"Udręki majestatu. Polscy »królowie nieszczęśliwi« w ikonografii nowożytnej" - nowa książka dr Agnieszki Skrodzkiej. Gratulujemy i gorąco zachęcamy do lektury!

Książka dr Agnieszki Skrodzkiej została wydana przez Instytut Sztuki PAN.
Więcej informacji