Dzień organizacyjny dla studentów I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia 2018/19

Dzień organizacyjny dla studentów I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia na
Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

(politologia, europeistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, historia, archiwistyka
i zarządzanie dokumentacją, archeologia, zarządzanie dziedzictwem kulturowym, socjologia, praca socjalna, ekonomia, ekonomia menedżerska, historia sztuki, ochrona dóbr kultury i środowiska)

 

26 września 201 8 r. ul. Wóycickiego 1/3 budynek 21 Aula Szumana

9.00 – spotkanie z Kolegium Dziekańskim oraz Dyrektorami Instytutów

10.30 – spotkanie z Samorządem Studenckim

12.30 – szkolenie BHP

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach