Informacja dot. zajęć dr Tomasza Śnieżka

Informujemy, że dr Tomasz Śnieżek jest na zwolnieniu lekarskim do końca października.