Dzień organizacyjny dla studentów I roku studiów stacjonarnych I i II st. na WNHiS UKSW

Dzień organizacyjny dla studentów I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW (politologia, europeistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, historia, historia cywilizacji śródziemnomorskiej, archeologia, zarządzanie dziedzictwem kulturowym, socjologia, praca socjalna, ekonomia,
historia sztuki, ochrona dóbr kultury i środowiska).
 
 
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach