Magdalena Łaptaś

litera: 
L
tytuł / stopień naukowy: 
dr

 

DR MAGDALENA ŁAPTAŚ

 

KONTAKT

magda.laptas@gmail.com

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Sztuka basenu Morza Śródziemnego.

Sztuka bizantyńska i nubijska.

Malarstwo nubijskie ze szczególnym uwzględnieniem zabytków pozyskiwanych podczas polskich wykopalisk w Sudanie.

 

PUBLIKACJE

1.     Katarzyna Markiewicz. The Zderzak Gallery, “Art & Business”, t. 3, nr 3 (1991), s. 52.

2.     Gierowski in Cracow again: Zderzak and Polish Community Association Galleries, “Art & Business”, t. 4, nr 3 (1992), s. 26-27.

3.     Nowe rysunki Andrzeja Kapusty. Galeria Plastyka Kraków,  “Art & Business”, t. 4, nr 9/10 (1992), s. 42-43.

4.     Paintings from the Faras Cathedral. The ”Colour” Classification Method, “Nubian NoteLet”, t. 2,(1996), ss. 1-18.

5.     A Sphere, an Orb or a Disc? The Object Held by the Archangels in the Faras Cathedral Wall Paintings, “Bulletin du  Musée National de Varsovie”, t. XXXVIII, nr. 1-4 (1997), ss. 24-42.

6.     The Loros as Part of Archangels Dress in Faras Cathedral (Nubia), w: Pré – Actes XXe Congrès International des Études Byzantines, Collège de France – Sorbonne, 19 - 25 Août 2001, Paris 2001, s. 453.

7.     Faras. Die Kathedrale aus dem Wüstensand. Eine Ausstellung des Kunshistorisches Museums Wien und des Nationalmuseums in Warschau. Kunsthistorisches Museum 23. Mai bis 15. September 2002, w: W. Seipel (red.), Wien – Milano 2002. ( Katalogbeitrӓge Nrn. 2-4, 12, 26, 27, 29).

8.     Representation of the Angelic Hierarchy in a Nativity Scene from Faras Cathedral, “Gdańsk Archaeological Museum Reports”, t. II (2003), s. 137-143. 

9.     Archanioł Michał jako opiekun w scenach “Trzech Młodzianków” w malarstwie nubijskim w: Z. Kobyliński (red.), Hereditatem Cognoscere. Studia i szkice dedykowane Profesor Marii Miśkiewicz, Warszawa 2004, s.1-20.

10.    A Proskynetarion from the Collection of the National Museum in Warsaw: A Preliminary Description, [w:] M.   Immerzeel, J. van der Vliet (red.), Coptic Studies on the Threshold of a New Millenium. Proceedings of the Seventh International Congress of Coptic Studies. Leiden, 27 August – 2 September 2000, t. II, Leuven, Paris, Dudley – MA 2004, s. 1349 -1358.

11.   Banganarti 2003. The Wall Paintings,”Polish Archaeology in the Mediterranean” Reports 2003, t. XV (2004), s. 244- 252.

12.   In the Desert and in the Sun. Polish Excavations at Old Dongola. 45 years of the archaeological co-operation with the Sudan, Warsaw 2006.

13.   2008. A Feast of the Archangel Michael. A New Interpretation of the Mural Painting from Old Dongola, “Eastern Christian Art”, t. 5 (2008), s. 77-87.

14.   St Andrew the Apostle in the Murals of the Upper Church in Banganarti, “Études et Travaux”, t. XXII (2008), s. 101-114.

15.   Πρόσκuvητάριοτέχνηµε avaπαράσταση της Ιεροουσαλήμ,w:E. Hadzitryphonos, S. Ćurčić (red.), Η αρχιτεκτονική ωςεικόνα. Πρόσληψη και Αναπαράσταση της αρχιτεκτονικής στη Βυζαντινή, Thessaloniki2009, s. 326-327.

16.   Archangels as Protectors and Guardians in Nubian Art w:  Between the Cataracts. Proceedings of the 11th Conference of Nubian Studies. Warsaw University , 27 August – 2 September 2006, t. 2,2 Warsaw 2010, 673-680.

17.   Proskynetarion with the Depiction of Jerusalem and scenes from the Life Cycles of Christ and the Theotokosw: S. Ćurčić,  E. Hadjitryphonos (red.) Architecture as Icon. Perception and Representation of Architecture in Byzantine Art,  Princeton 2010, s. 312-313.

18.   Platytera, Encyklopedia Katolicka 15, Lublin 2011, s. 807.

19.   Recenzja książki Mata Immerzeela, Identity Puzzles. Medieval Christian Art in Syria and Lebanon,Leuven – Paris – Walpole, MA 2009, Peeters = Orientalia Lovaniensia Analecta 184,  “Eastern Christian Art 7”, 2010, s. 135-136. 

20.   Mythological Motifs in Nubian Art w: A. Nikolov (red.), Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22 – 27 August 2011, III, Abstracts of Free Comunications, Sofia 2011, s. 311.   

21.   The Crown of the Eparch of Nobadia?“Mitteilungen zur ChristlichenArchäologie”, t. 18 (2012), s. 21-32.       

                                                                                                                               

PUBLIKACJE WSPÓŁAUTORSKIE

1.     M. Łaptaś, S. Jakobielski, „Unknown” Mural of the Three Youths in a Fiery Furnace from the Faras Cathedral w: W. Bulsza, L. Sadko (red.) Ars Graeca – Ars Latina, Studia dedykowane Profesor AnnieRóżyckiej-Bryzek, Kraków 2001, s. 75-85.

2.     Mat Immerzeel with the co - operation of  Waldemar Deluga and Magdalena Łaptaś. Proskynetaria – Inventory, “Series Byzantina”, t. III (2005), s. 25-34.

 

REDAKCJE

Współredakcja: Eastern Christian Art. In its Late Antique and Islamic Contexts, wydawnictwo: Peeters, Louvain

 

ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA KONFERENCJI

1.Dziedzictwo chrześcijańskiej architektury i sztuki w średniowiecznym Libanie – międzynarodowa konferencja zorganizowana w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 17.10.2008. 

2. Banganarti 2002, Sztuka i Archeologia w Dolinie Nilu Środkowego, 29.10.2002 Muzeum Narodowe w Warszawie (miedzynarodowa konferencja zorganizowana z dr Bogdanem Żurawskim),

3.  Proskynetaria z Jerozolimy. Pilgrim’s souvenirs from the Holy Land, Warsaw 9.10.2003 The National Museum in Warsaw, The Cardinal Stefan Wyszyński University (międzynarodowa konferencja zorganizowana z Waldemarem Deluga)
 

KONGRESY, SYMPOZJA, KONFERENCJE, WYKŁADY  (udział czynny)

1.     VI Międzynarodowy Kongres Koptologiczny, Münster 1996; referat: “Comments on Wall Paintings from „House A“ in Old Dongola”.

2.     VI Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna. Gdańsk – Gniew 1999; referat: „Przedstawienie hierarchii anielskiej w scenie Bożego Narodzenia z Katedry w Faras”.

3.     VII Międzynarodowy Kongres Koptologiczny, Lejda 2000; referat: “A Proskynetarion from the Collection of the National Museum in Warsaw: a preliminary description”.

4.     XX Międzynarodowy Kongres Bizantynologiczny, Paryż 2001; referat:“Loros as Part of Archangels Dress in Faras Cathedral”.

5.     X Międzynarodowy Kongres Studiów Nubiologicznych, Rzym 2002; referat  „Iconography of Archangels in Nubian Art”.

6.     Banganarti 2002, międzynarodowa konferencja „Sztuka i archeologia w Dolinie Środkowego Nilu”, Warszawa 2002, referat: „Banganarti 2002, malowidła”.

7.     X Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk – Gniew 2003, referat: „Banganarti 2003, malowidła”.

8.     Międzynarodowa konferencja,  Proskynetaria z Jerozolimy. Pamiątki pielgrzymów do Ziemi Świętej, Warszawa 2003, referat:  “Warsaw proskynetarion in the collection of the National Museum in Warsaw”.

9.     VIII Międzynarodowy Kongres Koptologiczny,  Paryż 2004, referat: „Newly discovered murals from Banganarti”.

10.   XI Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk – Gniew 2004, referat: „Funkcja przedstawień archaniołów w kościołach nubijskich”.

11.   VII Sympozjum Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego Antyku i wczesnego chrześcijaństwa, Kazimierz Dolny 2004, referat: „Miejsca przedstawień archaniołów w kościołach nubijskich”.

12.   XI Międzynarodowy Kongres Studiów Nubiologicznych, Warszawa 2006; referat: “Archangels as protectors and guardians in the Nubian painting”.

13.   XIV Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk-Gniew 2007; referat: „Św. Andrzej w malarstwie Górnego Kościoła w Banganarti”.

14.   Seminarium Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej Polskiej Akademii Nauk, Lublin 2007,  wykład: „Apostołowie Piotr i Andrzej w malarstwie nubijskim”.

15.   Wykład w ramach Pikniku RadiaBis: Archaniołowie w malarstwie nubijskim, Warszawa, 26 Maj 2007.

16.   XV Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk-Gniew 2008; referat: „Święto archanioła Michała? Nowa interpretacja malowidła w Klasztorze na Komie H w Starej Dongoli”.

17.   IX Międzynarodowy Kongres Koptologiczny, Kair 2008; wykład: “Two Dancing Warriors in the Nativity Scene from Old Dongola: An Attempt of the Iconographical Interpretation”.

18.   Wykład, „Jutro będzie potop” w Muzeum Narodowym (w ramach Festiwalu Nauki), Warszawa 2008

19.   Konferencja naukowa w UKSW Dziedzictwo chrześcijańskiej architektury i sztuki w średniowiecznym Libanie, Warszawa 2008; wprowadzenie w konferencję oraz referat: „Średniowieczne malarstwo w Libanie – nowe perspektywy badawcze”.

20.   „Kolegium apostolskie bez św. Pawła w nubijskim malarstwie apsydowym” -  wykład w ramach Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim, KUL 2009.

21.   XVI Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologicznaw Gdańsku i Gniewie; wykład: „Symbolika oczu na skrzydłach archaniołów w malarstwie nubijskim”, Gdańsk 2009.

22.   XII Międzynarodowy Kongres Studiów Nubiologicznych, The British Museum, Londyn;  “The symbolism of Number Seven in the Architecture of the Upper Church in Banganarti”.

23.   XXII Międzynarodowy Kongres Bizantynologiczny, Sofia; referat: “Mythological Motifs in Nubian Art” .

24.    XIX Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna w Gdańsku i Gniewie 2012; referat: „Korona króla, eparcha   czy królowej? Próba identyfikacji postaci na podstawie atrybutów”.

25.   Workshop: Crossing borders. The Christian material Culture of the Middle East in Context, Leiden University 2012; referat: “Apostolic college without St. Paul. Nubian phenomenon?”.

26.   X Międzynarodowy Kongres Koptologiczny, Università di Roma Sapienza 2012; referat “A Horned Crown in the Light of New Discoveries from Banganarti (Sudan)”.

27.   Sudan – bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia, konferencja w UKSW 2012; referat „Apostołowie: Piotr, Andrzej i Jan w malarstwie nubijskim”.

 

UDZIAŁ W STOWARZYSZENIACH

1. Coptic Society.

2. Nubian Society.

3. Sudan Research Archaeological Society.

4. International Center of Medieval Art.

5. Verein zur Förderung der Christlichen Archäologie Ӧsterreichs.

6. Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata.

 

 

 

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach