Czy polskie zabytki muszą umierać?

Ogólnopolska konferencja naukowa - studencko-doktorancka pt. "Czy polskie zabytki muszą umierać?"

Organizator: Koło Naukowe Ochrony Dóbr Kultury i Środowiska "Hereditas" UKSW

Termin: 28.03.2017 r.

Miejsce: Aula Schumana,przy ul. Wóycickiego 1/3 - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Strona konferencji Ii  informacje  szczegółowe: https://www.facebook.com/konferencja.zabytki/

PROGRAM KONFERENCJI - jpg