Romana Rupiewicz

litera: 
R
tytuł / stopień naukowy: 
dr

DR ROMANA RUPIEWICZ

 

KONTAKT

rromana@wp.pl

 

Jest absolwentką Historii Literatury Wczesnochrześcijańskiej (UKSW) oraz Historii Sztuki (UKSW). W 2011 r. uzyskała tytuł naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, o specjalności Historia Sztuki. Pracę napisała pod kierunkiem Prof. dr hab. Krystyny Moisan-Jabłońskiej na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Temat pracy doktorskiej:

„Polskie przedstawienia Iudicium sangvinarium contra Jesum Christum Salvatorem Mundi na tle sztuki i piśmiennictwa religijnego nowożytnej Europy. Studium ikonograficzne“.

 

PROWADZONE ZAJĘCIA 

Ikonografia wczesnochrześcijańska i średniowieczna (wykład i ćwiczenia)

Plastyka średniowieczna europejska

Doktryny artystyczne – starożytność i średniowiecze

Wykład monograficzny

Wstęp do historii sztuki: plastyka


ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

-   ikonologia chrześcijańska: symboliczne treści dzieł plastyki wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej;
-   historia i sztuka Kazimierza Dolnego;
 

PUBLIKACJE

Link do Polskiej Bibliografii Naukowej - https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/3926841/Romana_Rupiewicz

Artykuły:

R. Rupiewicz, Rola aniołów w średniowiecznych interpretacjach sferycznego modelu budowy świata w ikonografii miniatur w kodeksach encyklopedycznych od XIII do XV wieku, [w:] Claritas et consonantia. Funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza. Księga poświęcona pamięci Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci, Warszawa – Toruń 2017, s. 427-453.

R. Rupiewicz, Personifikacje Ziemi w plastyce średniowiecznej, [w:] Ziemia, Człowiek, Sztuka. Interdyscyplinarne studia nad Ziemią. Archeologia-historia-kultura-sztuka, red. Urszula Mazurczak, Warszawa 2015, s. 235-276.

R. Rupiewicz, Sąd nad Jezusem z Nazaretu a Konfesja Augsburska. Idea legislationis w ikonografii dwóch obrazów z kościoła w Helmstedt w Dolnej Saksonii, [w:] Pióro na wodzie. Eseje o ks. Januszu St. Pasierbie i studia z ikonografii dedykowane Jego pamięci, red. Anna S. Czyż, Krystyna Moisan-Jabłońska, Warszawa 2015, s. 60-71. 

R. Rupiewicz, Between the Image and the Word: Research Methods Employed to Analyse Images of Judicium Sanguinarium Judaeorum contra Jesum Christum Salvatorem Mundi, „Ikon. Journal of Iconographic Studies”, Volume 7, 2014, s. 275-289.

R. Rupiewicz, Sędziowie Jezusa w wizerunkach „Concilium et sententia a perfidis Iudeis in Iesum Nazarenum Redemptorem Mundi” w świetle przekazu ewangelicznego, [w:] Studia Antropologica. Pogranicza historii sztuki i kultury, red. U. Mazurczak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 85-123.

R. Rupiewicz, Sensacyjne odkrycie wyroku Piłata w XVI stuleciu. Jego źródła i oddziaływanie, [w:] Apud Patres. Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej, red. A. Dębiński, M. Wójcik, Lublin 2011, s. 133-158. [Druk: 2012]

R. Rupiewicz,  Autorskie Ołtarze Grobu Pańskiego jako świadectwo wiary. Współczesne instalacje z kościoła pw. św. Anny w Kazimierzu Dolnym, [w:] Fides ex Visu, red. Ryszard Knapiński, Aneta Kramiszewska, Lublin 2011, s. 99-109

R. Rupiewicz, Obraz Iudicium contra Christum ze skarbca bazyliki mariackiej w Krakowie w świetle odkryć domniemanych wyroków Piłata, [w:] W kręgu sztuki polskiej i grafiki europejskiej, red. K. Moisan-Jabłońska, Warszawa 2011, s. 11-38.

R. Rupiewicz, Pierwowzory graficzne wizerunku „Sądu nad Chrystusem” z kościoła Bożego Ciała w Krakowie, [w:] Inspiracje grafiką europejską w sztuce polskiej. Czasy nowożytne, red. K. Moisan-Jabłońska, K. Ponińska, Warszawa 2010, s. 57-78.  [Druk: 2011]

R. Rupiewicz, Symbolika przestrzeni w Świątyni wczesnochrześcijańskiej, [w:] Przed obliczem Boga. Człowiek we wnętrzu świątyni. V Międzynarodowa Konferencja o Architekturze i Sztuce Sakralnej, red. H. Nadrowski, R. Frąk, R. Kozakiewicz-Opałka, Kielce 2006, s. 83-96.

Recenzje, sprawozdania:

 1. Lenda medii aevi. Średniowieczne zabytki dawnego opactwa w Lądzie - nowe odkrycia, najnowsze badania", red. Janusz Nowiński przy współpracy Przemysława Mrozowskiego, Ląd-Poznań-Warszawa 2015, „Biuletyn Historii Sztuki”, 2016, t.3, s. 561-570.
 2. European prints and Polish art, „Print Quarterly“ nr XXV, (2008), s. 182.

Eseje:

 1. Wstęp [w:] S. Kobielus, Kto użyczy łez trawom, Poznań 2013, s. 5-10.
 2. Teresa Panasiuk. Pierwsze ujrzenie świata, opowieść o artystce, „Podkowiański Magazyn Kulturalny”, nr 4(48) /2005.
 3. Pierwsze ujrzenie świata. Wystawa Teresy Panasiuk w galerii Kordegarda w Warszawie, „Artifex. Pismo Młodego Pokolenia Krytyków i Historyków Sztuki”, nr 7 (2004).
 4. O sobie samym. Wystawa Jacka Sempolińskiego w Zachęcie, „Artifex. Pismo Młodego Pokolenia Krytyków i Historyków Sztuki”, nr 5 (2003).

 

Udział w konferencjach międzynarodowych

 1. 17th World Congress of Jewish Studies, Hebrew University of Jerusalem, 6-10.VIII.2017

Tytuł wygłoszonego referatu: Trial of Christ, Anti-Semitism and sensational discoveries of Pilate’s sentences in the 16th century. Their implications in visual art.

 1. Konserwacja zapobiegawcza krajobrazu 6. Architektura jako element krajobrazu, 24-25 X. 2016, Warszawa UW - UKSW

Tytuł wygłoszonego referatu: Kształtowanie przestrzeni miejskiej Kazimierza Dolnego. Współczesne zagrożenia i wyzwania w zabytkowym zespole architektonicznokrajobrazowy

 1. Iconology at the Crossroads. Seventh international conference of iconographic studies, 23.-24.5.2013; Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka, Croatia

Tytuł wygłoszonego referatu: Between the Image and the Word: Research Methods Employed to Analyse Images of Judicium Sanguinarium Judaeorum contra Jesum Christum Salvatorem Mundi

Udział w wybranych konferencjach krajowych

 1. Twórca i dzieło w sztuce nowożytnej, Katedrę Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej KUL, Kazimierz Dolny 27-28 czerwca 2017

Tytuł wygłoszonego referatu: Znane i zaginione dzieła Fundacji dla Starców i Kalek w Kazimierzu Dolnym

 1. Claritas et consonantia. Funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza. UMK Toruń, 16-18 czerwca 2016.

Tytuł wygłoszonego referatu: Rola aniołów w średniowiecznych interpretacjach sferycznego modelu budowy świata.

 1. Ars boni et aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce. V Seminarium Kazimierskie z Prawa Rzymskiego KUL, Kazimierz Dolny, 9-11 października 2015.

Tytuł wygłoszonego referatu:Sąd nad sędziami w niemieckim malarstwie przełomu średniowiecza i nowożytności.

 1. Ksiądz Profesor Janusz Pasierb – kapłan, poeta, uczony. W 20. rocznicę śmierci badacza ikonografii sztuki kościelnej. Stowarzyszenie Historyków Sztuki, grudzień 2013,

Tytuł wygłoszonego referatu: Sąd nad Jezusem z Nazaretu a Konfesja Augsburska. Idea legislationis w ikonografii dwóch obrazów z kościoła w Helmstedt w Dolnej Saksonii

Projekty badawcze i stypendia

 1. 2009-2011 projekt badawczy promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany pod kierunkiem Prof. dr hab. Christine Moisan-Jablonski. Numer rejestracyjny projektu badawczego: N N105 023736  http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&lang=pl&objectId=258973
 1. 2008 – stypendium doktoranckie Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 2. 2006-2007 – stypendium doktoranckie Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach