Parafie i Kościoły Polskie w USA - sesja - 19 grudnia, godz. 13:00, sala 201, Instytut Historii Sztuki UKSW