Agnieszka Skrodzka

litera: 
S
tytuł / stopień naukowy: 
dr

KONTAKT

a.skrodzka@uksw.edu.pl

DYŻUR

wtorek 11:30 - 12:00  p. 318 

Absolwentka historii sztuki i politologii na UKSW oraz studium doktoranckiego w Instytucie Sztuki PAN. Od 2014 r. doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia sztuki.

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Nowożytna ikonografia władzy, programy ideowe dzieł sztuki, portret, sztuka wieku XVIII i XIX.

 

PUBLIKACJE

·         Fundacje artystyczne Wojciecha Jastrzębca. Zarys problematyki, „Artifex. Pismo Młodego Pokolenia Historyków Sztuki”, 2005, nr 7, s. 4-9.

·         Motywy vanitasw polskim nowożytnym portrecie kobiecym. Wybrane przykłady, „Artifex. Pismo Młodego Pokolenia Historyków Sztuki”, 2005, nr 8, s. 10-16.

·         (współautorstwo) Cmentarze dawnego powiatu czortkowskiego, Warszawa 2007 (wraz z Anną Sylwią Czyż, Bartłomiejem Gutowskim, Karoliną Vyšata i Anną Zdzieborską, w ramach Serii C „Zabytki kultury polskiej poza granicami kraju”, pod red. Ryszarda Brykowskiego). Artykuły: Kolędziany, s. 258-275; Kosów, s. 276-301; Muchawka, s. 302-306; Nagórzanka, s. 307-316; Pauszówka, s. 317-327; Połowce, s. 328-332; Romaszówka, s. 333-339; Rosochacz, s. 340-342; Uhryń, s. 446-448; Ułaszkowce, s. 449-452; Zwiniacz, s. 471-473; Wstęp, s. 11-31 (razem ze współautorami).

·         Jezuickie theatrum ceremoniale, czyli o tańcu liturgicznym i jego wymiarze artystycznym w Polsce epoki nowożytnej (z rozważań nad genezą lwowskiej rzeźby rokokowej), w:Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach, materiały z sesji naukowej, marzec 2004, seria „Spotkania dawnych kultur”, pod red. Jerzego Axera. Druk 2008.

·         Zjawisko manipulacji w polskim portrecie nowożytnym. Wstęp do badań. Wybrane przykłady, w:Fałszerstwa i manipulacje w przeszłości i wobec przeszłości, materiały z sesji naukowej, red. J. Olko, seria „Spotkania dawnych kultur”, pod red. J. Axera, J. Olko, Warszawa 2012, s. 209-218.

·         Polskie nagrobki dziecięce z XIX i początku XX wieku na cmentarzach powiatu czortkowskiego, "Artifex. Pismo Studentów i Doktorantów Historii Sztuki UKSW", 2011, nr 13, s. 78-82 (artykuł przedstawiony na konferencji naukowej Sztuka dawnych kresów południowo-wschodnich Rzeczypospolitej w XIX i XX wieku, Zakroczym 2006).

·         Portret Ludwiki Karoliny z Radziwiłłów. Symbolika atrybutów a datowanie wizerunku, „Studia Wilanowskie”, 2010, XVII, s. 87-98.

·         Wizerunek króla nieszczęśliwego – portret Stanisława Augusta z klepsydrą, „Biuletyn Historii Sztuki”, LXIX: 2007, nr 3-4, s. 203-247.

·         Portret Stanisława Augusta z klepsydrą. Uwagi o metodzie oraz najważniejsze ustalenia, „Artifex. Pismo Młodego Pokolenia Historyków Sztuki”, [2008], nr 10, s. 21-24.

·         Kościół pw. Ducha Świętego w Nowych Tychach. Symbolika architektury, wnętrza i wyposażenia (poziom górny), „Artifex. Pismo Studentów i Doktorantów Historii Sztuki UKSW”, 2009, nr 11, s. 32-39.

·         Virtutis invidia comes,czyli o Rotundzie w Łazienkach Królewskich, „Biuletyn Historii Sztuki”, 2009, LXXI, nr 1-2, s. 87-112.

·         Stanisław August – «rex infelix». Ikonografia z okresu panowania, [w:] Stanisław August i jego Rzeczpospolita. Dramat państwa, odrodzenie narodu, red. A. Sołtys, Z. Zielińska, Warszawa 2013.

·         Tablica kommemoracyjna Jana Kazimierza z pokamedulskiego kościoła na warszawskich Bielanach – pamiątka dewocji ostatniego Wazy na polskim tronie, [w:] Pióro na wodzie. Eseje o ks. Januszu St. Pasierbie i studia z ikonografii dedykowane Jego pamięci, pod red. A.S. Czyż, K. Moisan-Jabłońskiej, Warszawa 2015, s. 100-109.

 

Współredakcja:

·         „Artifex. Pismo Młodego Pokolenia Historyków Sztuki”, nr 7-10.

·         „A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź. Sztuka i myśl w świetle utopii”, materiały konferencji naukowej, pod red. Bartłomieja Gutowskiego, współpraca Agnieszka Skrodzka et al., Warszawa 2006.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach