Waldemar Deluga

litera: 
D
tytuł / stopień naukowy: 
prof. dr hab.

 

PROF. DR HAB. WALDEMAR DELUGA

Historyk sztuki, absolwent KUL, były kustosz Muzeum Narodowego w Warszawie oraz wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim, autor wielu publikacji z zakresu sztuki chrześcijańskiej w Europie Środkowej, na Bałkanach i Bliskim Wschodzie, w tym w prestiżowym czasopiśmie Print Quarterly. Badania naukowe obejmują przede historię grafiki. Prowadzi prace inwentaryzacyjne grafiki polskiej w kolekcji British Museum w ramach programu Poza Krajem. Wydawca Series Byzantina oraz przewodniczący rady naukowej Art of the Orient.

 

Wykaz publikacji

Link do Polskiej  BibliografiiNaukowej - https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/1211888/Waldemar_Deluga

KSIĄŻKI

 1. Grafika z kręgu Cerkwi prawosławnej i Kościoła greckokatolickiego. Katalog wystawy w Muzeum Okręgowym w Chełmie, Chełm 1993
 2. Mistrzowie grafiki niderlandzkiej XV i XVI wieku. Katalog wystawy w Muzeum Okręgowym w Chełmie, Chełm 1995.
 3. Sztuka iluminacji i grafiki cerkiewnej. Katalog wystawy, Biblioteka Narodowa październik- listopad, Warszawa 1996. (wspólnie z Andrzejem Kaszlejem)
 4. Sztuka i liturgia Kościoła greckokatolickiego w 400. RocznicęUnii Brzeskiej. Katalog Wystawy, Chełm, Zamość 1996 (wspólnie z Krystyną Mart i Piotrem Kondraciukiem).
 5. Einblattdrucke aus dem 15. Jahrhundert in der Nationalbibliothek in Prag, Prag 2000.
 6. Malarstwo i grafika cerkiewna w dawnej Rzeczypospolitej, Gdańsk 2000.

7.  Grafika z kręgu Ławry Pieczarskiej i Akademii Mohylańskiej, Kraków 2003.

8.  Katalog XV- wiecznych rycin z kolekcji polskich, Kraków 2005 (redakcja, wstęp i opracowanie części haseł)

9.  Panagiotafitika. Greckie ikony i grafika cerkiewna, Kraków 2008.

10. Ars Armeniaca. Sztuka ormiańska ze zbiorów polskich i ukraińskich, Zamość 2010 (redakcja naukowa, wstęp i opracowanie części haseł): http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2012/1927/

 

PUBLIKACJE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

 

1.  Ryciny Heinricha Aldegrevera z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. CD Rom, Warszawa 1999 (wspólnie z Piotrem Kopszakiem). Publikacja zamieszczona jest również na stronie internetowej: http://www.ddg.com.pl./aldegrever

2.  Balcan Elements in Orthodox Church Painting of the Post-Byzantine Period in Central Europe,Vostochnoevropejski Archeologicheskij Zhurnal, Kiev 2001: http://www.archaeology.kiev.ua

3.  Ikona Matki Boskiej Chełmskiej. Głos w dyskusji badaczy polskich i ukraińskich, Vostochnoevropejski Archeologicheskij Zhurnal, Kiev 2002: http://www.archaeology.kiev.ua/journal/040702/deluga.html

4.  Sources latines de la gravure orthodox du XVIeme et XVIIeme siecles, Prague 2001: http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001142/

5.  Polish-Ukrainian Research of the post-byzantine Art in 19th and 20th Century, [w:] Niš and Byzantium. Third Symposium Niš, 3-5 June 2004, Niš 2005, s.489-501.http:/news.nis.org.yu/doc/zbornik/pocetna.htm

6.  Icone Notre Dame de Chełm, London 2006: http://www.byzantinecongress.org.uk/comms/Deluga_paper.pdf

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NOTOWANYCH NA LIŚCIE FILADELFIJSKIEGO INSTYTUTU INFORMACJI NAUKOWEJ

 1. Netherlandish Sixteenth-Century Prints in Poland, Print Quarterly, t. IX, London 1992, nr 3, s. 285-287.
 2. The Influence of Prints on Paiting in Eastern Europe, Print Quarterly, t. X, London 1993, nr 3, s. 219-231.
 3. 15th Century Prints in Polish Collection, Print Quarterly, t. XII, London 1995, s. 30-40.
 4. Prints for a Monastery in Kiev, Print Quarterly, t. XIII, London 1996, nr 1, s. 10-19.
 5. An early Woodcuts in Prague, Print Quarterly, t. XIV, London 1997, nr 2, s. 188-190.
 6. Views of the Sinai from Leopolis, Print Quarterly, t. XIV, London 1997, nr 4, s. 381-393
 7. Gravures et vues de Jérusalem dans le „Proskynetarions” grecs et leurs copies serbes et russes du XVIIIeme siècle, Jewish Art (=The Real and Ideal Jerusalem in Jewish, Christian and Islamic Art.), t. XXIV, Jerusalem 1997/1998, s. 370-377.
 8. Fifteenth-century Prints in Czech Collections, Print Quarterly, t. XVI, London 1999, nr 2, s. 148-158.
 9.  A Matham „Virgin” in Kiev, Print Quarterly, t. XVII, London 2000, nr 3, s. 284-287.
 10. Pennell and Poland, Print Quarterly, t. XVIII, London 2001, nr 2, s. 79-80.
 11. Greek Church Prints, Print Quarterly, t. XIX, London 2002, nr 2, s. 123-135.
 12.  Jewish Amulets, Print Quarterly, t. XX, London 2003, nr 4, s. 269-273.
 13. Prints form the Pochayv Monastery, Print Quarterly, t. XXI, London 2004, nr 3, s. 282-289.
 14.  Paper Icons by Nikodem Zubrzycki, Print Quarterly, t. XXIII, London 2006, nr 2, s. 182-185.
 15.  Byzantine Art in Kiev in the Chromolitographs of Lemercier, Print Quarterly, t. XXIV, London 2007, nr 2, s. 115-126.
 16.  Byzantine Frescoes in Latin Churches of Jagiellonian age in Poland and Lithuania: History of the discovery, Arte Christiana, t. XCVI, 2008, no. 844, s. 24-34
 17. Oriental Portraits of Aegidius Sadeler, Print Quarterly, t. XXV, London 2008, nr 4, s. 424-426.
 18. Dutch rabbinic Portraits, Print Quarterly, t. XXVII, London 2010, nr 4, s. 396-400.
 19. Polish Collectors of the Nineteenth and Twentieth Centuries, Print Quarterly, t. XXIX, London 2012, nr 1, s. 88-91.
 20. Maciej Bogusz Stęczyński. Forgotten Globetrotter, t. XXX, London 2013, nr 3, s. 323-324.
 21. Lubok, Print Quarterly, t. XXX, London 2013, nr 3, s. 326-329.
 22. Printed Sources of Seventeenth- and Eighteenth-Century Polish Art, Print Quarterly, t. XXXI, London 2014, nr 2, s. 227-232.
 23. Polish Woodcuts after 1900, Print Quarterly, t. XXXII, London 2015, nr 4, s. 481-484.

 

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

 

 1. Fresk św. Epifaniusza z Katedry w Faras, Zeszyty Teologiczno-Kanoniczne, t. XXXIII, Lublin 1986, nr 4, s. 267-274.
 2. Königsberg in der Photographie, Quellen zur Bau und Kunstgeschichte, Nordost-Archiv. Zeitschrift für Kulturgeschichte und Landeskunde, t. XCVIII, Lüneburg 1990, s. 71-86.
 3. Quelques remarques sur les oeuvres de Corneille et France Floris en Poméranie, Revue des archéologues et historiens d’art. de Louvain, t. XXIII, Louvain la Neuve 1990, s. 101-106.
 4. Die Residenz der hessischen Fürsten in Fischbach, Der Gemeinsame Weg, t. LXIII, Bonn 1990, s. 17-20
 5. Les prazdniki en tant qu’elements de l’iconostase, [w:] XVIII Congres International des Etudes Byzantines, t. I, Moscou 1991, s. 291.
 6. Neue Forschungen über die künstlerische Entwicklung der Stadt Königsberg. Forschungsbedürfnisse und -forderungen, Folia Fromborciensia. Pismo Fundacji im. Mikołaja Kopenika, t. I, Frombork 1992, s. 80-92
 7. Schlesische Geschichte der hessischen Fürsten- Archivmaterialien aus dem 19. Jh. In der polnischen Sammlungen, Zeitschrift des Vereins für Hessische Geschichte und Landeskunde, t. XCVII, Kassel 1992, s. 127-135.
 8. La peinture de l’Amerique du Sud de l’époque coloniale et de l’Europe de l’est dans XVIIe et XVIIIe siecles: études de comparaison des milieux artistiques, Anales del Instituto de Investigationes Estéticas, t. LXIII, Mexico 1992, s. 173-176.
 9. Królewiec w dawnej fotografii, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, Olsztyn 1993, nr 1, s. 95-100. http://czashum.hist.pl/media//files/Komunikaty_Mazursko_Warminskie/Komunikaty_Mazursko_Warminskie-r1993-t-n1/Komunikaty_Mazursko_Warminskie-r1993-t-n1-s95-100/Komunikaty_Mazursko_Warminskie-r1993-t-n1-s95-100.pdf
 10. Das Künstlerische Mäzenat der Pietscherskaja Lawra im Kiev des 17. Jahrhunderts, Revue des études sud-est européennes, t. XXXI, Bucuresti 1993, nr 12-2, s. 105-114.
 11. W kręgu Kościoła wschodniego- metoda porównawcza w studiach nad rytownictwem i malarstwem XVI i XVII wieku, Polska Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. II, Przemyœl 1993, s. 327-333.
 12. Les portraits de la Famille Movila du XVII s., Revue roumane d’histoire de l’art, t. XXXI, Bucuresti 1994, s. 73-85.
 13. Kijowskie druki emblematyczne XVII i XVIII wiecznych wydań polsko- i łacińskojęzycznych, Mediaevalia ucrainica. Mentalnist’ ta istorija idej, t. II, Kijów 1994, s. 69-97.
 14. Les gravures orthodoxes et greco-catholiques du XVIIème et XVIIIème siècles, Revue des études slaves, t. LXVI, Paris 1994, nr 2, s. 267-284. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/slave_0080-2557_1994_num_66_2_6181
 15.  
 16. Fiłozofskije tezisi Akademii w Kijewie w XVII i XVIII wiekie, Filiewskije cztenija. Materiały trietiej naucznoj konferencji po probliemam russkoj kultury wtoroj polowiny XVII- naczała XVIII wiekow 8-11 ijulia 1993, t. V, Moskwa 1994, s. 22-30.
 17. Stiche aus dem 15. Jh. Aus der Sammlung von Adalbet von Lanna, Miscelanea oddělení rukopisů a starých tisků, t. XI, Praha 1994, p. 69-108.
 18.  Gipomenes Sarmacki- emblematiczeskije kompozicii w czest Jana Obidowskogo, [w:] Filiewskije cztenija. Tezisi czetwertoj mieżdunarodnoj naucznoj konfierencii po probliemam russkoj chudożestwiennoj kultury wtoroj połowiny XVII- pierwoj połowiny XVIII wieka. 16-19 maja 1995 goda, Moskwa 1995, s. 25-27.
 19. Architektoniczni dekoracjii na korunowannia czudotwornoji ikony Bedycziwśkoji Bohorodyci, [w:] Bohorodycia i ukrajinśka kultura. Tezy dopowidej i powidomleń Miżnarodnoji naukowoji konferenciji 14-15 hrudnia 1995 r., Lwiw 1995, s. 19-20.
 20. Publications en langues polonaise et latine a Kiev au XVIIeme siècle, Solanus, t. X, London 1995, s. 30-48.
 21. Etudes comparatives de la peinture postbyzantine en Europe Centrale, Byzantinoslavica, t. LVI, Praha 1995, nr 2, s. 33-46.
 22. Die Holzschnitte im Kleinen Raisebüchlein und ihre deutschen und bömischen Prototypen, Hermeneia. Zeitschrift für ostkirchliche Kunst, t. XI, Bohum 1995, nr 4, s. 206-213.
 23. Mołdawśko-wołoski elementy w cerkownych rozpysach Kyjewa za czasiw Petra Mohyły, [w:] Petro Mohyła i suczasnist’ (do 400-riczczia wid dnia narodżennia). Kyjiw 1996, s. 34-36.
 24. Prints by Balthasar van den Bos from the collection of Albrecht von Saebisch, Delineavit et Sculpsit. Tijdschrift voor Nederlandse prenten- en tekenkunst tot omstreeks 1850, t. XVII, Leiden 1997, s. 1-6.
 25. Proskynetarion wiedeński. Ilustracje greckiego przewodnika dla pielgrzymów do Jerozolimy z 1749 roku, [w:] Jerozolima w kulturze europejskiej, Warszawa 1997, s. 277-285.
 26. The influence of duch Graphic Archetypes on Icon in the Ukraine, 1600- 1750, Revue des études sud-est européennes, t. XXXIV, Bucarest 1996, nr 1-2, s. 5-26.
 27. Un triptyque italo-crétois des collections du Musée National de Varsovie, Bulletin du Musée National de Varsovie, t. XXXVI, Varsovie 1996, nr 3-4, s. 14-33.
 28. Źródła i inspiracje ilustracji drzeworytniczych do wydań Franciszka Skoryny, 480 let Běloruského knihtisku. Materiály z konference v pražkém Klementinum 5. 9. 1997, Praha 1997, s. 15-19.
 29. Mont Athos dans les gravures balcaniques des XVIIIe et XIXe siècles, Balcan Studies, t. XXXVIII, Thessaloniki 1997, nr 2, s. 239-251.
 30. Z pogranicza sztuki i literatury- XVII wieczne ulotki z kręgu Ławry Peczerskiej, Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze, t. VI-VII, Warszawa 1998, s. 70-76.
 31. Przemiany w ikonografii Kościoła greckokatolickiego w XVIII wieku, [w:] Czterechsetlecie zawarcia unii brzeskiej. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 28-29 listopada 1996, red. S. Alexandrowicz, T. Kempa, Toruń 1998, s. 147-155.
 32. Nikodema Zubrzyckiego graficzne widoki monasteru św. Katarzyny na Synaju, [w:] Prosfonema. Istoryczni ta fiłołohiczni rozwidki, priswiaczeni 60-riczczjiu akademika Jarosława Isajewycza (=Ukrajina: kulturna spadszczyna, nacional’na swidomist’, derżawnist’, t. V), Lwiw 1998, s. 211-218.
 33. Hraficzni wzirci ukrajinśkomu ikonopysi XVII-XVIII stolit’, [w:] Zapysky Naukowoho Towarystwa imieni T. Szewczenka, t. CCXXXVI Lwiw 1998, s. 117-126.
 34. Pokrov- gravure orthodoxe du Musée National de Varsovie, Bulletin du Musée National de Varsovie, t. XXXIX, Varsovie 1998, nr 4, s. 16-22.
 35. Byzance après Byzance. Upadek czy nowa epoka w sztuce chrześcijańskiego Wschodu, [w:] Ars Longa. Prace dedykowane pamięci Profesora Jana Białostockiego. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, listopad 1998, Warszawa 1999, s. 187-200.
 36. L’évolution de l'iconographie dans l'eglise greco-catholique au XVIIIe siècle a la lumiere des sources ecrites, Revue des études slaves, t. LXXI, Paris 1999, nr 2, s. 225-242.  http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/slave_0080-2557_1999_num_71_2_6592
 37. Bilia dżereł ukrajinśkoji emblematyky 17 stolitija, [w:] Ukrajinśka biohrafistyka. Zbirnyk naukowych prać, t. II, Kyjiw 1999, s. 212-221.
 38. Śląskie kolekcje grafiki średniowiecznej, [w:] Z dziejów rysunku i grafiki na Sląsku oraz w kolekcjach i zbiorach ze Śląskiem związanych, Wrocław 1999, s. 153-166.
 39. Krynicy i inspiracyi ksilahraficznych ilustracyj da wydannia u Francyska Skaryny, Kantakty i dyjałohi, Minsk 2000, nr 3(51), s. 3-7.
 40. Ikonohrafija Iwana Mazepy w tworczosti kyjewo-peczerskich hraweriw na złami XVIII-XVIII st. (na materiałach polskych zbirok), Mohylanśki czytania. Materiały szczoricznoji naukowoji konferenciji, Kyjiw 2000, s. 65-75.
 41. Między Norymbergą a Lwowem. Grafika nośnikiem przemian ikonograficznych w Europie Wschodniej, [w:] Sztuka a dialog wyznań w XVI i XVII wieku, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Wrocław, listopad 1999, Warszawa 2000, s. 389-397.
 42. Zobrażennia Bohorodyci u hrafici kyjewo-peczerskich majstriw na złami XVII-XVIII stolit’, Mohylanśki czytania. Zbirnyk naukowych prac’. Kyjewo-Peczerska ławra w konteksti switowoji istoriji, Kyjiw 2001, s. 88-99.
 43. Prawasłaunaja teałahicznaja dumka Bialikaha Kniastwa Litouskaha XVII st. u tahaczasnych drukawanych litaraturnych krynicach, Kantakty i dyjałohi, Minsk 2001, nr 9-10(68-69), s. 13-21.
 44.  „Ikona karpacka”- spór o terminologię współczesnej historii sztuki, Ukrajinśkyj Humanitarnyj Ohlad, t. V, Kyjiw 2001, s. 233-242.
 45. Ikona Matki Boskiej Chełmskiej: głos w dyskusji badaczy polskich i ukraińskich, Ukrajinśkyj Humanitarnyj Ohlad, t.VII, Kyjiw 2002, s. 116-131.
 46. Dabrawiesce z „Małoj padarażnaj kniżki” Franciska Skaryny, Kantakty i dyjałohi, Minsk 2002, nr 9 (81), s. 19-20.
 47.  Introduction, Series Byzantina, t. I, Warsaw 2003, s. 7-10 (wspólnie z M. Krukiem).
 48.  Nikodema Zubrzyckiego graficzne wyobrażenie Chrystusa Pantokratora, [w:] Chrystus wybawiający. Teologia świętych obrazów, Kraków 2003, s. 179-183.
 49.  Wymienność wzorów artystycznych w grafice łacińskiej, żydowskiej i prawosławnej, [w:] Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej. Materiały Międzynarodowego Kongresu, Lublin, 24-26 września 2002 r., Lublin 2003, s. 518-523.
 50.  Ukraińskie ikonostasy w dawnej Rzeczypospolitej. Dokumentacja naukowa Jarosława Bohdana Konstantynowicza, [w:] Do piękna nadprzyrodzonego. Sesja naukowa na temat rozwoju sztuki sakralnej od X do XX wieku na terenie dawnych diecezji chełmskich Kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego, greckokatolickiego, red. K. Mart, t. I, Chełm 2003, s. 212-225.
 51. Studies on the Orthodox Painting in Central Europe (Part I), Arte Christiana, t. XCI (818), Milano 2003, s. 355-366.
 52. Studies on the Orthodox Painting in Central Europe (Part II), Arte Christiana, t. XCI (819), Milano 2003, s. 437-446.
 53. Prawosławna myśl teologiczna w Rzeczypospolitej w świetle siedemnastowiecznych drukowanych źródeł literatury piśmienniczej, Przegląd Wschodni, t. VIII, Warszawa 2003, nr 4 (32), s. 871-895.
 54.  Wstęp, Series Byzantina, t. II, Warsaw 2004, s. 7-8
 55.  Eighteenth Century Graphik art. from Greek-Catholic Church Sphere, Arte Christiana, t. XCII (823), Milano 2004, s. 267-278.
 56. Introduction, Series Byzantina, t. III, Warsaw 2005, s. 7-8.
 57. Polish-Ukrainian Research of the post-byzantine Art in 19th and 20th Century, [w:] Niš and Byzantium. Third Symposium Niš, 3-5 June 2004, Niš 2005, s. 489-501.
 58. Proskynetaria, Inventory, Series Byzantina, t. III, Warszawa 2005, s. 25-31 (wspólnie z Matem Immerzeel i Magdaleną Łaptaś).
 59. Les Proskynetarions graveés du XVIIIe et XIXe siecles, Series Byzantina, t. III, Warszawa 2005, s. 53-61.
 60. Twórczość graficzna Nikodema Zubrzyckiego,[w:]Ukrajina XVII stolittja, suspilstwo, fiłosofija, kultura, Kyjiw 2005, s. 539-544.
 61. Ukrainian orthodox Iconostases from the Polish-Lithuanian Commonwealth, Arte Christiana, t. XCIII, (831), Milano 2005, s. 443-454.
 62. Zbiory cerkiewne w ukraińskich muzeach lwowskich na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Sztuka sakralna i duchowość pogranicza polsko-ukraińskiego na Lubelszczyźnie, red. S. Batruch, R. Zilinko, Lublin 2005, s. 99-105.
 63. Introduction, Series Byzantina, t. IV, Warsaw 2006, s. 7-8.
 64. Malarstwo ikonowe na Rusi Koronnej w XV i XVI w., [w:] The Ortodox Church in the Balcans and Polans. Connections and Common Tradition, red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk, W. Walczak, Białystok 2007, s. 263-276.
 65. Wstęp, Series Byzantina, t. V, Warszawa 2007, s. 7-9 (wspólnie z M. Janochą).
 66.  Badania nad sztuką Ormian w Polsce, Ikonotheka, t. XXI, Warszawa 2008, s. 203-210.
 67.  Ukraińskie graficzne wyobrażenia cudownych ikon Maryjnych z XVII i XVIII wieku, [w:] Hetman Iwan Mazepa: postaw, otoczenja, epocha , Kyjiw 2008 s. 312- 335.
 68. Sztuka ukraińska przełomu XVII i XVIII wieku w świetle ówczesnych dyskusji teologicznych, [w:] Poznanie sąsiadów. Z zagadnień religijnych w polskiej i ukraińskiej kulturze, Lublin 2008, s. 93-112.
 69. Mecenat artystyczny Greków etnicznych we Lwowie w XVI i XVII wieku, [w] Eikon staroobrzedowy, Szamotuły 2008, s. 201-214.
 70.  Introduction, Series Byzantina, t. VI, Warsaw 2008, s. 7-8.
 71. Ikona Matki Boskiej Chełmskiej- palladium Rzeczypospolitej, [w:] Szczelina światła. Ruskie malarstwo ikonowe. Pamięci Romualda Biskupskiego, Kraków 2009, s. 69-86.
 72. Grafika cerkiewna w monasterach świętej Góry Athos, [w:] Świeta Góra Athos w kulturze Europy. Europa w kulturze Athosu, Gniezno 2009, s. 296-303.
 73. Badania nad sztuką Ormian w Polsce, Ikonotheka, t. XXI, Warszawa 2009, s. 213-210.
 74. Introduction, Series Byzantina, t. VII, s. 7-9.
 75. Zbiory cerkiewne w muzeach lwowskich na przełomie XIX i XX wieku, Zeszyty Muzeum Warmii i Mazur, t. VI, Olsztyn 2010, s. 73-82.
 76. Czeska grafika średniowieczna w zbiorach między Pragą, Ołomuńcem a Wrocławiem, [w:] Homo Creator et Receptor Artium. Księga Pamiętowa Księdzu Profesorowi Stanisławowi Kobielusowi ofiarowana, Warszawa 2010, s. 129-136.
 77. Hebrajskie inskrypcje i hebrajskie zapisy imienia Jezus w sztuce – wybrane przykłady, [w:]Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65 rocznicę urodzin i w 40-lecie pracy twórczej, Warszawa 2011, s. 368-377. (wspólnie z Iwoną Brzewską)
 78. Introduction, Series Byzantina, t. IX, Warsaw 2011, s. 7-10.
 79. A Note on Hebrew Script in Christian Art. Between Wrocław and L’viv, Ars Judaica, t. VIII, Ramat-Gan 2012, s. 23-30 (wspólnie z Iwoną Brzewską)
 80.  The Ukrainian Prints form the Lavra Pecherska Monastery in Kiev (17th and 18th centuries), Apvlvm, t. L, Alba Julia 2013, s. 17-46.
 81. Latin Sources of 18th and 19th Centuries „Proskynetaria”, Apulum, t. LI, Alba Julia 2014, s. 39-47
 82. Between Candia and Venice. The Role of European Engravings in the Iconographic transformations of Post-Byzantine painting in Greece, Series Byzantina, t. XII, Warsaw 2014, s. 76-109
 83. O drukach lwowskich z przełomu XVII I XVIII wieku ilustrowanymi drzeworytami Nikodema Zubrzyckiego, [w:] O miejsce książki w historii sztuki, red. A. Gronek, Kraków 2015, s. 175-184.
 84. Portret uczonego rabina. Graficzne wizerunki holenderskich teologów z XVII i XVIII wieku, w: Initium sapientiae humanilitas. Studia ofiarowane Profesorowi Jakubowi Pokorze z okazji 70. Urodzin, Warszawa 2015, s. 310-318.
 85. Migracje Ormian i ich drogocenności (1918-1945), w: Migracje. Materiały z LXV Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 24-25 listopada 2016, Warszawa 2017, s. 144-156.

HASŁA W KATALOGACH WYSTAW

 1. Józef syn Jakuba. Sceny z dziejów biblijnych patriarchów w sztuce nowożytnej. Katalog wystawy, Legnica Warszawa 1990, s. 53-54.
 2.  Gdzie Wschód spotyka Zachód. Portret osobistości dawnej Rzeczypospolitej 1576-1763, Katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie, Warszawa 1993, nr 200, 460, 465, 482, 497, 500-503, 505-507.
 3. Thorvalsen w Polsce. Katalog wystawy, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1994, s. 89.
 4. Ars mitologica, Warszawa 1999.
 5. Serenissima światło Wenecji, Warszawa 1999, s. 98-105.
 6. Wojna i Pokój. Skarby sztuki tureckiej ze zbiorów polskich od XV do XIX wieku, Warszawa 2000 (również w wersji tureckiej i angielskiej, Istambuł 1999), s. 104-105, 108, 110, 128-129, 153, 254-256.
 7. Nad złoto droższe. Skarby Biblioteki Narodowej, Warszawa 2000, s. 70-71
 8. Ikony, przedstawienia maryjne z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 2004.

RECENZJE

 1. Michael Leopold Willmann w kolekcjach polskich (wspólnie z Piotrem Kopszakiem), Więź, t. 2(436), Warszawa luty 1995, s. 190-195.
 2. Śląska grafika, rysunek i malarstwo książkowe — uwagi na marginesie wystawy wrocławskiej (wspólnie z Piotrem Kopszakiem), Dzieła i interpretacje, t. V, Wrocław 1998, s. 155-162. Grecka wspólnota religijna w Rzeczypospolitej. Uwagi na marginesie książki Ihora Lylo, Ukrajinśkyj Humanitarnyj Ohlad, t.VIII, Kyjiw 2003
 3. Reviews, Acta Poloniae Historica, t. XC, 2004, s. 174-178.
 4. Katedra Historii Sztuki Bizantyńskiej I Postbizantyńskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana wyszyńskiego/ The Chair of the History of Byzantine and Postbyzantine Art  of the Cardinal Stefan Wyszyński University, [w:] / Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu. Sprawozdanie I Bibliografia/ Polish Society of Oriental Art. Raport and Bibliography, Warszawa 2010, s. 25-26.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach