Godziny dziekańskie w dn. 31.10.2018

W dniu 31 października 2018 r., na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych, odwołuje się zajęcia dydaktyczne od godziny 15.00