Katarzyna Ponińska

litera: 
P
tytuł / stopień naukowy: 
dr

DR KATARZYNA PONIŃSKA

Asystent w Katedrze Sztuki Nowożytnej


KONTAKT

poninscy@wp.pl


ZAJĘCIA PROWADZONE W ROKU AKADEMICKIM

- Techniki artystyczne
- Ikonografia nowożytna – ćwiczenia
- Ćwiczenia terenowe: Łowicz, Pułtusk, Węgrów


ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

- nowożytna sztuka sakralna
- symbolika i treści dzieł sztuki
- ikonografia scen Obrzezania i Ofiarowania Jezusa w polskiej sztuce oraz piśmiennictwie czasów nowożytnych
- ikonografia przedstawień Świętej Rodziny w polskiej sztuce XVII i XVIII w.
- wpływ grafiki na polską sztukę barokową


PUBLIKACJE NAUKOWE

Związek grafiki Pietera Schencka z obrazami w kościołach parafialnych w Pęcicach i Kurdwanowie, [w:] W kręgu sztuki polskiej i grafiki europejskiej, red. K. Moisan-Jabłońska, Warszawa 2011, s. 181-189.

-Wpływ rycin z dzieła „Evangelicae Historiae Imagines” Hieronymusa Natalisa na przedstawienia plastyczne w Kalwarii Zebrzydowskiej, [w:] Inspiracje grafiką europejską w sztuce polskiej.Czasy nowożytne, red. K. Moisan-Jabłońska, K. Ponińska, Warszawa 2010, ss. 101-115.

Do roku 2004 pod nazwiskiem panieńskim (Kalupa):

-Cudowny wizerunek św. Józefa z kolegiaty kaliskiej na tle słynących łaskami przedstawień Jezusa z Maryją i św. Józefem w Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku, [w:] Kolegiata kaliska na przestrzeni wieków 1303-2003, red. G. Kucharski, J. Plota, Kalisz 2004, s. 243-258.

-Matka Boska Dzikowska, [w:] Dwa symbole Tarnobrzega, opr. T. Zych, Tarnobrzeg 2004, s. 38-75.

-Dzieje cudownego wizerunku Jezusa z Maryją i św. Józefem w sanktuarium miedniewickim, „Mazowsze. Dziedzictwo Kulturowe”, (X) 2002, nr 15, s. 105-114.

REDAKCJA NAUKOWA

[wraz z K. Moisan-Jabłońską], Inspiracje grafiką europejską w sztuce polskiej. Czasy nowożytne. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ikonografii Sztuki Nowożytnej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 6 listopada 2007, Warszawa 2010, ss. 220, il. 235. [Wydawnictwo UKSW] Książka otrzymała 4 listopada 2010 wyróżnienie w konkursie na najlepszy podręcznik i skrypt akademicki w roku 2010 od Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych na Targach w Krakowie.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

-Ogólnopolska konferencja naukowa Ikonografia polskiego malarstwa religijnego czasów rozbiorowych, zorganizowana przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych przy Wydziale Humanistycznym na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 16 października 2014, referat: O trwałości wpływu rycin z dzieła „Evangelicae Historiae Imagines” Hieronymusa Natalisa na przedstawienia plastyczne w Kalwarii Zebrzydowskiej.

-Międzynarodowa konferencja naukowa Sztuka doby El Greca, zorganizowana przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Muzeum Diecezjalne w Siedlcach, 28-30 maja 2014, referat: „Ofiarowanie Jezusa w świątyni” w świetle nauki Kościoła katolickiego oraz na przykładzie recepcji kompozycji Federica Zuccaro w sztuce polskiej.

-Konferencja poświęcona pamięci ks. prof. Janusza St. Pasierba, zorganizowana przez Warszawski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 6 grudnia 2013, referat: Scena Ofiarowania Jezusa ze stalli kanonickich w dawnej kolegiacie kieleckiej a kompozycja Paolo Veronese z Wenecji.

-Ogólnopolska konferencja naukowa Inspiracje grafiką europejską w sztuce polskiej. Czasy nowożytne, zorganizowana przez Katedrę Ikonografii Sztuki Nowożytnej przy Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 6 listopada 2007, referat: Wpływ rycin z dzieła „Evangelicae Historiae Imagines” Hieronymusa Natalisa na przedstawienia plastyczne w Kalwarii Zebrzydowskiej.

-Ogólnopolska konferencja naukowa Kolegiata kaliska na przestrzeni wieków 1303-2003, zorganizowana przez Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu z okazji Jubileuszu 700-lecia Parafii Kolegiackiej w Kaliszu, 6 listopada 2003, referat: Cudowny wizerunek św. Józefa z kolegiaty kaliskiej na tle słynących łaskami przedstawień Jezusa z Maryją i św. Józefem w Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku.

ORGANIZACJA KONFERENCJI

-Ogólnopolska konferencja naukowa Inspiracje grafiką europejską w sztuce polskiej. Czasy nowożytne, zorganizowana przez Katedrę Ikonografii Sztuki Nowożytnej przy Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 6 listopada 2007 [wspólnie z prof. UKSW dr hab. Krystyną Moisan-Jabłońską]

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ

Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki

INNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Działalność artystyczna:
Fotografia, malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba. Współudział w wykonaniu scenografii do pełnometrażowego filmu animowanego: „The Easter Egg Adventure”, Reż.: John Michael Williams, First Look Media 2004.

Najważniejsze publikowane ilustracje:
-Anna Matusiak, Rozważania tajemnic różańcowych dla dzieci, Kraków 2006.
-Anna Matusiak, To Pan Bóg stworzył ten świat wspaniały, Kraków 2006.
-Anna Matusiak, Święty Franciszek i bracia skrzydlaci, Kraków 2006.
-Anna Matusiak, Anioł stróż i dzieci, Kraków 2005.
-Anna Matusiak, Karolek i stokrotki, Kraków 2005.
-Ewa Stadtmüller, Święta Tereska od Dzieciątka Jezus, Kraków 2005.
-„Pismo Poświęcone Fronda”, nr 33 jesień 2004 [okładka].
-Helena Koczorowska, Zamek warszawski, Warszawa 1994 [wspólnie z Ewą Kruszewską].
 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach