Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska

Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska to studia interdyscyplinarne, które łączą zagadnienia z ochrony dóbr kultury i ochrony przyrody, co jest zalecane przez wiele międzynarodowych dokumentów jak i zaleceń UE w Polsce. Jest to kierunek unikatowy.

W ramach studiów przewidziane są liczne zajęcia terenowe w zabytkowych ogrodach i parkach, a także w konserwowanych zabytkach.

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy w placówkach związanych z ochroną zabytków i przyrody, w samorządach różnego szczebla, a także w muzeach, służbach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność o charakterze konserwatorskim i związanych z ochroną przyrody, instytucjach public relation oraz fundacjach działających na rzecz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Program zajęć ODKiŚ obejmuje kilka bloków tematycznych z zakresu ochrony zabytków, środowiska, ochrony krajobrazu kulturowego. Są to m. in. przedmioty z historii sztuki, ochrony i konserwacji zabytków, historii ogrodów oraz kształtowania i ochrony krajobrazu.

 

1. Sylwetka absolwenta licencjatu z ODKiŚ

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach