Bartłomiej Gutowski

litera: 
G
tytuł / stopień naukowy: 
dr

DR BART ŁOMIEJ GUTOWSKI

b.gutowski@uksw.edu.pl

606 488 377

DYŻUR
piątek 9.10-9.40, pokój 311  

 

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
- architektura secesyjna,
- problematyka miasta - założenia o charakterze utopijnym, miasto jako przestrzeń wartości społecznych,
- aksjologia sztuki,
- metodologia historii sztuki,
- portret polski do XIX wieku
- plastyka współczesna.
- problematyka tanatologiczna


PRZYNALEŻNOŚĆ
1. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki (w kadencji 2003-2006 sekretarz generalny, w kadencji 2006-2009 członek Sądu Koleżeńskiego),
2. Członek Stowarzyszenia Klubu Krytyki Artystycznej POKAZ (od 2002 r. sekretarz).
3. Członek Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Krytyki Artystycznej AICA
4. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
5. Członek Stowarzyszenia "Genius Loci"

 


NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

KSIĄŻKI

 

Bartłomiej Gutowski – dorobek naukowy


PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

1.Architektura secesyjna w Galicji [współautor Maciej Gutowski], wyd. DiG, Warszawa 2001, s. 210.

2. Cmentarze dawnego powiatu borszczowskiego (wspólnie z Anną Sylwią Czyż i Piotrem Janowczykiem), Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" - Ośrodek do Spraw Polskiego

Dziedzictwa Kulturowego Poza Granicami Kraju w Warszawie, Warszawa 2004. 

3. Przestrzeń marzycieli¸ Warszawa 2006.

4. Cmentarze dawnego powiatu czortkowskiego, (wspólnie z Anną Sylwią Czyż, Agnieszką Skrodzką, Karoliną Vysata, Anną Zdzieborską), Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" - Ośrodek do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego Poza Granicami Kraju w Warszawie, Warszawa 2008. 

5. Architektura secesyjna w Przemyślu , wyd. Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek", Przemyśl 2008, s. 320 + il. 

6. Dawny cmentarz miejski w Buczaczu [współautor Anna Sylwia Czyż], Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Ośrodek do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego Poza Granicami Kraju w Warszawie, Warszawa 2009, s. 256.

7.Portret Polski w kolekcji wilanowskiej, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2010.

8. Secesja, Wydawnictwo SBM, ISBN 978-83-7845-760-2, Warszawa 2014, s. 235.

 

SKRYPT 
1. Nekropolie kresowe. Skrypt dla inwentaryzatorów zabytkowych cmentarzy", wspólnie Anną Sylwią Czyż, wyd. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2008.

REDAKCJE NAUKOWE

1. A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź, Warszawa 2006 
2. Rzeźba w architekturze, redakcja naukowa wspólnie z Katarzyną Chrudzimską-Uherą, wyd. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2008.
3.  Rzeźba w Polsce 1939-1945, „Rocznik Rzeźby Polskiej”, redakcja naukowa wspólnie z Katarzyną Chrudzimską-Uherą, wyd. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Orońsko 2008. 
4. Genius Loci. Tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym, redakcja naukowa, wyd. Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2009, s. 162 + il.

5. Ekonomia muzeum, redakcja naukowa wspólnie z Dorotą Folgą Januszewska, wyd. Universitas, Kraków 2012, s. 212.

6. Cmentarze dawnego powiatu zaleszczyckiego. Kaplice, grobowce i nagrobki z inskrypcjami zapisanymi w alfabecie łacińskim (1790-1945), redakcja naukowa wspólnie z Anną Sylwią Czyż, wyd. Instytut Historii Sztuki UKSW, Wydawnictwa Drugie, Warszawa 2016, s. 382.

 

ARTYKUŁY
2003 r. 
1. Dzieło sztuki wobec historycznego kontekstu, "Artifex" nr 5. 
10. O związkach architektury neorenesansowej i secesyjnej, w: Recepcja renesansu w sztuce XIX i XX wieku, Materiały 51 Ogólnopolskiej Konferencji SHS", pod red. Małgorzaty Wróblewskiej Markiewicz, Łódź 2003 
11. Czy śmierć miast współczesnych?, w: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, red. J. Kolbuszewski, t. 7, Wrocław 2003. 

2004 r. 
12. Według portretu małżeństwa Arnolfinich pędzla Jana van Eycka. Sztuka polska lat 80. i 90. miedzy estetyką a moralnością, "Pokaz. Pismo krytyki artystycznej" nr 37. 
13. Ars bene moriendi. Śmierć jako wartość w nowożytnej sztuce polskiej, w: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, red. J. Kolbuszewski, t. 8, Wrocław 2004 (wspólnie z Magdaleną Latawiec). 
14. Polskie nagrobki na Podolu. Dawny powiat borszczowski, VIII Konferencja Krajowa Tanatos "Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka", red. J. Kolbuszewski, t. 8, Wrocław 2004 (wspólnie z Anną Sylwią Czyż i Piotrem Janowczykiem)
15. Widzieć nie znaczy wiedzieć, „Aspiracje. Pismo ASP W Warszawie”, nr 3/2004, s. 36-37.

2005 r. 
16. Miasto – ziemia jałowa czy przestrzeń dialogu w: Prolegomena. Materiały spotkania doktorantów historii sztuki, Uniwersytet Jagielloński 2003, pod red. M. Biernata, P. Krasnego, J. Wolańskiej, Kraków 2005, s. 193-200. 

2006 r. 
17. Motywy "vanitas" i "memento mori" w sztuce współczesnej, w: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, red. J. Kolbuszewski, t. 10, Wrocław 2006, s. 349-356. 
18. Filozoficzne uwarunkowania utopii", w: A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź, pod red. B. Gutowskiego, Warszawa 2006, s. 5-8. 

2007 r. 
19. Man – Space – City. Axiological dimension of the cityan – Space – City. Axiological dimension of the city, w: Ewa Kuryłowicz (red. ) Architecture. The Mute Transmitter of the Outspoken Emotions. The Integrating Role of the Spiritual Places for the XXI Century City Dwellers, Warszawa 2007, s. 131-140. 
20. Wy spokojne lecz nam smutno. Czortków – kresowe miasto i jego cmentarz, w: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, red. J. Kolbuszewski, t. 11, Wrocław 2007, s. 261-270. 
21. Miasto też może umrzeć?, "Pokaz. Pismo Krytyki Artystycznej", nr 39, s. 33-39. 

2008 r. 
22. Najważniejsze tendencje w architekturze wnętrz w Polsce (1945-1960), w: Patriae commodis serviens… Być Ojczyźnie pożytecznym… Księga pamiątkowa dedykowana prezydentowi RP Ryszardowi Kaczorowskiemu", red. W. J. Wysocki, Warszawa 2008, s. 261-270.
23. Zakątek arcylichy a skromny, w: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, red. J. Kolbuszewski, t. 12, Wrocław 2008, s. 375-388. 
24. Architektura secesyjna Krakowa i jej mecenasi, w: Mecenat artystyczny a oblicze miasta, Kraków 2008, s. 151-167. 
25. Architektura jako rzeźba, w: Rzeźba w architekturze, Warszawa 2008, s. 207-225. 
26. Sztuka dzisiejsza polega na eksploracji niewypowiadalnego i niewyobrażalnego, „Rocznik Rzeźby w Polsce”, 2008, nr 13, s. 79-84. 

 

2009 r.
27. Prace inwentaryzacyjne na cmentarzach Kresów wschodnich – założenia metodologiczne (wspólnie Anną Sylwią Czyż), "Ochrona Zabytków", 2008, nr 1, s. 21-30.

28. Cóż po krytyku w czasie marnym... Sytuacja polskiej krytyki artystycznej lat 80., w: Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce, red. M. Geron, J. Malinowski, Warszawa 2009, s. 420-426.

29. Genius Loci wobec tożsamości miast współczesnych, w: Genius Loci. Tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym, red. Bartłomiej Gutowski, Warszawa 2009, s. 35-40.

30. Cóż po krytyku w czasie marnym... Sytuacja polskiej krytyki artystycznej lat 80.  w: Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce, pod red. Małgorzaty Geron i Jerzego Malinowskiego, Warszawa 2009.

31. Net art. Sztuka w przestrzeni wirtualnej w: Człowiek a światy wirtualne, pod red. A. Kierasa, M. Sułkowskiej, Katowice 2009.

32. Prace inwentaryzacyjne na cmentarzach Podola prowadzone przez Instytut Historii Sztuki UKSW. Dokumentacja i popularyzatorstwo [współautor Anna Sylwia Czyż],w: Pierwsze muzealne spotkania z kresami. Materiały z konferencji w Muzeum Niepodległości, 24 maja 2008, Warszawa 2009.

 

2010 r.

33.Secesja na cmentarzach, w: Sztuka cmentarzy w XIX i XX wieku, red.  A. S. Czyż, B. Gutowski, Warszawa 2010, s. 99-118.

34.Cmentarze Podola – źródło do badań nad sztuką i kulturą Podola, [współautor Anna Sylwia Czyż]w: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. I, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2010, s. 173-194. 

 

2011 r.

35. Sztuka wobec rasizmu i antysemityzmu, w: Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej, red. M. Geron, J. Malinowski, Toruń 2011, s. 335-344.

36. Nagrobki żeliwne na Podolu – wybrane przykłady i tendencje, w: Dawne i najnowsze odlewnictwo w Polsce – wyroby żeliwne i inne, red. K. Kluczwajd, wyd. Oddział Toruński SHS, Toruń 2011, s. 75-82.

 

2013

37. Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski, Wielokulturowa Rossa – problematyka  i perspektywy badawcze w: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, K. Łopatecki, t. IV, Białystok 2013, s. 81-92.

38. Bartłomiej Gutowski, Europejska Noc Muzeów, w: Konsumując Coolturę. Europejska Noc Muzeów w Warszawie 2013,  pod red. Sławomira H. Zaręby, Marcina Choczyńskiego, Warszawa 2013, s. 171-180.

39. Miasto idealne na dzisiejsze, Pismo ETHOS, 5 pkt, nr 4(104), 2013.

 

2015

40. Paula Modersohn-Becker – autoportrety w wieku lat trzydziestu, w: Initium sapientiae humilitas: studia ofiarowane Profesorowi Jakubowi Pokorze z okazji 70. Urodzin, red. Magdalena M. Olszewska, Agnieszka Skrodzka, Warszawa 2015.

 

2016

41. Powiat zaleszczycki i jego cmentarze w XIX i XX wieku, [współautor Anna Sylwia Czyż], w: Cmentarze dawnego powiatu zaleszczyckiego. Kaplice, grobowce i nagrobki z inskrypcjami zapisanymi w alfabecie łacińskim (1790-1945), redakcja naukowa wspólnie z Anną Sylwią Czyż, Wyd. Instytut Historii Sztuki UKSW, Wydawnictwa Drugie, Warszawa 2016, s. 9-26.

 

41. Bedrykowce, w: Cmentarze dawnego powiatu zaleszczyckiego. Kaplice, grobowce i nagrobki z inskrypcjami zapisanymi w alfabecie łacińskim (1790-1945), redakcja naukowa wspólnie z Anną Sylwią Czyż, Wyd. Instytut Historii Sztuki UKSW, Wydawnictwa Drugie, Warszawa 2016, s. 29-34.

 

42. Nyrków / Czerwonogród, w: Cmentarze dawnego powiatu zaleszczyckiego. Kaplice, grobowce i nagrobki z inskrypcjami zapisanymi w alfabecie łacińskim (1790-1945), redakcja naukowa wspólnie z Anną Sylwią Czyż, Wyd. Instytut Historii Sztuki UKSW, Wydawnictwa Drugie, Warszawa 2016, s. 138-171.

 

43. Tłuste miasto, w: Cmentarze dawnego powiatu zaleszczyckiego. Kaplice, grobowce i nagrobki z inskrypcjami zapisanymi w alfabecie łacińskim (1790-1945), redakcja naukowa wspólnie z Anną Sylwią Czyż, Wyd. Instytut Historii Sztuki UKSW, Wydawnictwa Drugie, Warszawa 2016, s. 207.

 

 

Prace inwentaryzacyjne

Prace inwentaryzacyjne na cmentarzach Podola:

- Powiat Borszczowski (uczestnik)

- Powiat Zaleszczyki (współprowadzenie z Anną Sylwią Czyż, autorstwo i współautorstwo kilkudziesięciu kart inwentaryzacyjnych)

- Powiat Czortkowski (współprowadzenie z Anną Sylwią Czyż, autorstwo i współautorstwo kilkudziesięciu kart inwentaryzacyjnych)

- Powiat Buczacki (współprowadzenie z Anną Sylwią Czyż, autorstwo i współautorstwo kilkudziesięciu kart inwentaryzacyjnych)

- Powiat Kopyczyniecki (współprowadzenie z Anną Sylwią Czyż, autorstwo i współautorstwo kilkudziesięciu kart inwentaryzacyjnych)

- Powiat Trembowelski (współprowadzenie z Anną Sylwią Czyż, autorstwo i współautorstwo kilkudziesięciu kart inwentaryzacyjnych)

 

Inwentaryzacja Cmentarza na Rossie w Wilnie (współprowadzenie z Anną Sylwią Czyż),

Opracowanie 612 kart inwentaryzacyjnych (w tym współautorstwo), opracowanie biogramów osobowych, opracowanie mapy cmentarz na Starej Rossie z lokalizacją nagrobków, opracowanie i redakcja internetowa katalogu obiektów (ok. 13.500 pozycji)

 

 

Grant międzynarodowy

Cmentarz na Rossie w Wilnie. Badania inwentaryzacyjne, historyczne i językoznawcze)    

Kierownik projektu

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Numer projektu 12 0187 81

400 000,00 PLN

Realizacja 2013-2016

 

Inwentaryzacja historycznych cmentarzy dawnego powiatu trembowelskiego (cz. 3)

 

Współkierownik projektu

Grant Ministerstwa Spraw Zagranicznych

581-22-60-4

19 790,00 PLN

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” we współpracy z Instytutem Historii Sztuki UKSW

Realizacja 2012

 

 

Inwentaryzacja historycznych cmentarzy dawnego powiatu trembowelskiego (cz. 2)

Współkierownik projektu

Grant przyznany przez Senat RP

573-22-11-60-8

10 000,00 PLN

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”) we współpracy z Instytutem Historii Sztuki UKSW

Realizacja 2011

 

Inwentaryzacja historycznych cmentarzy dawnego powiatu trembowelskiego (cz. 1)

Współkierownik projektu

Grant przyznany przez Senat RP

563-22-11-60-5

15 000,00 PLN

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” we współpracy z Instytutem Historii Sztuki UKSW

Realizacja 2010

 

Inwentaryzacja historycznych cmentarzy dawnego powiatu trembowelskiego (cz. 1)

Współkierownik projektu

Grant przyznany przez Senat RP

563-22-11-60-5

28 500,00 PLN

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” we współpracy z Instytutem Historii Sztuki UKSW

Realizacja 2008-2009

 

REDAKCJA - PUBLIKACJE POPULARNE
1. Seria "Władcy Polski", wydawnictwo Hachette, członek redakcji, autorstwo tekstów z zakresu historii sztuki, tomy 1-20.

 

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE
2007 r.
1. Polskie rotundy, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 3, s. 12-13. 
2. Splendor katedr i rytm średniowiecznego życia, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 4, s. 14-15. 
3. Benedyktyńskie Cluny promieniujące na Polskę, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 5, s. 14-15. 
4. Kościoły, które wznosił wielki Geometra, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 6, s. 14-15. 
5. Cystersi i ich architektura bez nadmiernego bogactwa, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 7, s. 14-15. 
6. Skromne kościoły skromnych mnichów, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 8, s. 14-15. 
7. Królewska katedra na wawelskim wzgórzu, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 9, s. 14-15. 
8. Król, co Polskę zostawił murowaną, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 10, s. 14-15. 
9. Miasto jako dzieło sztuki, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 11, s. 10-11. 
10. Domy niekiedy nawet murowane, rezydencje i ratusze, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 12, s. 10-11. 
11. "Greckie" freski króla z Litwy w Lublinie, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 13, s. 10-11. 
12. Nowe formy marzeń o rzeczywistości idealnej, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 14, s. 10-11. 
13. Późnogotyckie fantazje w wysmakowanym kształcie, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 15, s. 10-11. 
14. Renesans - przestrzeń szczęścia w porządku architektonicznym, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 16, s. 10-11. 
15. Wawelskie wyobrażenie doskonałości Boga i świata, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 18, s. 10-11. 
16. Renesans poznańskiego ratusza, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 19, s. 10-11. 
17. Miasto idealne i forteca potężna, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 20, s. 10-11. 
18. Budowla podobała się tym bardziej, im więcej był w niej osobliwości, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 21, s. 10-11. 
19. Naśladowanie miejsc męki Chrystusa, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 22, s. 10-11. 
20. Sztuka panowania nad duszą widza, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 23, s. 10-11. 
21. Siedziby rodowe, pałace, fortece, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 24, s. 10-11. 
22. Dążenie do harmonii Tylmana z Gameren, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 25, s. 10-11. 
23. Sielski pałac polskiego Marksa, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 26, s. 10-11. 
24. Pojawiły się pofalowane gzymsy i zamiłowanie do form miękkich, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 27, s. 10-11. 
25. Pojawiły się pofalowane gzymsy i zamiłowanie do form miękkich, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 28, s. 10-11. 
26. Wyrafinowany ideał piękności bytu, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 29, s. 10-11. 
27. Piękno jest niczym jak tylko proporcją, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 30, s. 10-11. 
28. Niestety nie ma…, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 2a, s. 10-11. 
29. Odbudowa za odnowiciela, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 2b, s. 10-11. 
30. Kościoły magicznego czaru romańskiej architektury, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 3a, s. 10-11. 
31. Zamek w miejscu wczesnośredniowiecznego grodziska, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 7a, s. 10-11. 
32. Malbork zbudowano z 5 milionów cegieł, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 7b, s. 10-11. 
33. Twierdzę chęcińską usytuowaną…, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 8a, s. 10-11. 
34. Piękno jest niczym jak tylko proporcją, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 20a, s. 10-11. 
35. Most drewniany…, dodatek historyczny Rzeczypospolitej „Władcy Polski”, nr 31, s. 10-11. 

36. Klasycyzm i romantyzm, akademizm, XX wiek,rozdziały w: Historia sztuki. Rzeźba,  Wydawnictwo SBM, ISBN 978-83-8059-952-6, Warszawa 2016, s 74-121.

37. Architektura złotego wieku, „Dziedzictwo dawnej Rzeczypospolitej” nr 1/2015, s. IX-XI.

38. Wawelski blask, [współautor Wojciech Kalwat], „Dziedzictwo dawnej Rzeczypospolitej” nr 2/2015, s. IX-XI.

39. Manieryzm czyli prawie barok, [współautor Wojciech Kalwat], „Dziedzictwo dawnej Rzeczypospolitej” nr 3/2015, s. IX-XI.

40. Architektura civilis, „Dziedzictwo dawnej Rzeczypospolitej” nr 4/2015, s. IX-XI.

41. Nowe prądy w sztuce, „Dziedzictwo dawnej Rzeczypospolitej” nr 4/2016, s. IX-XI.

42. Grzegorzewice – cmentarz w bok od drogi głównej, portal „Góry Historii”, 2016, http://goryhistorii.pl/grzegorzewice-cmentarz-bok-drogi-glownej/


KATALOGI I RECENZJE WYSTAW
2003 r.
1. Grażyny Brylewskiej skład planet, katalog wystawy, Galeria "Pokaz", Warszawa. 

2004 r.
2. Marcina Dutki szpachla na fortepian, katalog wystawy, Galeria "Kuluary", Warszawa. 
3. Śledztwo - Ivo Nikić, katalog wystawy, Galeria "Kuluary", Warszawa. 
4. Apoloniusz Węgłowski, malarstwo, katalog wystawy, Galeria "Pokaz", Warszawa. 
5. Katarzyna Listwoń, malarstwo, katalog wystawy, Galeria MOK Marki, Marki. 
6. To be famous is so nice - o malarstwie Karola Radziszewskiego, "Artifex" nr 6. 

2006 r.
7. Czy Adam-X jest dzieckiem Chucka Norrisa ?, "Artifex" nr 9, czerwiec 2006, s. 36-37. 
 

2007 r.
8. Miłosna kakofonia, wstęp do katalogu wystawy Love jak M, wersja drukowana i elektroniczna (rozszerzona), bns, Warszawa 2007. 

 

 

2010

Bartek Jarmoliński, katalog wystawy, Galeria „Przy automacie”, Warszawa 2010.OMÓWIENIA I RECENZJE KSIĄŻEK
2003 r.
1. Omówienie książki Stanisława Kobielusa Dzieło sztuki, dzieło wiary, "Artifex" nr 5. 
2. Omówienie książki Magdaleny Pielas Matka Boska Bolesna, "Artifex" nr 5. 

2004 r.
3. Omówienie książki Krystyny Moisnan-Jabłońskiej Obrazowanie walki dobra ze złem, "Artifex" nr 6. 
4. Omówienie książki Jana Szulińskiego Teatr Miejski we Lwowie, "Artifex" nr 6. 
5. Omówienie książki Joanny Sosnowskiej Poza kanonem. Sztuka polskich artystek, "Artifex" nr 7, s. 41-42. 
6. Omówienie książki Margerity Szulińskiej, Jana Szulińskiego i Jarosława Zielińskiego, Skała nad Zbruczem. Dzieje - architektura - budownictwo, "Artifex" nr 7, s. 42-43. 

7. Czerwińsk, „Biuletyn Historii Sztuki”, nr 1/2013, s. 147-148.

 

PUBLIKACJA EDUKACYJNA

1. Wilanów. Historie, dekoracje, zabytki, wspólnie z P. Janowczykiem (ilustracje), Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2007.


REDAKCJA CZASOPISM: 
1. "Artifex" od numeru 1 do 11 
2. "Pokaz" - członek zespołu redakcyjnego

 

Promotor prac magisterskich (12):

2013

 1. Maria Popławska, Judyta Salome i... Dzieje motywów

 

2012

 1. Aleksandra Rogalska, Przestrzeń w wybranych filmach Ingmara Bergmana
 2. Ewa Rybak, Animacja kulturalna i społeczna w Ośrodku Michael przy parafii Matki Bożej Królowej Aniołów na Bemowie w Warszawie
 3. Tadeusz Gawroński, Sytuacja polskiego teatru w latach 1980-1989 na przykładzie Teatru Powszechnego w Warszawie i Teatru Ósmego Dnia z Poznania

 

2011

 1. Grzegorz Puszyński, Grek Zorba jako bohater literacki i filmowy
 2. Rafał Gruca, Twórczość Wojciecha Jerzego Hasa na podstawie 'Lalki", "Wyznania usprawiedliwionego grzesznika przez niego samego spisane"

 

2010

 1. Arkadiusz Grochowski, Plakat ruchu Solidarność w latach 1980-1989. Zarys problematyki
 2. Dorota Chojecka, Mistrz i jego dzieło. Studia nad twórczością Bonawentury Lenarta Agnieszka Gołebiewska, Okno. Przedmiot niezwykły
 3. Dorota Dobrołęcka, Horacjanizm w literaturze polskiej

 

2009

 1. Monika Zielińska, Twórczość Adama Myjaka w latach 1989-2008
 2. Aneta Kowalska, Secesyjne plakaty Ramona Casasa. Zarys monografii
 3. Piotr Trzak, Pisarka-samobójczyni w literaturze. Analiza wybranych utworów

Sylvii Plath

 

Promotor prac licencjackich (22)

2016

 1. Beata Rymkiewicz, Rola murali we współczesnej kulturze wizualnej na przykładzie Łodzi

 

2015

 1. Joanna Dyszlewska, Specyfika polskiego pop-artu na podstawie twórczości grupy Neo-Neo-Neo
 2. Anna Szustak, Obraz sztuki amerykańskiej i meksykańskiej w polskich tekstach krytyki artystycznej z lat 1945 - 1968.
 3. Hanna Król, Wpływ wydarzeń biograficznych na sztukę Władysława Hasiora
 4. Inspiracje codziennością - między dadaizmem i neodadaizmem na przykładzie twórczości Joanna Dyńska, Marcela Duchampa, Kurta Schwittersa, Roberta Rauschenberga i Andy'ego Warhola
 5. Martyna Leśniak, Wątki literackie w rysunkowej i malarskiej twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza w latach 1906-1922
 6. Małgorzata Pasieka, Muzeum wirtualne jako nowy model muzealnictwa. Analiza koncepcji, pojęcia i modeli na przykładzie wybranych instytucji muzealnych
 7. Sandra Domańska, Działalność Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie w latach 1952-2005
 8. Marianna Konarzewska, Twórczość drzeworytnicza Stanisława Ostoi-Chrostowskiego. Między grafiką artystyczną a użytkową

 

2014

 1. Izabela Miecznikowska, Interpretacja dyptyku w twórczości Krzysztofa Wróblewskiego.
 2. Zuzanna Ciszewska, Festiwal sztuki naiwnej " Art naif festival" w Katowicach. Geneza, założenia programowe, historia i organizacja.
 3. Zoe Robakiewicz, Inspiracje kulturą ludową jako czynnik państwowotwórczy w okresie dwudziestolecia międzywojenngo w Polsce na przykładach twórczości Władysława Skoczylasa, Zofii Stryjeńskiej i Stanisława Szukalskiego.
 4. Katarzyna Stępniak, Sztuka polskiego fotoreportażu w latach 1976-1989 na przykładzie magazynów "Itd", "Razem" oraz "Na przełaj"
 5. Aleksandra Zawadowska, Świat dziecka w twórczości Wojtkiewicza jako odbicie rzeczywistości dorosłych
 6. Monika Matusiak, Scenografia teatralna na przykładzie spektakli Grzegorza Jarzyny, Jana Klaty, Moniki Strzępki i Krzysztofa Warlikowskiego realizowanych po 1997 roku
 7. Karolina Głusiec, Wizerunki kobiet w polskim plakacie teatralnym i filmowym.
 8. Magdalena Uherek, Manipulacja przestrzenią obrazową. Wykorzystanie badań prowadzonych przez Davida Hockney'a w analizie jego twórczości.

 

2009

 1. Tadeusz Gawroński, Zygmunt Hubner dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie

w latach 1974-1989

 1. Magdalena Ziółkowska, Forma i funkcja biżuterii w okresach secesji, 2008
 2. Anna Sarzyńska, Inspiracje malarskie we współczesnej fotografii portretowej,
 3. Agnieszka Kudelska, Artysta-twórca-kreator w sztuce europejskiej. Studium

motywu i jego barokowe korzenie w dramacie Burza oraz w flmach Księgi

Prospera Greenaway`a i osiem i pol Felliniego

 1. Mariola Ickiewicz, Świat baśniowy dawnej i nowożytnej sagi Kalevela a proza Tokiena

 

 

 

 

Dorobek organizacyjny

 1. Czasopismo „Artifex” organizacja i prowadzenie (początkowo wspólnie z Piotrem Janowczykiem), następnie opieka naukowa i koordynacja.
 2. Galeria przy Automacie, organizacja i koordynacja projektu, łącznie przygotowanie ok. 60 wystaw oraz wydarzeń
 3. Farbą w Płot, koordynacja projektu, kurator projektu, trzy edycje 2013, 2014, 2015, obecnie w przygotowaniu 4 edycja

4.      Koordynator ds. promocji WNHiS (w tym opieka nad stroną Wydziału, koordynacja działań związanych z promocją Wydziału itd. 2008-2013)

5.      Członkostwo w różnych komisjach m.in. Komisji ds. mienia i finansów WNHiS, Komisji ds. podziału środków na utrzymanie potencjału badawczego, Wydziałowej Komisji Wyborczej WNHiS)

6.      2011-2012 zastępca dyrektora Instytutu Muzeologii, po jego rozwiązaniu opiekun kierunku Muzeologia (do roku akademickiego 2014/2015)

7.      Kierownik studiów niestacjonarnych na kierunku historia sztuki (od roku akademickiego 2013/2014)

8.      Przedstawiciel młodszych pracowników naukowych do Rady Wydziału NHiS

Liczne inne prace organizacyjne.

 

ORGANIZACJA KONFERENCJI: 
1. Ogólnopolska konferencja Sztuka Dobra - sztuka zła , UKSW, kwiecień 2003 (wspólnie z M. Latawiec. W. Wiśniewską, M. Kierepką). 
2. Ogólnopolska konferencja Komizm w sztuce , Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 15 marca 2004 (wspólnie z A. Podmostko). 
3. II Ogólnopolska konferencja A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź. . . Sztuka i myśl w świetle utopii , UKSW, 31 marca - 1 kwietnia 2004 (wspólnie z M. Latawiec). 
4. Panel pt. Przestrzeń osobista a przestrzeń społeczna miasta , Targi Architektury i Budownictwa (organizator MURATOR EXPO), Politechnika Warszawska, Warszawa, 2 grudna 2005. 
5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rzeźba w architekturze , 22-23 lutego 2007, OW SHS i IHS UKSW, Warszawa (wspólnie z K. Chrudzimską-Uherą)
6. Panel pt. Warszawa – tożsamość i przyszłość , Targi Architektury i Budownictwa (organizator MURATOR EXPO), 27 kwietnia 2007, Warszawa.
7. Konferencja Dawne kresy wschodnie Rzeczypospolitej. Problematyka badań inwentaryzacyjnych , 28 listopada 2007, IHS UKSW i OW SHS, Warszawa (wspólnie z A. Czyż)

8. Fenomen Genius Loci. Tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym14-16 listopada 2007,  Muzeum Pałac w Wilanowie, 13-14 grudnia 2007
9. Konferencja naukowa Rzeźba w Polsce 1945-2008, 8-9 października 2008, IHS UKSW i CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ W OROŃSKU, Orońsko (wspólnie z K. Chrudzimską-Uherą)
10. Konferencja naukowa, Sztuka cmentarzy XIX i XX wieku, 5 grudnia 2008, IHS UKSW, Warszawa (wspólnie z A. Czyż)

 

Organizacja i współorganizacja około 60 spotkań naukowych w Oddziale Warszawski Stowarzyszenia Historyków Sztuki w ramach Klubu Młodych. 

ORGANIZACJA I WSPÓŁOGANIZACJA WYSTAW
1. Grażyna Brylewska, Skład planet , 6-29 listopada 2003, Galeria Krytyków "Pokaz", Warszawa. 
2. Marcin Dutka, Szpachla na fortepian , (wspólnie z B. Gwoździńska, M. Latawiec) 19 stycznia-5 lutego 2004, Galeria "Kuluary", Centrum Sztuki Studio, PKiN Warszawa
3. Ivo Nikić, Śledztwo , (wspólnie z B. Gwoździńska, M. Latawiec) 23 lutego-12 marca 2004, Galeria "Kuluary", Centrum Sztuki Studio, PKiN Warszawa 
4. Agata Pietroń, 21 fotografii , (wspólnie z A. Dębska, B. Gwoździńska, M. Latawiec) 22 marca-27 kwietnia 2004, Galeria "Kuluary", Centrum Sztuki Studio, PKiN Warszawa 
5. Karola Radziszewskiego, Kolekcja prywatna , (wspólnie z A. Dębska, B. Gwoździńską, M. Latawiec) 8 czerwca-18 czerwca, Galeria "Kuluary", Centrum Sztuki Studio, PKiN Warszawa 
6. Tomasz Mazur, Notatnik , (wspólnie z A. Dębska, K. Vysata, M. Latawiec) 22 czerwca-11 lipca 2004, Galeria "Kuluary", Centrum Sztuki Studio, PKiN Warszawa 
7. Apoloniusz Węgłowski, bez tytułu , 6-30 października 2004, Galeria Krytyków "Pokaz", Warszawa. 
8. Marta Paulat i Anna Ładecka, dzika6luminy184 , (wspólnie z A. Dębska, K. Vysata, M. Latawiec) 18 października-5 listopada 2004, Galeria "Kuluary", Centrum Sztuki Studio, PKiN Warszawa. 
9. Katarzyna Sagatowska, Rower Power , (wspólnie z A. Dębska, K. Vysata, M. Latawiec) marzec 2005, Galeria "Kuluary", Centrum Sztuki Studio, PKiN Warszawa. 
10. Edyta Ołdak, XXX , (wspólnie z A. Dębska, K. Vysata, M. Latawiec) listopad 2005, Galeria "Kuluary", Centrum Sztuki Studio, PKiN Warszawa. 
11. Marlena Lehr, Kobieta nie jest. . ., (wspólnie z A. Balik, A. Dębska, M. Gutowska, K. Vysata), styczeń 2006, Galeria "Kuluary", Centrum Sztuki Studio, PKiN Warszawa. a. 
12. Adam-X, Power to the People , (wspólnie z A. Balik, A. Dębska, M. Gutowska, K. Vysata), luty 2006, Galeria "Kuluary", Centrum Sztuki Studio, PKiN Warszawa. a. 
13. Michał Frydrych, Dorota Kozieradzka, Aleksander Ryszka, Michał Szuszkiewicz,Farba z nosa, (wspólnie z A. Balik, A. Dębska, M. Gutowska, K. Vysata), marzec 2006, Galeria "Kuluary", Centrum Sztuki Studio, PKiN Warszawa. 
14. Maria Ostrowska Anima Animalis, (wspólnie z A. Balik, A. Dębską, M. Gutowską, K. Vysata), kwiecień 2006, Galeria "Kuluary", Centrum Sztuki Studio, PKiN Warszawa. 
15. Elwira Szeflinska, Anima Animalis , (wspólnie z A. Balik, A. Dębska, M. Gutowska, K. Vysata, ) maj-czerwiec 2006. 
16. Waraxa, Budzy, Polart , (wspólnie z A. Dębska, M. Gutowską, K. Vysata, A. Zdzieborską) maj-czerwiec 2006, Galeria "Kuluary", Centrum Sztuki Studio, PKiN Warszawa. 
17. Kusiński, Nowiński, Walczak, Metaportrety , listopad-grudzień 2006, Galeria Krytyków Pokaz , Warszawa. 
18. Love jak M. Gdzie są muzy z tamtych lat , wystawa zbiorowa (wspólnie z M. Gutowską, K. Vysata, A. Wilczek, A. Zdzieborską) marzec 2007, Galeria "Kuluary", Centrum Sztuki Studio, PKiN Warszawa.
19. Joanna Kinowska, Święta Sycylia , (wspólnie z M. Gutowską, K. Vysata, A. Wilczek, A. Zdzieborską) kwiecień 2007, Galeria "Kuluary", Centrum Sztuki Studio, PKiN Warszawa.
20. Piotr Janowczyk Proste historie , (wspólnie z M. Gutowską, K. Vysata, A. Wilczek, A. Zdzieborską) maj, czerwiec 2007, Galeria "Kuluary", Centrum Sztuki Studio, PKiN Warszawa.

 

 

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach