Lenda medii aevi. Średniowieczne zabytki dawnego opactwa w Lądzie ...