Relacja z pobytu prof. Athanasiosa Semoglou w Instytucie Historii Sztuki UKSW

W dniach 20-30 listopada br. Instytut Historii Sztuki gościł profesora Athanasiosa Semoglou, który przyjechał do nas jako "visiting professor".
 
 
Athanasios Semoglou wygłosił serię niezwykle interesujących wykładów dotyczących ikonografii malarstwa bizantyńskiego, począwszy od okresu wczesnobizantyńskiego, po postbizantyński. Każdy z wykładów był omówieniem przedstawionego materiału, streszczeniem dyskusji badaczy i wreszcie przedstawieniem nowej, twórczej  interpretacji profesora, dlatego też wykłady były świetną okazją do nauki nie tylko dla studentów, ale i pracowników naukowych UKSW. Profesor Semoglou jest osobą niezwykle pogodną i otwartą, dlatego jego wykładach były źródłem pozytywnej energii dla nas wszystkich".
 
 
Pogoda nie rozpieszczała profesora Athanasiosa Semoglou (z prof. Waldemarem Delugą).
 
Profesor podczas wykładu o okresie Paleologów w malarstwie bizantyńskim.
 
Strach przed Sądem Ostatecznym miał wpływ na eschatologiczne wizje w sztuce bizantyńskiej.
 
Po ostatnim wykładzie ze studentami i pracownikami UKSW.
 
Profesor Athanasios Semoglou i doktor Magdalena Łaptaś po wykładach na Krakowskim Przedmieściu.
 
Zdjęcia: M. Łaptaś, R. Szlązak.