BADANIA INWENTARYZACYJNE

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

WYJAZD INWENTARYZACYJNY NA CMENTARZE DAWNEGO WOJEWÓDZTWA TARNOPOLSKIEGO (OBECNIE UKRAINA)

SPOTKANIE INFORMACYJNE PIĄTEK, GODZ. 9.00, POK. 318

DODATKOWE INFORMACJE BARTŁOMIEJ GUTOWSKI B.GUTOWSKI@UKSW.EDU.PL