ks. Janusz Nowiński SDB

litera: 
N
tytuł / stopień naukowy: 
Prof. UKSW Dr Hab.

KONTAKT

j.nowinski@uksw.edu.pl

nowinski@vp.pl

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Kustosz zabytków dawnego opactwa w Lądzie, konsultant Towarzystwa Salezjańskiego w zakresie sztuki sakralnej i konserwacji zabytków, organizator i współautor wystaw sztuki współczesnej, twórca koncepcji i współautor projektów wystroju wnętrz sakralnych. W swoich badaniach i publikacjach podejmuje zagadnienia związane głównie z trzema obszarami: sztuka w kręgu opactw cysterskich, polska sztuka nowożytna, studia nad sztuką w przestrzeni liturgicznej.

LINKI

PBN - Polska Bibliografia Naukowa

USOS UKSW 

 

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Książki

 1. Ars cisterciensis. Kościół cysterski w średniowieczu – wyposażenie i wystrój, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7675-700-1
 2. Ląd, Warszawa 2013, ISBN 978-83-937339-4-1
 3. Czerwińsk, Warszawa 2012, ISBN 978-83-924446-9-5.
 4. Ars eucharistica. Idee, miejsca i formy towarzyszące przechowywaniu eucharystii w sztuce wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej. Warszawa 2000, ISBN 83-86842-78-4

Artykuły 

 1. Obrazy Szymona Czechowicza i malarza z kręgu jego warsztatu w Czerwińsku; fundacje opata Mateusza Kraszewskiego, artykuł w druku w „Biuletyn Historii Sztuki” 2018, nr 2.
 2. Ewolucja formy chrzcielnicy i zabezpieczenie miejsca celebracji sakramentu chrztu efektem rosnącego znaczenia wody chrzcielnej i jej wykradania do praktyk magicznych, w: Teologia i liturgia chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych, red. A. M. Wyrwa, J. Górecki, Poznań 2015, s. 107-136
 3. Tkanina herbowa z Lądu i zespól trzynastowiecznych tkanin dekorujących relikwie Undecim Milium Virginum w ołtarzu św. Urszuli w Lądzie, (razem z P. Mrozowskim), w: Lenda medii aevi. Średniowieczne zabytki dawnego opactwa w Lądzie – nowe odkrycia, najnowsze badania, red. J. Nowiński przy współpracy P. Mrozowskiego, Ląd-Poznań-Warszawa 2015, s. 64-87.
 4. Agnusków zapomniana moc, sława i piękno – rzecz o papieskim Agnus Dei, „Seminare” 2011, t. 30, s. 245-267.
 5. Malowidła Łukasza Raedtke, freskanta 1. poł. XVIII w., w pocysterskim kościele w Lądzie nad Wartą, „Biuletyn Historii Sztuki” 2010, nr 1-2, s. 149-171
 6. Relikwie Undecim Milium Virginum w pocysterskim kościele w Lądzie nad Wartą i dedykowany im ołtarz-relikwiarz Św. Urszuli, „Seminare” 2010, t. 28, s. 253-272
 7. Nagrobek opata-mecenasa Mikołaja Antoniego Łukomskiego w pocysterskim kościele w Lądzie nad Wartą, „Biuletyn Historii Sztuki” 2008, nr 3-4, s. 385-406.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach