Dr Rafał Zapłata uzyskał stopień doktora habilitowanego - dyscyplina architektura i urbanistyka

 

Rada Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej w dniu 29 marca 2017 r. podjęła uchwałę o nadaniu dr. Rafałowi Zapłacie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie architektura i urbanistyka, specjalność architektura.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach