmu. O obrazie śmierci na przykładzie wybranych zjawisk w polskiej sztuce lat 90., „Pokaz” 2007 (IV kwartał), nr 39, s. 21-22.

33. Rzeźba ołtarzowa Jana Szczepkowskiego, w: W kręgu Rytmu. Sztuka polska lat dwudziestych, red. Katarzyna Nowakowska-Sito, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2006, s. 91-109.

34. Sztuka sakralna nie może krzyczeć. O twórczości plastycznej księdza Tadeusza Furdyny, w: Ujrzeć słowo. Ks. Tadeusz Furdyna sdb. Jubileuszowa wystawa twórczości z okazji czterdziestolecia pracy artystycznej, Stacja Nowa Gdynia, Zgierz grudzień 2006, [katalog];  

35. Między tradycją a nowoczesnością. Rzeźba sepulkralna Jana Szczepkowskiego w okresie 1905-1922, w: Sztuka lat 1905-1923. Malarstwo, rzeźba, grafika, krytyka artystyczna, red. Małgorzata Geron i Jerzy Malinowski, materiały z konferencji naukowej Toruń 21-23 września 2005, Toruń 2006, s.117-120.

36. Działalność pedagogiczna Jana Szczepkowskiego, w: Polskie szkolnictwo artystyczne. Dzieje - teoria - praktyka. Materiały LIII ogólnopolskiej sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 14-16 października 2004, pod red. Marii Poprzęckiej, Warszawa 2005, s. 223-230;

37. Twórczość Jana Szczepkowskiego (1878-1964) w latach 1914-1945. Między stylem swojskim, Paryżem i Italią, w: Prolegomena. Materiały Spotkania Doktorantów Historii Sztuki Kraków, 13-15 października 2003 , Kraków 2005, s. 147-153;

38. Małżeństwo z rozsądku? - czyli o artystycznych dylematach i kompromisach w czasach władzy ludowej, w oparciu o działalność społeczną, wypowiedzi i projekty rzeźbiarskie Jana Szczepkowskiego z lat 1945 - 1964, „Saeculum Christianum” 10 (2003) nr 2, s. 146-164;

39. Austriackie cmentarze I Wojny światowej w Galicji autorstwa Jana Szczepkowskiego, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 2001, z. 3, s. 239 - 251.

40. Kilka słów o malarstwie Jerzego Nowosielskiego, „Konteksty” 1996, nr 3 - 4, s. 12 - 16;

41. Widzenie rzeczywistości w pejzażach Jerzego Nowosielskiego, „Konteksty” 1996, nr 3 - 4, s. 17 - 23;

42. Speculum mundi - motyw lustra w twórczości Jerzego Nowosielskiego, „Konteksty” 1996, nr 3 - 4, s. 23 - 25;


Recenzje

1. Milanówek w dokumencie i fotografii, „Biuletyn Miasta Milanówka“ 2008, nr 9, s. 5-6.

2. 19 recenzji na łamach „Nowych Książek” w latach 1994-1996.

 

Inne

1. Autorstwo scenariusza wystawy i tekstu katalogu wystawy: Jan Szczepkowski (1878-1964) w służbie sztuce, w służbie ojczyźnie, Muzeum Niepodległości w Warszawie 11 XI 2009 – 21 II 2010.

2. Merytoryczne opracowanie zespołu rzeźb Jana Szczepkowskiego w willi „Waleria” z uwzględnieniem wartości poszczególnych obiektów dla planowanej ekspozycji muzealnej, Warszawa 2008, msps.

3. Rzeźby na terenie osiedli mieszkaniowych Warszawa Praga Płd. Inwentaryzacja, Warszawa 2007, msps.

4. hasła encyklopedyczne w: Encyklopedia Katolicka KUL.

5. Szczepkowski Jan, hasło w: Polski Słownik Biograficzny


WYSTĄPIENIA NAUKOWE I DYSKUSJE

- Rzeźby Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, V ogólnopolska sesja naukowa Polska art déco. Rzeźba i płaskorzeźba, 22-23 kwietnia 2013, Muzeum Mazowieckie w Płocku

- W oparach zakopianiny. Absurd jako koncept życia i twórczości „pokolenia synów”, konferencja: Curiosità, czyli koncept osobliwy, UKSW 3-4 XI 2011.

- Miejsce rzeźby, wystąpienie podczas konferencji Miejsce rzeźby w przestrzeni publicznej towarzyszącej wystawie Okręgu Warszawskiego ZPAPObsesja czy fascynacja, Sekcja rzeźby OW ZPAP, 15 grudnia 2010, Dom Artysty Plastyka, Warszawa ul. Mazowiecka 11a.

- Obiekt w przestrzeni. Pomniki i rzeźbiarskie realizacje plenerowe Władysława Hasiora, ogólnopolska konferencja naukowa Wokół Sztuki Władysława Hasiora, Nowy Sącz 9-11 grudnia 2010.

- Muzeum Jana Szczepkowskiego w Milanówku. Historia – teraźniejszość – przyszłość, konferencja Przyjaciele Augusta Zamoyskiego, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej, Jabłoń 15 maja 2010;

- O dylematach Polaka, artysty, rzeźbiarza. Jan Szczepkowski – projektant cmentarzy I wojny w Galicji,  konferencja Znaki Pamięci IV – w 95 rocznicę Bitwy Gorlickiej, 1 maja 2010 Gorlice, Dom polsko-słowacki im. Dušana Jurkoviča w Gorlicach, Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I Wojny Światowej w Gorlicach CRUX GALICIAE;

- Rzeźba jako narzędzie kształtowania tożsamości przestrzeni miejskich – na przykładzie „współpracy“ władzy z rzeźbiarzami po 1945 r., konferencja:  Ideologia i propaganda wobec architektonicznego wizerunku miast Polski Ludowej, IPN oddz. w Szczecinie, SARP oddz. w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Szczecin, 19–21 maja 2010;

- Superbohater „świata jutra“, konferencja naukowa:Międzynarodowa wystawa “Świat Jutra”, Nowy Jork 1939, Warszawa Instytut Sztuki PAN, 23-24 listopada 2009.

- Szpetny człowiek- między aktem a hybrydą. Rzeźbiarski obraz człowieka przełomu tysiącleci, III Konferencja Naukowa Sztuki Nowoczesnej w Toruniu:Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej, CSW „Znaki Czasu“ Toruń 26-28 listopada 2009.

- Kamienne Piekło. Projekty Mirosława Nizio upamiętniające miejsca kaźni i zagłady: były niemiecki obóz koncentracyjny w Gross Rosen oraz Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie, międzynarodowa konferencja naukowa IHS UKSW i CRP Orońsko Rzeźba w Polsce (1945- 2008), 10-11 października 2008.

- Opis dzieła rzeźbiarskiego, Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, 12 stycznia 2008 – Zespół Szkół Plastycznych w Warszawie.

- Schemat analizy formalnej dzieła rzeźbiarskiego, Dni Kultury Nowożytnej 04- 05 marca 2008 – Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach.

- Oswajanie świata. O zoomorficznych rzeźbach Anny Kamieńskiej-Łapińskiej, sesja naukowa „Kobiety i sztuka ok. 1960“, Warszawa Gal. Zachęta, 4 grudnia 2007.

- Muzeum Jana Szczepkowskiego w Milanówku – przeszłość i przyszłość, wystąpienie podczas konferencji: Dom, Ogród, Miasto styl życia na XXI wiek, w ramach programu Festiwalu Otwarte Ogrody towarzyszącego Europejskim Dniom Dziedzictwa, Podkowa Leśna-Brwinów-Milanówek 13 IX 2007 r.

- Hansen, Kozakiewicz, Rajkowska – trzy drogi poszukiwania tożsamości miasta, głos w dyskusji panelowej Warszawa - tożsamość i przyszłość, Warszawa 27 IV 2007 r.

- Humanizacja przestrzeni miejskiej. Rzeźba plenerowa w Warszawie w latach 70. XX wieku, międzynarodowa sesja naukowa organizowana przez od. wwski SHS i IHS UKSW: Rzeźba w architekturze, Warszawa 22-23 II 2007.

- Modernizm i styl narodowy w architekturze polskiej, wprowadzeniepodczas forum dyskusyjnego Modernizm i styl narodowy - dwie tradycje w architekturze Milanówka, TONZ Milanówek 25 IV 2006.

- Humanizacja przestrzeni miejskiej. Rzeźba plenerowa na osiedlach prawobrzeżnej Warszawy, głos w dyskusji panelowej Przestrzeń osobista - pręstrzeń społeczna, Politechnika Warszawska 2 XII 2005 r.

- Paryskie zwycięstwo Jana Szczepkowskiego?, referat wygłoszony podczas sesji naukowej Osiemdziesiąta rocznica Międzynarodowej Wystawy Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu 1925 roku, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 16-17 XI 2005 r.

- Między tradycją a nowoczesnością. Rzeźba sepulkralna Jana Szczepkowskiego w okresie 1905-1922, referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej sesji naukowej Sztuka lat 1905-1923. Malarstwo, rzeźba, grafika, krytyka artystyczna, Toruń 21-23 września 2005.

- Działalność pedagogiczna Jana Szczepkowskiego, referat wygłoszony podczas LIII ogólnopolskiej sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków SztukiPolskie szkolnictwo artystyczne. Dzieje - teoria - praktyka, Warszawa 14-16 października 2004.

- Twórczość Jana Szczepkowskiego (1878-1964) w latach 1914-1945. Między stylem swojskim, Paryżem i Italią, referat wygłoszony podczas Spotkania Doktorantów Historii Sztuki Kraków, 13-15 października 2003.

- Obrazy świętych we współczesnej plastyce polskiej. Uwag kilka o ikonografii sztuki naszych czasów, referat wygłoszony podczas sesji naukowej zorganizowanej przez wydz. Teologiczny UKSW dn. 10 IV 2002.

- Rzeźba ołtarzowa Jana Szczepkowskiego, referat wygłoszony podczas sesji naukowej W kręgu Rytmu. Sztuka polska między wojnami w Muzeum Narodowym w Warszawie dn. 19 VI 2001.

- Superbohater „świata jutra“, konferencja naukowa: Międzynarodowa wystawa “Świat Jutra”, Nowy Jork 1939, Warszawa Instytut Sztuki PAN, 23-24 listopada 2009.

- Szpetny człowiek- między aktem a hybrydą. Rzeźbiarski obraz człowieka przełomu tysiącleci, III Konferencja Naukowa Sztuki Nowoczesnej w Toruniu Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej, CSW „Znaki Czasu“ Toruń 26-28 listopada 2009.
 

Inne

- Konferencja ekspertów ds. podstaw programowych szkolnictwa plastycznego, Warszawa-Miętne 1-3 marca 2013, 12-14 kwietnia 2013.


ORGANIZACJA KONFERENCJI

- Rzeźba w Polsce (1945- 2008),Orońsko 10-11 października 2008 [z dr. Bartłomiejem Gutowskim] IHS UKSW i CRP; 

- Rzeźba w architekturze, Warszawa 22-23 lutego 2007. [z dr Bartłomiejem Gutowskim] IHS UKSW i odział w-wski SHS:

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach