Parafie i Kościoły polskie w USA. Inwentaryzacja źródłowa

Towarzystwo Przyjaciół KUL, Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL i Instytut Historii Sztuki UKSW zapraszają na sesję naukową podsumowującą realizację projektu

PARAFIE I KOŚCIOŁY POLSKIE W USA. INWENTARYZACJA ŹRÓDŁOWA I FOTOGRAFICZNA „POLISH CATHEDRALS” (część I)

8 grudnia 2017, godz. 11.00, piątek

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, Warszawa, sala 201 (II piętro)Konferencji towarzyszyć będzie wystawa fotografii Norberta Piwowarczyka "Kościoły polskie w Chicago"Informacje o projekcie: http://www.ihs.uksw.edu.pl/node/441

Po konferencji (około godz. 13.00) Fundacja Świętokrzyska Góry Historii oraz Instytut Historii Sztuki UKSW zapraszają na wystawę "Cmentarze tarnopolszyzny"  podsumowującą tegoroczne prace dokumentacyjne na terenie dawnego Powiatu Tarnoplskiego

Informacje o projekcie: http://cmentarzetarnopolskie.sztuka.edu.pl

Obydwa projekty są dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 2017”

 Dojazd do Instytutu Historii Sztuki UKSW - LINK

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach