Program dnia organizacyjnego dla studentów I roku - 27.09.2017 r.

Dzień organizacyjny dla studentów I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
(politologia, europeistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, historia, archeologia, zarządzanie dziedzictwem kulturowym, socjologia, praca socjalna, ekonomia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury i środowiska) 
 
27 września 201 7 r. ul. Wóycickiego 1/3 budynek 2 1 A ul a Szumana
 
9.00 – spotkanie z Kolegium Dziekańskim oraz Dyrektorami Instytutów
10.30 – spotkanie z Samorządem Studenckim
12.30 – szkolenie BHP
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach