Dr Romana Rupiewicz - laureatką nagrody Fundacji im. Ks. Janusza Pasierba! Gratulujemy!

Fundacja im. ks. Janusza Pasierba w tym roku nagrodziła dr Romanę Rupiewicz z naszego Instytutu Historii Sztuki za jej ostatnią książkę "Sąd nad Jezusem". Fundacja od 25 lat przyznaje co roku dwie nagrody. Pierwszą za wybitne prace badawcze o sztuce, drugą za badania nad literaturą piękną i poezją profesora Janusza Pasierba. 

Kapituła doceniła metodologię badań dr Romany Rupiewicz, rzetelne kwerendy archiwalne w całej Europie prowadzone nad tekstami źródłowymi oraz interdyscyplinarne ujęcie tematu.

- Szacunek Autorki wobec źródeł historycznych i ikonograficznych sprawił, że książka stanowi rzeczową narrację, prowadzoną na szerokim tle dawnej kultury i przemian społecznych – powiedziała podczas mowy laudacyjnej prof. Anna Czyż.

Drugą nagrodę fundacja przyznała dr Elżbiecie Ewie Grzybowskiej, autorce książki „Kairos – Kyrios. Człowiek i jego czas w eseistyce Janusza Stanisława Pasierba”. Oba wyróżnienia zostały wręczone podczas interdyscyplinarnej konferencji, która odbyła się 6 grudnia w 25. rocznicę śmierci ks. prof. Janusza St. Pasierba – badacza sztuki nowożytnej, teoretyka ochrony zabytków kościelnych, eseisty i poety na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach