Janusz Nowiński

litera: 
N
tytuł / stopień naukowy: 
Ks. dr SDB

 

KS. DR SDB JANUSZ NOWIŃSKI

 

KONTAKT

mail: j.nowinski@uksw.edu.pl

 

KSIĄŻKI

1.  Ars eucharistica. Idee, miejsca i formy towarzyszące przechowywaniu eucharystii w sztuce wchesnochrześcijańskiej i średniowiecznej. Warszawa 2000 (wyd. Neriton).

2.  M. T. Chmielewski, J. Nowiński, Zespół klasztorny w Lądzie nad Wartą , Łódź 2003 (wyd. Epigraf).

3.  Ląd nad Wartą, Warszawa 2009 (wyd. Tamkapress).

4.  Świątynia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rumi. Wystrój wnętrza, Warszawa    2009, (wyd. Tamkapress)

5.  Świątynia Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi (historia i wystrój wnętrza), Warszawa 2011 (Wyd. Tamkapress).

6.  Czerwińsk, Warszawa 2012, (Wyd. Tamkapress).

 

Publikacje popularyzujące zabytki:

7.  Ląd nad Wartą. Zabytkowy zespół klasztorny, [Rzym 1984] (wyd. Romagrafik)

8.  Ląd nad Wartą – pocysterski zespół klasztorny, klejnot sztuki Wielkopolski, Warszawa 2007 (wyd. Tamkapress).

 

ARTUKUŁY I OPRACOWANIA

1.  Polichromia sklepienia i transeptu pocysterskiego kościoła w Lądzie nad Wartą, "Saeculum Christianum", 1(1994)1, s. 161-187.

2.  Dzwon w tradycji i kulturze Europy, "Seminare" 11(1995), s. 197-204.

3.  Turris eburnea, tabernaculum aureum, templum dei, arca foederis. Średniowieczne figury maryjne przechowujące Eucharystię, "Seminare" 12(1996), s. 283-290.

4.  Nieznane ołtarze Mistrza z Lubiąża, czyli Ernesta Brogera, w   pocycterskim kościele w Lądzie nad Wartą, „Saeculum   Christianum” 3(1996)nr 2,  s. 129-140.

5.  Restauratio et aedificatio. Zabytkowy zespół klasztorny w   Lądzie pod opieką Salezjanów, „Seminare” 13(1997), s.281-290.

6.  Ikonografia i ikonologia Eucharystii. Eucharystyczna ikonosfera, “Collectanea Theologica” 67(1997) nr 3, 27-39.

7.  Dzieje i kult cudownej figury Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Skrzatuszu w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, „Seminare” 15(1999), s. 389-297.

8.  Idea Sancta Sanctorum i Arki Przymierza towarzysząca przechowywaniu Eucharystii we wczesnośredniowiecznych świątyniach, “Seminare” 16 (2000), s. 537-548.

9.  In umbra mortis. Artykuł wstępny do Katalogu Wystawy na Zamku Królewskim w Warszawie:Przeraźliwe echo trąby żałosnej do wieczności wzywającej. Śmierć w kulturze dawnej Polski; od średniowiecza do końca XVIII wieku.Red. Przemysław Mrozowski, Warszawa 2000, s. 33-50.

10.  Tabula memorialis, w: Przeraźliwe echo trąby żałosnej do wieczności wzywającej. Śmierć w kulturze dawnej Polski; od średniowiecza do końca XVIII wieku.Red. Przemysław Mrozowski, Warszawa 2000.

11.  Upomnienie zza grobu, w:Przeraźliwe echo trąby żałosnej do wieczności wzywającej. Śmierć w kulturze dawnej Polski; od średniowiecza do końca XVIII wieku. Red. Przemysław Mrozowski ,Warszawa 2000.

12.  Janusz Nowiński, Marek Babicz, Restauratio et aedificatio. Zabytkowy zespół klasztorny w   Lądzie pod opieką salezjanów, w: 50 lat Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą. Księga Jubileuszowa, red. M.T. Chmielewski, Ląd 2002, str. 315-327.

13.  „Na podobieństwo winnej latorośli...” alegoria rozwoju zakonu Cystersów na obrazie Adama Swacha w krużgankach klasztoru w Lądzie nad Wartą. Najstarszy widok zabudowań lądzkiego opactwa, „Saeculum Christianum” 19 (2003) nr 2, s. 325-336.

14.  Agnusków zapoznana moc, sława i piękno,w: Trwać oznacza ocalić dobro i piękno. Pamięci księdza Janusza St. Pasierba w 15 rocznicę śmierci, Pelplin 2008, s. 333-349.

15.  Nagrobek opata-mecenasa Mikołaja Antoniego Łukomskiego w pocysterskim kościele w Lądzie nad Wartą, „Biuletyn Historii Sztuki”, 2008, nr 3-4, s. 385-406.

16.  „Tryptyk z Lądu” – nieznane dzieło późnogotyckiej snycerki, „Ochrona Zabytków”, 2008, nr 2, s. 39-50.

17.  Ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej i powstańcza mogiła – dwie pamiątki patriotyczne w dawnym opactwie w Lądzie nad Wartą, Seminare”, 2009, nr 26, s. 325-340

18.  Ogrody dawnego założenia cysterskiego w Lądzie nad Wartą – historia oraz współczesna koncep­cja ich rewaloryzacji i rewitalizacji,„Seminare”, 2009, t. 26, s. 351-374

19.  Opactwo w Lądzie, widok od strony Warty” – nieznany pejzaż Marcina Zaleskiego, „Biuletyn Histo­rii Sztuki”, 2009, nr 1-2, s. 205-212

20.  Relikwie Undecim Millium Virginum w pocysterskim kościele w Lądzie nad Wartą i dedykowany im ołtarz-relikwiarz Św. Urszuli,„Seminare” 2010, t. 28, s. 253-272.

21.  Malowidła Łukasza Raedtke, freskanta 1 poł. XVIII w., w pocysterskim kościele w Lądzie nad Wartą, „Biuletyn Historii Sztuki” 2010, nr 1-2, s. 149-171.

22.   „Genius horti” w cysterskim opactwie. Ogrody dawnego opactwa w Lądzie nad Wartą w świetle XIX-wiecznych źródeł, „Czasopismo Techniczne. Architektura”, 2010, 13/5-A, s. 69-84.

23.  Jak figura w przykościelnym parku w Lądzie powstańczą mogiłą się stała,w: Sztuka cmentarzy w XIX i XX wieku, Warszawa 2010., s. 155-165.

24.  Czy na wieżach barokowych świątyń montowano piorunochrony? Czyli co i dlaczego złożono w 1720 roku w kulach hełmów wież kościoła opactwa w Lądzie, w: Homo Creator et Receptor artium. Księga pamiątkowa Księdzu Profesorowi Stanisławowi Kobielusowi ofiarowana, Warszawa 2010, s. 213-224.

25.  Portret opata-mecenasa Mikołaja Antoniego Łukomskiego, pędzla Józefa Rajeckiego, i rama jemu dedykowana, w: Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę urodzin i 40-lecie pracy dydaktycznej, Warszawa 2011, s. 318-337.

26.  Agnusków zapomniana moc, sława i piękno – rzecz o papieskim Agnus Dei, „Seminare” 2011, t. 30, s. 245-267.

27.  Sakralna przestrzeń – charakterystyka oraz wybrane treści ideowe i symboliczne, „Seminare” 2011, t. 29, s. 269-283.

28.  Od spustoszenia i ruiny do Pomnika Historii – salezjanie w trosce o Ląd i jego zabytki w latach 1921-2011, w: Salezjanie w Lądzie 1921-2011, red. J. Nowiński, Warszawa-Ląd 2011, s. 54-71.

29.  „Żelaza lane” z XVIII i XIX w. w dawnym opactwie cysterskim w Lądzie nad Wartą, w: Dawne i nowsze odlewnictwo w Polsce – wyroby żeliwne i inne,  red. Katarzyna Kluczwajd, Toruń 2011, s. 19-30.

30.  Wizerunki Matki Bożej Częstochowskiej w kościele dawnego opactwa w Lądzie, w: Ex voto. Studia dedykowane Ojcu Janowi Golonce OSPPE w 75. rocznicę urodzin i w 50. rocznicę święceń kapłańskich, Jasna Góra w Częstochowie 2012, s.51-58, 651-652 (ilustracje)

31.  „Metafizyczne piorunochrony” –  depozyty złożone w kulach hełmów wież kościoła opactwa w Lądzie nad Wartą w 1720 roku, "Seminare" 2012, t. 31, s. 259-278.

32.  400 lat obecności cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia (Matki Bożej Czerwińskiej) na Jasnej Górze w Czerwińsku, "Seminare" 2013, t. 33

33.  Opat Lądu Konstanty Iłowiecki i jego pamiątkowe tablice, "Seminare" 2013          , t. 34

34.  Dorota Matyaszczyk, Janusz Nowiński, Wniosek o uznanie za Pomnik Historii zespołu klasztornego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą [Poznań-Ląd 2007],  (Siedmiotomowe opracowanie historii, zabytków i ikonografii dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie,  t. 1 Część merytoryczna - tekst, t. 2-7 ikonografia opactwa i jego zabytków wraz z analitycznym opisem).

35.  Anetta Jarosińska-Krokowska, Janusz Nowiński, Koncepcja rewaloryzacji i zagospodarowania parku i ogrodów przy pocysterskim opactwie w Lądzie nad Wartą, [Warszawa 2008].

 

PRACE REDAKCYJNE

1.  W latach 2000-2001 byłem redaktorem prowadzącym dwutygodnika popularnonaukowego „Starożytne Cywilizacje” (wyd. Amercom)

2.  Redakcja książki: B. Trojnar, Zbiory rzeźby w Muzeum-Zamku w Łańcucie. Dzieje kolekcji,  ekspozycja, katalog,  Łańcut 2006.

3.  Redakcja skryptu studentów III roku historii sztuki Instytutu Historii Sztuki UKSW: „Sztuka Dolnego Śląska” Warszawa 2008.

4.  Redakcja książki: Architektura znaczeń, Warszawa 2011, razem z: A.S. Czyż, M. Wiraszka. 

5.  Redakcja i fotoedycja książki: Salezjanie w Lądzie 1921-2011, Warszawa-Ląd 2011.

 

RECENZJE

1.  A. Paffrath, Bernhard von Clairvaux 2. Die Darstellung des Heiligen in der bildenden Kunst, Bergisch Gladbach 1990, „Saeculum Christianum”, 1(1994)1.

2.  Józef Mandziuk: Sakralna sztuka gotycka na Śląsku, Wrocław 2003. ss. 113, il. 44., Saeculum Christianum (2003) nr2

3.  Na zamówienie Redakcji “Encyklopedia Larousse’a – edycja polska” zrecenzowałem 688 haseł szczegółowych z zakresu historii kultury i religioznawstwa.

 

HASŁA ENCYKLOPEDYCZNE

1.  Na zamówienie Redakcji “Encyklopedia Larousse’a – edycja polska” opracowałem 95 haseł z  zakresu historii kultury i religioznawstwa

2.  Na zamówienie Redakcji “Encyclopaedia Britannica – edycja polska” opracowałem 12 haseł-biogramów artystów polskich lub w Polsce działających: Giovanni Battista Falconi, Fabian Fesinger, Sebastian Fesinger, Franciszek Flaum, Antoni Frączkiewicz, Giovanni Battista Gisleni, Santi Gucci, Marceli Guyski, Konstatnty Laszczka, Andrzej Le Brun, Jan Michałowicz z Urzędowa, Jakub Monaldi; oraz 1 hasło monograficzne: Lwowska rzeźba rokokowa.

                       

PUBLIKACJE  ELEKTRONICZNE  I  MULTIMEDIALNE

1. Program "Symbolika Krzyża Świętego" dla Telewizji "PolSat" kwiecień 1994.

2. Program "Eucharystia w sztuce" dla Telewizji "PolSat" czerwiec 1994.

3. Program „Ikonografia Bożego Narodzenia” dla Telewizji "PolSat", grudzień 1994.

4. "Słowa z krainy milczenia" – scenariusz i udział w produkcji filmu dla Telewizji "PolSat" o symbolice nagrobków powązkowskiego cmentarza, listopad 1994 r.

5. Opracowanie 3 prezentacji multimedialnych: „Gotyk - architektura”, „Gotyk - rzeźba”, „Gotyk -  malarstwo”. Jest to pomoc dydaktyczna  w ramach ogólnopolskiego programu nauczania historii i wiedzy o sztuce dla gimnazjum „Przez tysiąclecia i wieki” (DKOS-4014-18/02) - publikacja elektroniczna 2007.

6. Opracowanie strony internetowej dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie: www.lad.pl - scenariusz, ikonografia, informacje merytoryczne z zakresu historii i historii sztuki; realizacja plastyczna Marta Maro – publikacja elektroniczna 2007/2008

7.  „Portret trumienny - specyfika zjawiska”- program dla redakcji programu publicystycznego „Portret trumienny” telewizji „Puls”, sierpień 2008.

8.  „Vierge ouvrante – madonny szafkowe z terenu dawnego państwa krzyżackiego”- udział w produkcji filmu dla Telewizji „Arte”, listopad 2008.

9. Scenariusz i komentarze merytoryczne prezentacji multimedialnej wykonanej wraz z Janem Ziębą: Wirtualny spacer po dawnym opactwie cystersów w Lądzie nad Wartą, czerwiec-grudzień 2010 r. - http://zieba.wroclaw.pl/glad/lad.html

 

UDZIAŁ W SYMPOZJACH i KONFERENCJACH NAUKOWYCH

-  „Eucharystia źródłem wolności”, 12. XI. 1996, Wydział Teologiczny ATK, referat: Ikonografia i ikonologia Eucharystii. Eucharystyczna ikonosfera.

-  „Sztuka cmentarzy w XIX i XX wieku”, 5. XII. 2008, Instytut Historii sztuki UKSW, referat: Jak figura w przykościelnym parku w Lądzie powstańczą mogiłą się stała.

-  „Sztuka cmentarzy w XIX i XX wieku”, 5. XII. 2008, Instytut Historii sztuki UKSW, przewodniczenie obradom sekcji: Ochrona zabytkowych cmentarzy.

Tekstylia w zbiorach sakralnych – teraźniejszość i przyszłość, Częstochowa-Jasna Góra 3-4 grudnia 2009

-  „Genius Loci w sztuce ogrodowej”, 5-6 listopada 2009, Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, referat: Genius horti w cysterskim opactwie. Ogrody dawnego opactwa w Lądzie nad Wartą w świetle XIX-wiecznych źródeł.

-  „Kapłan, tożsamość, zadania, duchowość” –XXV Sympozjum Liturgiczne, Ląd nad Wartą 16. X. 2009

Dawne i nowsze odlewnictwo w Polsce – wyroby żeliwne i inne, Toruń 23-24 kwietnia 2010; referat: „Żelaza lane” z XVIII i XIX w. w dawnym opactwie cysterskim w Lądzie nad Wartą.

-   „Problemy modernizacji zabytków sakralnych w Polsce”, referat:Przestrzeń sakralna – próba charakterystyki, Kraków-Erem Kamedułów na Bielanach 19 listopada 2010.

-  "Tkanina heraldyczna z Lądu", Polskie Towarzystwo Heraldyczne, 18 stycznia 2013.

 

PRACE MAGISTERSKIE – PROMOTOR

 1. Tyborowicz Anna: Cykl obrazów Adama Swacha w klasztorze pocysterskim w Lądzie nad Wartą , Warszawa 2000.
 2. Duval Monika, Kapitularz w pocysterskim klasztorze w Lądzie nad Wartą. Nowożytny wystrój i wyposażenie, Warszawa 2000.
 3. Pawlińska Aleksandra, Retabulum kościoła św. Jana w Gdańsku. Historia fundacji oraz treści ideowe, Warszawa 2003.
 4. Choroszman Marcin, Treści ideowe dekoracji wielkich organów pocysterskiego kościoła w Oliwie. Znaczenie organów w symbolicznej strukturze wnętrza oliwskiej świątyni, Warszawa 2003.
 5. Kowalska Paulina, Gdańska moda kobieca w ostatniej ćwierci XVI i pierwszej połowie XVII wieku na tle ówczesnej mody kobiecej, Warszawa 2003.
 6. Adamowicz Julita, Motyw groteski w twórczości Witolda Wojtkiewicza, Tadeusza Makowskiego i Marka Włodarskiego, Warszawa 2003.
 7. Gołęgowska Agnieszka, Historia i treści ideowe polichromii zakrystii kościoła Karmelitów Bosych w Przemyślu, Warszawa 2003.
 8. Janus Katarzyna, Zjawisko antykizacji na polskich portretach w XVII i pierwszej połowie XVIII w., Warszawa 2004.
 9. Jackowiak Dominika, Kompozycje ołtarzowe Gian Lorenza Berniniego i ich wpływ na polską plastykę ołtarzową do końca XVIII w., Warszawa 2004.
 10. Szala Cecylia, Treści wanitatywne w nagrobkach najstarszej części Cmentarza Powązkowskiego, Warszawa 2004.
 11. Zarzycka Justyna, Dekoracja sklepienia kolegiaty w Pułtusku. Historia i treści ideowe, Warszawa 2004.
 12. Oporska Agnieszka, Meble związane z obyczajem picia herbaty w Anglii w okresie od Restauracji do początków panowania królowej Wiktorii (1660-ok. 1840),Warszawa 2004.
 13. Bienias Marta, Znaczenie i treści ideowe architektury i wystroju partii wschodniej pocysterskiego opactwa w Lądzie nad Wartą w średniowieczu i w pierwszej połowie XVIII wieku,Warszawa 2004.
 14. Turowska Magdalena, Ikonografia współczesnego tatuażu,Warszawa2005.
 15. Stępień Agnieszka, Stiuki sklepienne w pocysterskim kościele w Lądzie nad Wartą, Warszawa 2006.
 16. Prymlewicz Karolina, Bronisław Wojciech Linke katastrofista i satyryk,Warszawa2006.
 17. Michalska Marta, Symbolika japońskich „netsuke” na przykładzie kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie (Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha), Warszawa 2006.
 18. Beck Anna, Stropy malowane w kościołach poewangelickich na terenie dawnych Prus Królewskich, Warszawa 2007.
 19. Czerwińska Anna Ewa, Próba charakterystyki warsztatu malarskiego i oceny wartości artystycznej malarstwa Adama Swacha na przykładzie jego realizacji powstałych dla Cystersów w Lądzie nad Wartą,Warszawa 2008.
 20. Nowak Ewa, Portrety fotograficzne na nagrobkach Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie do 1914 roku – geneza formy, technika, katalog, Warszawa 2008.
 21. Bożewicz Aleksandra, Barokowe konfesjonały w pocysterskim kościele w Lądzie nad Wartą – problem atrybucji i treści ideowe,Warszawa 2008
 22. Marczak-Cerońska Magdalena, Nowożytne formy prezentacji relikwii. Ołtarze relikwiarzowe w Polsce, Warszawa 2008.
 23. Pawłowska Maria, Nagrobki i epitafia dziecięce z XVI i XVII wieku w Polsce – kompozycja, ikonografia i treści ideowe,Warszawa 2009.

 

PRACE LICENCJACKIE – PROMOTOR

 1. Szala Cecylia, Forma i treści ideowe epitafium Katarzyny i Stanisława Włodków w krużgankach klasztoru Dominikanów w Krakowie,Warszawa 1999.
 2. Zarzycka Justyna, Średniowieczna chrzcielnica kamienna. Symbolika form i dekoracji na przykładzie wybranych zabytków polskich, Warszawa 1999.
 3. Gołęgowska Agnieszka, Forma i treści ideowe epitafium Anny Loitz-Connertowej w bazylice Mariackiej w Gdańsku, Warszawa 2000.
 4. Trzcińska Justyna, Herbata w kulturze Wschodu i Zachodu, Warszawa 2000.
 5. Tabaka Katarzyna, Cmentarz rzymskokatolicki w Bodzentynie i jego najstarsze nagrobki, Warszawa 2001.
 6. Antolak Dorota, Pierwsze nagrobki z obeliskiem w sztuce polskiej, Warszawa 2001.
 7. Szyszka Adriana, Portret Teresy Tyszkiewiczowej ze zbiorów Państwowego Muzeum Narodowego w Krakowie – ostatni portret trumienny w sztuce polskiej?, Warszawa 2003.

 

EKSPERTYZY  I   KONSULTACJE

1.  W latach 2000-2002 byłem konsultantem ikonograficznym dwóch serii: „Jan Paweł II. 2000 lat chrześcijaństwa” (Edipresse-Polska) oraz „Jan Paweł II. Księga Świętych” (Edipresse-Polska).

2.  Konsultant ikonograficzny serii: „Jan Paweł II. Dzieje Papieży” (Amercom)

3.  Konsultant w zakresie kostiumologii liturgicznej przy realizacji filmu „Ogniem i mieczem” reż. Jerzy Hoffman.

4.  Ekspertyza ikonograficzna i projekt rekonstrukcji treści zniszczonego fresku J.W. Neunhertza w południowo - wschodnim aneksie kopuły kościoła w Lądzie, konserwacja i rekonstrukcja: Dorota Zemła (MN Warszawa) i Maria Petrova 1983 r.

5.  Ekspertyza  historyczno-ikonograficzna obrazu „Chrystus Ubiczowany” z klasztoru SS. Benedyktynek Mniszek w Łomży towarzysząca dokumentacji konserwatorskiej obrazu [Warszawa 1996].

6.  Ekspertyza w sprawie konserwacji XIX-wiecznych witraży w kościele parafialnym pw. ŚŚ. Piotra i Pawła w Główczycach woj. pomorskie, październik 2003 r.

7.  Ekspertyza projektu Tadeusza Furdyny wystroju wnętrza sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rumi, woj. pomorskie, 2003 r.

8.  Ekspertyza projektu Józefa Sampa wystroju wnętrza kościoła Św. Jana Bosko w Pile, 2006 r.

9.  Ekspertyza projektu Tadeusza Furdyny wystroju wnętrza kaplicy Matki Bożej Wspomożenia Wiernych przy Zespole Szkół Salezjańskich ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie, 2006 r.

10.  „Zabytkowy zespół klasztorny w Lądzie nad Wartą” – opinia zabytkoznawcza towarzysząca wnioskowi konserwatorskiemu o sfinansowanie projektu renowacji opactwa w Lądzie z tzw. „Funduszy Norweskich”  Unii Europejskiej, 2006 r.

11.  Ekspertyza ikonograficzna i projekt rekonstrukcji zniszczonej partii fresku J.W. Neunhertza z 1733 r. w latarni kopuły kościoła w Lądzie nad Wartą. Konserwacja i rekonstrukcja: dr E. Roznerska - UMK w Toruniu, 2008 r.

12.  Ocena projektów koncepcyjnych aranżacji prezbiterium kościoła parafialnego pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Ełku, 2009 r.

 

PROJEKTY i OPRACOWANIA IKONOGRAFICZNO-PLASTYCZNE WYSTROJU WNĘTRZ

 1. Oparcowanie koncepcji ikonograficzno-artystycznej wystroju i wyposażenia kaplicy Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim, 1993 r.
 2. Opracowanie historyczne i projekt herbu miasta Skarżysko-           Kamienna, 1995 r.
 3. Projekt witraży do okna w XIV-wiecznym Oratorium św. Jakuba Apostoła w klasztorze w Lądzie nad Wartą, realizacja: Lidia Abramczyk, 2004 r.
 4. Opracowanie ikonograficzne i projekt koncepcyjny Kielicha Męki Pańskiej wraz z pateną dla Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie nad Wartą, realizacja złotnicza: patena – Witold Skierniewski 2003 r., kielich – Bożena Wojtaszek 2005 r.
 5. Opracowanie koncepcji ikonograficzno-artystycznej wystroju kościoła śś. Piotra i Pawła w Villarboit, diecezja Vercelli, 2007 r.
 6. Opracowanie koncepcji ikonograficzno-artystycznej wystroju kościoła M.B. Wspomożenia Wiernych w Aleksandrowie Kujawskim, 2007 r.
 7. Koncepcja i opracowanie ikonograficzne medalu Nagrody im. Ks. prof. Adama Duraka (prof. wydziału teologicznego UKSW), projekt medalierski Magdalena Tusk, 2007 r.
 8. Opracowanie koncepcji ikonograficzno-artystycznej wystroju kościoła św. Rodziny w Słupsku, 2008 r., realizacja Witraże S.C. (Tomasz Tuszko 2009 r., okno w prezbiterium).
 9. Opracowanie koncepcji ikonograficzno-artystycznej wystroju kaplicy seminaryjnej w Lądzie nad Wartą, 2008 r., realizacja Janusz Szpyt (rzeźba, malarstwo), Witraże S.C. (panele okien w technice szkła stapianego, Paweł Przyrowski).
 10. Opracowanie koncepcji ikonograficzno-artystycznej wystroju kaplicy domu zakonnego przy parafii pw. Św. Jana Bosko w Pile, 2008 r., realizacja Janusz Szpyt (2009 r.).
 11. Opracowanie koncepcji ikonograficzno-artystycznej wystroju kaplicy domu prowincjonalnego Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii pw. Św. Wojciecha w Pile, 2010 r., realizacja Janusz Szpyt.
 12. Projekt witraża do supraporty gotyckiego postalu w klasztorze w Lądzie nad Wartą, 2010 r., realizacja: Witraże S.C. (Tomasz Tuszko).
 13. Koncepcja i opracowanie ikonograficzne medalu Salesiani Merentibus, projekt medalierski Anna Beata Wątróbska-Wdowiarska, 2010 r.
 14. Opracowanie koncepcji ikonograficzno-artystycznej wystroju kaplicy w Salezjańskim Gimnazjum w Koninie im. Ks. Augusta Czartoryskiego, 2010 r., realizacja Janusz Szpyt.
 15. Koncepcja i opracowanie ikonograficzne ołtarza soborowego oraz ołtarza Męczenników II Wojny Światowej dla kościoła w Lądzie nad Wartą, 2011-2012, realizacja Janusz Szpyt.
 16. Konsultacja ikonograficzna oraz opracowanie rekonstrukcji zniszczonych partii obrazu podczas konserwacji wizerunku Matki Bożej Czerwińskiej; konserwacja: pracowania Doroty Zemła z Warszawy (lipiec / sierpień, 2012)

 

ARANŻACJA  I  ORGANIZACJA  WYSTAW  SZTUKI  WSPÓŁCZESNEJ

1.  "Patriotyzm i religia"-malarstwo Jerzego Piotrowicza ,  komisarz wystawy Październik-listopad 1982, krużganki klasztoru w Lądzie nad Wartą, komisarz wystawy.

2.  "Uspokojenie",  fotografia dokumentalna Błażeja Olejniczaka, Styczeń 1983, krużganki klasztoru w Lądzie nad Wartą, komisarz wystawy.

3.  "Passio'83", rysunek i grafika Witolda Warzywody, Józefa Panfila, Józefa Januszkiewicza, Marzec 1983,  krużganki klasztoru w Lądzie nad Wartą. komisarz wystawy.

4.  Rysunek i malarstwo Jerzego Omelczuka - niepełnosprawnego artysty z Poznania Październik 1983, krużganki klasztoru w Lądzie nad Wartą. komisarz wystawy.

5.  "Projekty witraży ks. Wincentego Kiliana", marzec 1984, krużganki klasztoru w Lądzie nad Wartą.

6.  "Jan Bosko na zabytkowej fotografii, czyli jak wygląda święty?", Maj 1984, krużganki klasztoru w Lądzie nad Wartą.

7.  Andrzej Masianis – rysunek i grafika,komisarz wystawy itekst katalogu, „Galeria Lenda” luty-marzec 2005.

8.  „Sekwencje” – inspiracje powązkowskie w fotografii Karoliny Prymlewicz, komisarz wystawy, „Galeria Lenda” listopad 2005.

9.  Józef Panfil - malarstwo i rysunek. Motywy z architekturą sakralną, komisarz wystawy i tekst katalogu, ”Galeria Lenda” maj-czerwiec 2006.

10.  Tekst katalogu, współautor i komisarz wystawy fotografii: Jacek Kusiński, Sławomir Krajewski, Waldemar Łachut, Janusz Nowiński – Impresje, „Galeria Lenda”, czerwiec-sierpień 2006.

11.  „Perły Dolnego Śląska”- fotografie z objazdu naukowego studentów historii sztuki, październik 2006, nowy gmach UKSW ul. Dewajtis 5.

 

WYSTAWY WŁASNE

 1. Obrazy” Jacek Kusiński, Janusz Nowiński, Andrzej Walczak - wystawa fotografii, Łódź „Stacja Nowa Gdynia - Galeria”, październik 2005.
 2. Kusiński, Nowiński, Walczak – „Metaportrety”, Warszawa „Galeria Krytyków Pokaz”, listopad 2006.
 3. Jacek Kusiński, Sławomir Krajewski, Waldemar Łachut, Janusz Nowiński –Impresje”, „Galeria Lenda”, czerwiec-sierpień 2006.

 

 

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach