POZYTYWNA OCENA KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło Uchwałę w sprawie oceny programowej na kierunku historia sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólno akademickim.

Z satysfakcją informujemy, że po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk humanistycznych w sprawie jakości kształcenia na kierunku historia sztuki prowadzonym na WNHiS UKSW, Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach