Informacja dot. zajęć z dr A. Skrodzką, które nie odbyły się w roku akademickim 2017/18

Informacja dla studentów obecnego roku II studiów 1 stopnia Historii sztuki oraz II i III roku ODKiŚ, którzy są zobowiązani uzyskać zaliczenia przedmiotów, które w roku 2017/2018 nie odbyły się z powodu nieobecności
p. dr Agnieszki Skrodzkiej.

 W roku akademickim 2018/2019:

-  studenci II roku studiów 1 st. Historii sztuki zobowiązani są do uzyskania zaliczenia zajęć: Wstęp do metodologii historii sztuki, ćwiczenia - zajęcia p. dr A. Skrodzkiej w planie I roku Historii sztuki, w tym roku będą to zajęcia łączone dla I i II roku.

- studenci II roku ODKiŚ zobowiązani są do uzyskania zaliczenia zajęć: Wstęp do ochrony dóbr kultury i środowiska, ćwiczenia (30 godz. 2 ects) - zajęcia p. dr A. Skrodzkiej w planie I roku ODKiŚ, w tym roku będą to zajęcia łączone dla I i II roku.

- studenci II roku ODKiŚ zobowiązani są do uzyskania zaliczenia zajęć: Historia sztuki średniowiecznej, wykład (30 godz. 4 ects) - zajęcia prowadzone przez p. dr R. Rupiewicz dla I roku ODKiŚ, w tym roku będą to zajęcia łączone dla I i II roku.

- studenci III roku ODKiŚ zobowiązani są do uzyskania zaliczenia zajęć: Historia sztuki nowożytnej, ćwiczenia (30 godz. 3 ects) - zajęcia prowadzone przez p. dr A. Skrodzką w planie II roku ODKiŚ, w tym roku będą to zajęcia łączone dla II i III roku.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach