Beata Lewińska

litera: 
L
tytuł / stopień naukowy: 
Dr

KONTAKT

beatalewi@gmail.com

tel: 606 895 686
 


ZAINTERESOWANIA NAUKOWE 

Polskie i europejskie malarstwo pejzażowe, dydaktyka i metodyka nauczania historii sztuki, kształcenie artystyczne i estetyczne w szkołach plastycznych, popularyzacja sztuki i edukacja w jej zakresie. 

 
PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ
Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki


LINKI

PBN - Polska Bibliografia Naukowa

USOS UKSW


NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Monografie

 

 1. Kształcenie artystyczne w szkołach plastycznych w Polsce w latach 1944-2018, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018.
 2. Cezariusz Kotowicz. Malarstwo, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Przemyślu, Przemyśl 2004.
 3. Jan Wojnarski (1879-1937) Malarstwo, grafika i rysunek. Między niebem a kamieniem, Bernardinum, Pelplin 2004. 

 

 

Artykuły i rozdziały w książkach:

 1. W poszukiwaniu motywów pejzażowych, czyli wędrówki artystyczne Stanisławskiego i jego uczniów [w:] Wędrowanie sztuki, pod red. Artura Badacha i Katarzyny Chrudzimskiej-Uhery, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2019, s. 69-79.
 2. Sztuka ujarzmiona, czyli o programach nauczania historii sztuki [w]: Szymbart 2010-2016. Sympozjum artystyczno-naukowe, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Artystyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017r., s. 57-68 
 3. Jak naucza się sztuki w dawnej i współczesnej szkole plastycznej [w:] Czy sztuki można nauczyć? Szymbart 2015,  Uniwersytet Rzeszowski 2016 r., s. 39-46
 4. Stanisław Czajkowski i jego inspiracje [w:] Initium Sapientiae Humilitas. Studia ofiarowane Profesorowi Jakubowi Pokorze z okazji 70. urodzin, UKSW, Warszawa 2015, s. 444-451, (rozdział w księdze). 
 5. Szkoła Jana Stanisławskiego – fenomen pedagogiczny i artystyczny, „Saeculum Christianum, t. XX, WNHiS UKSW, Warszawa 2013 (artykuł), s. 157-171.
 6. Stanisław Wyspiański – Spektakl życia i sztuki, „Społeczeństwo Otwarte” T. 12/94, z. 12 (recenzja książki).
 7. Iwan Trusz: malarski pejzaż duszy, „Społeczeństwo Otwarte”, nr 11/94 s. 29-33 (artykuł).
 8. Hulewicz a ekspresjonizm, „Akcent. Literatura i sztuka. Kwartalnik, T. 3, z. 25 (artykuł), s. 189-193.

 

Publikacje popularyzacyjne, metodyczne i dydaktyczne: 

 

 1. Egzamin dyplomowy w szkołach plastycznych „Szkoła Artystyczna” – Kwartalnik Centrum Edukacji Artystycznej” nr 3/2018, s. 49-66.
 2. Matura z historii muzyki, historii sztuki i wiedzy o tańcu, „Szkoła Artystyczna” – kwartalnik Centrum Edukacji Artystycznej nr 2/2018, s. 17-38.
 3. Korekta a ocenianie kształtujące, „Szkoła Artystyczna” kwartalnik Centrum Edukacji Artystycznej” nr 1/2018, s. 53-70.
 4. Program nauczania Zespołowych Projektów Aranżacji Przestrzeni (współautorstwo z Grażyną Piórkowską), CEA, Warszawa 2015
 5. Program nauczania Zespołowych Projektów Graficznych (współautorstwo z Elżbietą Dudek), CEA, Warszawa 2015
 6. Program nauczania Zespołowych Projektów Tkaniny Artystycznej i Malarstwa (współautorstwo z Anną Hlebowicz), CEA, Warszawa 2015
 7. Program nauczania historii sztuki w liceum plastycznym (współautorstwo z Katarzyną Kawką), Centrum Edukacji Artystycznej, Warszawa 2014
 8. Biuletyn Maturalny. Historia sztuki – publikacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, przygotowana we współpracy z Joanną Falkowską, Warszawa 2008 r.
 9. Plastyka. Podręcznik dla gimnazjum część I, wyd. Juka-91, Warszawa  2005 r.
 10. 10.Plastyka. Podręcznik dla gimnazjum część II, wyd. Juka-91, Warszawa  2005 r.
 11. 11.Wskazówki metodyczne dla nauczyciela klasy 1-3. Plastyka w gimnazjum, wyd. Juka-91, Warszawa  2005 r.
 12. 12.Sztuka w gimnazjum. Plastyka   - Podręcznik dla 1 klasy, [wyd. poprawione i uzupełnione], wyd. Juka-91, Warszawa  2004 r. 
 13. 13.Wskazówki metodyczne dla nauczyciela dla 1 klasy gimnazjum, wyd. Juka-91, Warszawa  2004 r.
 14. 14.Sztuka w gimnazjum. Plastyka   - Podręcznik dla III klasy, wyd. Juka-91, Warszawa  2003 r. 
 15. 15.Wskazówki metodyczne dla nauczyciela dla III klasy gimnazjum, wyd. Juka-91, Warszawa  2003 r.
 16. 16.Sztuka w gimnazjum. Plastyka   - Podręcznik dla II klasy, wyd. Juka-91, Warszawa  2002 r. 
 17. 17.Wskazówki metodyczne dla nauczyciela dla II klasy gimnazjum, wyd. Juka-91, Warszawa  2002 r.

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

2015 r. – Odznaka Zasłużony Dla Kultury Polskiej.

2015 r. – Medal Komisji Edukacji Narodowej.

2013 r. – Nagroda I stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia
               w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

1995 r. – Wyróżnienie za pracę doktorską w XV Konkursie im. Ks. prof. dr Szczęsnego
               Dettloffa na prace naukowe młodych historyków sztuki.  

 

 

INNA DZIAŁALNOŚĆ

 

Rzeczoznawca MEN w zakresie podręczników do nauczania plastyki, konsultant Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, współpraca z wieloma ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie  szkoleń nauczycieli, koordynator podstaw programowych plastyki i historii sztuki w MEN, współtwórca podstaw programowych przedmiotów artystycznych w MKiDN, Redaktor naczelna kwartalnika „Szkoła Artystyczna” – adresowanego dla nauczycieli szkół artystycznych.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach