Marek Maksymczak

litera: 
M
tytuł / stopień naukowy: 
Dr

KONTAKT

m.maksymczak@uksw.edu.pl

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Polska sztuka powojenna w kontekście przemian społeczno-politycznych ze szczególnym uwzględnieniem historii malarstwa, sztuki w przestrzeni publicznej, krytyki artystycznej, relacji środowisk artystycznych z tajnymi służbami bezpieczeństwa; stypendysta MKiDN w ramach programu "Młoda Polska", kurator ekspozycji malarstwa współczesnego ["Większy niż szafa", Galeria Salon Akademii, Warszawa 2018], autor tekstów w katalogach wystaw, czasopismach i tomach pokonferencyjncyh, redaktor portalu naukowego nowafiguracja.com  

LINKI

PBN - Polska Bibliografia Naukowa

USOS UKSW

Academia.edu 

 

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Książki

  1. Bunt przeciw władzy i formalizmowi. Próba interpretacji twórczości grupy Wprost, wyd. Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2017, ss. 452, il. kolor., premiera: 2018, fragment online 

Redakcja 

  1. Nowa Figuracja. Leszek Sobocki, wyd. Nowa Figuracja, Warszawa 2016, ss. 63, il. kolor., publikacja online

Artykuły 

  1. Urszula Czartoryska i Młodzi Malarze Krakowa, w: Krytyka artystyczna kobiet, red. J. Sosnowska, wyd. Instytut Sztuki PAN, Warszawa [przyjęty do druku]
  2. Obraz większy niż szafa, w: Większy niż szafa, red. M. Duchowski, katalog wysatwy w Galerii Salon Akademii w Warszawie, wyd. ASP w Warszawie, Warszawa 2018
  3. Sztuka, która się wtrąca. O krytycznej postawie i sztuce grupy Wprost, w: Wprost 1966-1986, red. A. Król, J. Waltoś, katalog wystawy, Kraków 2016, s. 49-98.
  4. „Partia”. Obraz Śląska w „Portrecie Miasta” Macieja Bieniasza, „Opolski Rocznik Muzealny”, 2015, nr 21, s. 169-178.
  5. Ku realizmowi. O przedstawieniach „szoferów”Andrzeja Wróblewskiego, „Biuletyn Historii Sztuki”, nr 4, 2010 r., s. 479-498.
  6. Kompozycja drogowskazowa. O elbląskiej realizacji Jerzego Jarnuszkiewicza, w: Kwartalnik Rzeźby Orońsko, 2009, s. 70-73, wersja online
  7. Stażewski w Elblągu, w: Kwartalnik Rzeźby Orońsko, nr 3 (72), 2008, s. 59-62, wersja online 
  8. Między płótnem a papierem. O dwóch obrazach Andrzeja Wróblewskiego, "Znak" nr 11 (642) 2008 r., wersja online