Magdalena Tarnowska

litera: 
T
tytuł / stopień naukowy: 
dr

dr Magdalena Tarnowska

kustosz dyplomowany

Link do Poslkiej Bibliografii Nuakowej - https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/3927075/Magdalena_Tarnowska

 

https://scholar.google.pl

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/search/page.action?qt=SEARCH&q=sc.general*l_0*c_0contributorId_0_0author_0eq.110104febec75cdb23cc2a730e0114d8

 

Od 2012 adiunkt w IHS, WNHiS UKSW. Pracowała m.in.: w Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie (1993 – 2008), Dział Malarstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego w Kielcach (2011-2013).  Od 2012 adiunkt w Instytucie Historii Sztuki WNHiS UKSW w Warszawie, od 2016 zastępca dyrektora.

Uczestniczka międzynarodowego projektu Visual Constructs of Jerusalem, Hebrew University in Jerusalem (FP7/2007–2013) / ERC grant agreement no. 249466). Beneficjentka grantów: The Hanadiv Charitable Foundation (2005), The Jewish Theological Seminary NYC (2000).

Autorka haseł do: Słownik Artystów Polskich, T. X Sa-Się, red. U. Makowska, IS PAN, 2016, Polski Słownik Judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, red. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Warszawa 2003, Żydzi w Polsce. Leksykon, red. J. Tomaszewski, A. Żbikowski, Warszawa 2001.Recenzentka czasopism: „Muzealnictwo”, „Studia Judaica”.Członkini stowarzyszeń (PTSŻ, SHS,  PISnSŚ). Należy do jury Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o historii i kulturze Żydów polskich Fundacji Shalom.

Wyniki badań prezentuje podczas konferencji krajowych i międzynarodowych (m.in. organizowane przez Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie - World Congress of Jewish Studies - 2017, 2005, 2001 oraz Congress Center for Jewish Art 1999, oraz  Art of Armenian Diaspora. International Conference, UKSW Warszawa 2017, Gdańsk 2016,Pierwszy Międzynarodowy Kongres Sztuki Żydowskiej w Polsce, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2008) , w formie wystaw, w książkach, katalogach, artykułach m. in.: w Kwartalniku Historii Żydów, Series Byzantina, Pamiętniku Sztuk Pięknych, Muzealnictwie, pracach zbiorowych.

 

Zainteresowania naukowe:

- kultura i sztuka Żydów połowy XIX i XX wieku w kontekście sztuki polskiej i europejskiej, w tym sztuka Holocaustu, sztuka lat 1945-1956 w Polsce,

- ikonografia sztuki żydowskiej w kontekście tożsamości narodowej,

- podróże artystyczne do Palestyny, wizja Jerozolimy w sztuce

- twórczość artystów w Warszawie w XIX wieku, m. in.:  Rafała Hadziewicza, Aleksandra Lessera,

- zagadnienia związane z badaniami proweniencji dzieł sztuki (członkini Zespołu ekspertów ds. badań proweniencyjnych w muzeach polskich w zakresie mienia pożydowskiego, MKiDN (2009 – 2011)

 

Najważniejsze publikacje:

 

Książki:

● M. Tarnowska, Artyści żydowscy w Warszawie 1939 - 1945, DiG, Warszawa, 2015.

Archiwum Ringelbluma. Tom IV. Gela Seksztajn 1907 – 1943. Życie i twórczość, oprac. M. Tarnowska, Warszawa 2011

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Łazienkach Królewskich, red. M. Tarnowska, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, Warszawa 2008

 

Artykuły:

Tadeusz Bornstein (1919 – 1942). Losy i twórczość w czasie drugiej wojny światowej, Jewish History Quarterly, Warszawa 2017, nr 2/262, s. 47 – 62.

Dziedzictwo kultury żydowskiej w Polsce - badania proweniencji muzealiów - specyfika, cele, korzyści, zagrożenia (?) „Zarządzanie w Kulturze” Kraków 2016, t. 17, nr 1,s. 67-77.

Żydowskie środowisko artystyczne w Warszawie w latach 1945–1949 w „Pamiętnik Sztuk Pięknych.Sztuka Polska 1945-1970, red. Jan Wiktor Sienkiewicz , Ewa Toniak, Toruń 2015, nr 9, s. 33-61.

Haskala (Oświecenie żydowskie) a obrazy miłości w sztuce Aleksandra Lessera (1814-1884), [w:] Miłość w kulturze polskiej, red. Łysiak W., Poznań 2015, s. 131-141.

Myths of the Orient, Zionism and Israel in the Painting of Adolf Berman (1876 - 1943),Kwartalnik Historii Żydów /Jewish History Quarterly 2015, nr 1 (253), s. 110 – 123

Sztuka w getcie warszawskim. Funkcje, ikonografia, postawy wobec rzeczywistości[w:] Adlojada. Biografia i świadectwo, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, B. Wolska, Szczecin 2014, s.127-145.

Aleksander Bogen (1916-2010). Przemiany postawy w świetle twórczości i krytyki artystycznej z lat 1945-1951[w:]Oblicza utopii, obłudy i zakłamania, red. W. Łysiak,  Poznań 2014, s. 107 -118.

Badania proweniencyjne muzealiów pod kątem ich ewentualnego pochodzenia z własności żydowskiej, współautorka, „Muzealnictwo” nr 53, 2012, s. 14-37.

Art in the Warsaw Ghetto, [w] Jewish Artists and Central-Eastern Europe, The First Congress of Jewish Art in Kazimierz Dolny nad Wisłą,  Warszawa 2011

Edukacja w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Teraźniejszość i perspektywy, „Muzealnictwo” nr 51, 2011

Judaika ŻIH – historia powstania, specyfika, [w:] Własność a dobra kultury, Warszawa 2006

Pilgrimage Souvenirs in the Collection of the Commissariat of the Holy Land of the Franciscan Order in Cracow, [w:] Series Byzantina, t. 3, Warszawa 2005

 

WAŻNIEJSZE WYSTAWY

Wszystkie zwierzęta duże i małe… Malarstwo animalistyczne Ewy Lasek, MŁiJ, 2010

Artyści żydowscy w Warszawie 1918-1939, ŻIH, 2008 (wystawa stała)

Gela Seksztajn 1907-1943. Żydowska malarka w getcie warszawskim, ŻIH, 2008

Metaloplastyka żydowska, Fundacja Judaica, Kraków 2006

Wilno – Paryż - Jerozolima. Malarstwo Rafaela Chwolesa 1913-2002, ŻIH, BU UMK 2005

Mordechaj Anielewicz - przywódca Powstania w Getcie Warszawskim, UW, 2003

● Stała wystawa Galeria Sztuki Żydowskiej, (współpraca), ŻIH, 2001

Przyjaciele. Simon Mondzain, Jan Hrynkowski, Wacław Zawadowski, ŻIH, NGS  „Zachęta”, 2000

  ● Roman Kramsztyk (1885-1942), ŻIH i NGS „Zachęta”, (współpraca), 1997

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach