Zmiana terminu dyżurów dr Agnieszki Skrodzkiej

W semestrze letnim dyżury dr Agnieszki Skrodzkiej będą we wtorki w godz. 9.00-9.30.