Nagroda Rektora UKSW dla dr Magdaleny Łaptaś z Instytutu Historii Sztuki UKSW

Dr Magdalena Łaptaś otrzymała Indywidualną nagrodę  Rektora III stopnia na ostatnim w 2017 roku posiedzeniu Senatu UKSW - http://www.uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/1206-nagrody-rektora-za-pozyskanie-grantow

Dr Magdalena Łaptaś znalazła się w gronie 23 naukowców UKSW oraz doktoranta nagrodzonych za pozyskanie grantów liczących się do algorytmu finansowania Uczelni.

W maju 2017 r. dr Magdalena Łaptaś została też uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasługi.

GRATULUJEMY!