Przemysław Nowogórski

litera: 
N
tytuł / stopień naukowy: 
dr

 

DR PRZEMYSŁAW NOWOGÓRSKI

 

KONTAKT

p.nowogorski@uksw.edu.pl

 

Archeolog i historyk sztuki starożytnej. Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w archeologii i historii biblijnej, zwłaszcza okresu herodiańskiego i rzymskiego (m. in. czasy Jezusa i Nowego Testamentu) oraz epigrafice hebrajskiej, szczególnie pismo kananejskie.

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach