Zastosowanie skaningu laserowego oraz teledetekcji w ochronie, badaniu i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego

KONFERENCJA NAUKOWA

w ramach projektu "Zastosowanie skaningu laserowego oraz teledetekcji w ochronie, badaniu i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego. Opracowanie nieinwazyjnych, cyfrowych metod dokumentacji i rozpoznawania zasobów dziedzictwa architektonicznego i archeologicznego„ w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”.

19 grudnia 2016 r.

Aula Schumana, UKSW w Warszawie
Ul. Wóycickiego 1/3,  b. 21
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
KOMITET NAUKOWY:
Prof. dr hab. Jakub Lewicki
Prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska
Prof. PŁ dr hab. inż. arch. Jan Salm
Prof. PW dr hab. inż. Dorota Zawieska
Dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak
Dr hab. Michał Pawleta
Dr Rafał Zapłata
 
 
UCZESTNICTWO - SŁUCHACZ - REJESTRACJA:
Do dnia 15 grudnia 2016 r. / ilośc miejsc ograniczona / decyduje kolejność zgłoszeń
Rejestracja mailowa z dopiskiem w tytule maila "Konferencja 19.12.2016 r. / UKSW / teledetekcja"
Prosimy o podanie w zgłoszeniu: imienia i nazwiska, afiliacji.
Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i pobytu uczestnikom konferencji.
r.zaplata@uksw.edu.pl
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
 
SZCZEGÓŁY ORAZ BIEŻĄCE INFORMACJE  NA STRONIE KONFERENCJI:
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach