Katarzyna Ponińska

litera: 
Pon
tytuł / stopień naukowy: 
Dr

KONTAKT

k.poninska@uksw.edu.pl

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 1. Nowożytna sztuka sakralna
 2. Symbolika i treści dzieł sztuki
 3. Ikonografia scen Obrzezania i Ofiarowania Jezusa w polskiej sztuce oraz piśmiennictwie czasów nowożytnych
 4. Ikonografia przedstawień Świętej Rodziny w polskiej sztuce XVII i XVIII w.
 5. Wpływ grafiki na polską sztukę barokową

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki

LINKI

PBN - Polska Bibliografia Naukowa

USOS UKSW

Google Scholar

Nukat 

 

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

 1. O trwałości wpływu rycin z dzieła „Evangelicae Historiae Imagines” Hieronymusa Natalisa na przedstawienia plastyczne w Kalwarii Zebrzydowskiej, w: Studia z historii sztuki polskiej XIX-XX wieku. Ikonografia malarstwa religijnego czasów porozbiorowych. Kolor w architekturze historycznej, red. B. M. Gawęcka, A. Jankowski, Bydgoszcz 2017, s. 51-70.
 2. Przedstawienia Świętej Rodziny wzorowane na kompozycjach Carlo Maratty, „Artifex Novus” Pismo Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, nr 1 (2017), s. 28-35. (http://www.artifex.uksw.edu.pl/index_artifex_novus.html)
 3. Nowożytne przedstawienia Obrzezania i Ofiarowania Jezusa z obszaru dawnego województwa sandomierskiego i obecnego świętokrzyskiego, w: Sztuka w Świętokrzyskiem. Średniowiecze i czasy nowożytne, red. P. Rosiński, H. Suchojad, Kielce 2017, s. 219-228, 365-366.
 4. Miraculosa Trinitas Terrestra. Cudowne wizerunki „Trójcy Ziemskiej” w nowożytnej Rzeczypospolitej, Warszawa 2017. (http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1548)
 5. Depictions of the Four Continents in Religious and Secular Art with Regard to Warsaw’s Cultural Heritage, w: The Language of Continent Allegories in Baroque Central Europe, Hrsg. W. Schmale, M. Romberg, J. Köstlbauer, Stuttgart 2016, s. 153-174, 230-233. (http://www.steiner-verlag.de/fileadmin/Dateien/Steiner/Presseblaetter/9783515114578_f.pdf.)
 6. Kult wizerunków maryjnych na terenach diecezji łomżyńskiej, w: Katalog wystawy: Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej, red. B. Kalinowska, K. Mróz, 12 sierpnia – 16 października 2016, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, 21 października – 11 grudnia 2016, Muzeum Historyczne w Przasnyszu, Ostrołęka 2016, s. 7-17.
 7. Scena „Obrzezania Jezusa” w cyklach różańcowych, w: Initium Sapientiae Humilitas. Studia ofiarowane Profesorowi Jakubowi Pokorze z okazji 70. urodzin, red. A. Skrodzka, M. M. Olszewska, Warszawa 2015, s. 110-119.
 8. Scena „Ofiarowania Jezusa” ze stalli kanonickich w dawnej kolegiacie kieleckiej a kompozycja Paola Veronesa z Wenecji, w: Pióro na wodzie. Eseje o ks. Januszu St. Pasierbie i studia z ikonografii dedykowane Jego pamięci, red. A. S. Czyż, K. Moisan-Jabłońska, Warszawa 2015, s. 82-89.
 9. Znaczenie antwerpskiej kompozycji Rubensa dla przedstawień Ofiarowania Jezusa na terenach Rzeczypospolitej, „Saeculum Christianum”, t. XXI (2014), s. 154-168. (http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-4655e55e-4018-458d-8505-b5b1cdbdd084/c/Poninska_Katarzyna.pdf.)
 10. Związek grafiki Pietera Schencka z obrazami w kościołach parafialnych w Pęcicach i Kurdwanowie, w: W kręgu sztuki polskiej i grafiki europejskiej, red. K. Moisan-Jabłońska, Warszawa 2011, s. 181-189.
 11. Wpływ rycin z dzieła „Evangelicae Historiae Imagines” Hieronymusa Natalisa na przedstawienia plastyczne w Kalwarii Zebrzydowskiej, w: Inspiracje grafiką europejską w sztuce polskiej.Czasy nowożytne, red. K. Moisan-Jabłońska, K. Ponińska, Warszawa 2010, ss. 101-115.

 

Do roku 2004 pod nazwiskiem panieńskim (Kalupa):

 1. Cudowny wizerunek św. Józefa z kolegiaty kaliskiej na tle słynących łaskami przedstawień Jezusa z Maryją i św. Józefem w Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku, w: Kolegiata kaliska na przestrzeni wieków 1303-2003, red. G. Kucharski, J. Plota, Kalisz 2004, s. 243-258.
 2. Matka Boska Dzikowska, w: Dwa symbole Tarnobrzega, opr. T. Zych, Tarnobrzeg 2004, s. 38-75.
 3. Dzieje cudownego wizerunku Jezusa z Maryją i św. Józefem w sanktuarium miedniewickim, „Mazowsze. Dziedzictwo Kulturowe”, (X) 2002, nr 15, s. 105-114.

 

REDAKCJA NAUKOWA

[wraz z K. Moisan-Jabłońską], Inspiracje grafiką europejską w sztuce polskiej. Czasy nowożytne. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ikonografii Sztuki Nowożytnej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 6 listopada 2007, Warszawa 2010, ss. 220, il. 235. [Wydawnictwo UKSW] Książka otrzymała 4 listopada 2010 wyróżnienie w konkursie na najlepszy podręcznik i skrypt akademicki w roku 2010 od Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych na Targach w Krakowie.

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

-Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: V Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów, zorganizowana przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Opactwo Cystersów Kraków-Mogiła, 4-5 kwietnia 2017, referat: Sposób i sens ukazania sceny „Obrzezania Jezusa” w dekoracji tabernakulum z kościoła św. Bartłomieja w krakowskiej Mogile.

-Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Kultura i sztuka benedyktynek i benedyktynów w Polsce i Europie, zorganizowana przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Opactwo Benedyktynek w Staniątkach i Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, 14-15 października 2016, referat: Nauka o cnocie czystości zawarta w obrazie ukazującym śś. Benedykta i Scholastykę adorujących Matkę Bożą z Dzieciątkiem i św. Józefem ze zbiorów klasztoru w Staniątkach.

-Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej, zorganizowana przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, 12 października 2016, współprowadzenie i referat: Pobożność maryjna w diecezji łomżyńskiej na przykładzie wybranych sanktuariów.

-Seminarium naukowe pt.: Apokryf i Biblia – ludowy obraz Boga i transcendencji, zorganizowane przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, 26 września 2016, referat: Ludowe wyobrażenia wizerunku Matki Boskiej Dzikowskiej.

-Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Sztuka w Świętokrzyskiem. Średniowiecze i czasy nowożytne, zorganizowana przez Bibliotekę Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Kielecki, 20-21 października 2015, referat: Nowożytne przedstawienia Obrzezania i Ofiarowania Jezusa z obszaru dawnego województwa sandomierskiego i obecnego świętokrzyskiego.

-Ogólnopolska konferencja naukowa Ikonografia polskiego malarstwa religijnego czasów rozbiorowych, zorganizowana przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych przy Wydziale Humanistycznym na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 16 października 2014, referat: O trwałości wpływu rycin z dzieła „Evangelicae Historiae Imagines” Hieronymusa Natalisa na przedstawienia plastyczne w Kalwarii Zebrzydowskiej.

-Międzynarodowa konferencja naukowa Sztuka doby El Greca, zorganizowana przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Muzeum Diecezjalne w Siedlcach, 28-30 maja 2014, referat: „Ofiarowanie Jezusa w świątyni” w świetle nauki Kościoła katolickiego oraz na przykładzie recepcji kompozycji Federica Zuccaro w sztuce polskiej.

-Krajowa konferencja poświęcona pamięci ks. prof. Janusza St. Pasierba, zorganizowana przez Warszawski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 6 grudnia 2013, referat:Scena Ofiarowania Jezusa ze stalli kanonickich w dawnej kolegiacie kieleckiej a kompozycja Paolo Veronese z Wenecji.

-Ogólnopolska konferencja naukowa Inspiracje grafiką europejską w sztuce polskiej. Czasy nowożytne, zorganizowana przez Katedrę Ikonografii Sztuki Nowożytnej przy Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 6 listopada 2007, referat: Wpływ rycin z dzieła „Evangelicae Historiae Imagines” Hieronymusa Natalisa na przedstawienia plastyczne w Kalwarii Zebrzydowskiej.

-Ogólnopolska konferencja naukowa Kolegiata kaliska na przestrzeni wieków 1303-2003, zorganizowana przez Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu z okazji Jubileuszu 700-lecia Parafii Kolegiackiej w Kaliszu, 6 listopada 2003, referat: Cudowny wizerunek św. Józefa z kolegiaty kaliskiej na tle słynących łaskami przedstawień Jezusa z Maryją i św. Józefem w Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku.

 

ORGANIZACJA KONFERENCJI

-Ogólnopolska konferencja naukowa Inspiracje grafiką europejską w sztuce polskiej. Czasy nowożytne, zorganizowana przez Katedrę Ikonografii Sztuki Nowożytnej przy Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 6 listopada 2007 [wspólnie z prof. UKSW dr hab. Krystyną Moisan-Jabłońską]

 

 

INNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Działalność artystyczna:

Fotografia, malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba. Współudział w wykonaniu scenografii do pełnometrażowego filmu animowanego: „The Easter Egg Adventure”, Reż.: John Michael Williams, First Look Media 2004. (http://www.filmweb.pl/film/Wyprawa+po+%C5%9Bwi%C4%85teczne+pisanki-2004-...)

 

Najważniejsze publikowane ilustracje:

-Anna Matusiak, Rozważania tajemnic różańcowych dla dzieci, Kraków 2006. (http://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb1879276__Sponi%C5%84ska...)

-Anna Matusiak, To Pan Bóg stworzył ten świat wspaniały, Kraków 2006. (http://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb1861537__Sponi%C5%84ska...)

-Anna Matusiak, Święty Franciszek i bracia skrzydlaci, Kraków 2006. (http://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb1809925__Sponi%C5%84ska...)

-Anna Matusiak, Anioł stróż i dzieci, Kraków 2005. (http://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb1809067__Sponi%C5%84ska...)

-Anna Matusiak, Karolek i stokrotki, Kraków 2005. (http://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb1994174__Sponi%C5%84ska...)

-Ewa Stadtmüller, Święta Tereska od Dzieciątka Jezus, Kraków 2005. (http://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb1754478__Sponi%C5%84ska...)

-„Pismo Poświęcone Fronda”, nr 33 jesień 2004 [okładka].

-Helena Koczorowska, Zamek warszawski, Warszawa 1994 [wspólnie z Ewą Kruszewską].

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach