Pracownicy Instytutu Historii Sztuki UKSW

Marcin Bogusz

litera: 
Bo
tytuł / stopień naukowy: 
Mgr

Aleksander Stankiewicz

litera: 
S
tytuł / stopień naukowy: 
Mgr

 

KONTAKT

a.stankiewicz@uksw.edu.pl

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWECzytaj więcej »

Magdalena Białonowska

litera: 
Biał
tytuł / stopień naukowy: 
DR

KONTAKT

 

LINKI

PBN - Polska Bibliografia Naukowa

USOS UKSW

 

Artur Badach

litera: 
Badach
tytuł / stopień naukowy: 
Dr

KONTAKT

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Sztuka włoskiego renesansu, rzeźba europejska i pozaeuropejska od XV do XIX w., ikonografia nowożytna (zwł. kościelna ikonografia potrydencka, ikonografia władców i władzy, ikonografia sepulkralna, tematy mitologiczne w sztuce nowożytnej), praktyka muzealna

Wyjazdy zagraniczne o charakterze naukowym:
Rzym 2004 – stypendium Fundacji Lanckorońskich
Rzym 2007 – stypendium Fundacji Lanckorońskich
Londyn 2008 – stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich

LINKI

PBN - Polska Bibliografia NaukowaCzytaj więcej »

Czesław Grajewski

litera: 
Graj
tytuł / stopień naukowy: 
Prof. Dr Hab.

KONTAKT

cz.grajewski@uksw.edu.pl

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  1. zagadnienia źródłoznawcze liturgicznych muzycznych rękopisów średniowiecznych;
  2. oficja rymowane o Św. Katarzynie z Aleksandrii;
  3. modalność śpiewów brewiarzowych;
  4. wybrane kwestie nowożytnej polskiej muzyki kościelnej

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ (pełnione funkcje)

- Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych (wiceprezes 2013-)Czytaj więcej »

Agnieszka Skrodzka

litera: 
S
tytuł / stopień naukowy: 
Dr

 

KONTAKT

a.skrodzka@uksw.edu.pl

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Absolwentka historii sztuki i politologii na UKSW oraz studium doktoranckiego w Instytucie Sztuki PAN. Od 2014 r. doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia sztuki. W swoich badaniach naukowych skupia się na szeroko pojętym zagadnieniu treści dzieła sztuki. Zainteresowania koncentruje szczególnie wokół nowożytnej ikonografii władzy, sztuki czasów Stanisława Augusta, portretu, a także sztuki funeralnej.

 Czytaj więcej »

Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk

litera: 
D
tytuł / stopień naukowy: 
Dr

KONTAKT

p.drabarczyk@uksw.edu.pl 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWECzytaj więcej »

Marta Wiraszka

litera: 
W
tytuł / stopień naukowy: 
dr

 

DR MARTA WIRASZKA

 

Dorobek naukowy za okres 1997-2012

 

I.  DANE OSOBOWE

 

1. MARTA WIRASZKA

2. Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

3. Instytut Historii Sztuki

4. Katedra Architektury Średniowiecznej i Nowożytnej

5. Stanowisko: stażysta (1996/97), asystent (1997/98 – 2007/08), adiunkt (2008/09)Czytaj więcej »

Magdalena Tarnowska

Romana Rupiewicz

litera: 
R
tytuł / stopień naukowy: 
Dr

KONTAKT

rromana@wp.pl

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Moje zainteresowania naukowe skupione są wokół średniowiecznej ikonografii i plastyki. W swoich pracach zgłębiam symboliczne treści dzieł sztuki wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej w świetle literatury patrystycznej oraz średniowiecznego piśmiennictwa religijnego. Moje studia skupione są wokół pasji Jezusa oraz tematów związanych z Imago Mundi i obrazowania wiedzy. Badam także utożsamianie średniowiecznej tradycji Kościoła we współczesnej ikonografii sakralnej.Czytaj więcej »

Wojciech Podstolski

litera: 
P
tytuł / stopień naukowy: 
dr

dr Wojciech Podstolski

Link do Polskiej  BibliografiiNaukowej - https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/3932077/Wojciech_Podstolski

Marek Maksymczak

litera: 
M
tytuł / stopień naukowy: 
Dr

KONTAKT

m.maksymczak@uksw.edu.pl

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE Czytaj więcej »

ks. Janusz Nowiński SDB

litera: 
N
tytuł / stopień naukowy: 
Prof. UKSW Dr Hab.

KONTAKT

j.nowinski@uksw.edu.pl

nowinski@vp.pl

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWECzytaj więcej »

Przemysław Mrozowski

litera: 
M
tytuł / stopień naukowy: 
dr hab.

 

DR HAB. PRZEMYSŁAW MROZOWSKI

Adiunkt Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej i Ikonografii


KONTAKT
tel. 22 657 23 61


ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
Zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół zagadnień związanych z symbolem i jego rolą w kulturze średniowiecznej i nowożytnej; symbolem przybierającym postać rytualnego gestu, znaku heraldycznego, wreszcie dzieła sztuki o specyficznej, zwykle komemoracyjnej funkcji. W nurcie tych zainteresowań utrzymane są najnowsze badania, koncentrują się wokół zagadnienia genezy portretu staropolskiego.Czytaj więcej »

Magdalena Łaptaś

litera: 
L
tytuł / stopień naukowy: 
Dr

KONTAKT

magda.laptas@gmail.com

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Zainteresowania naukowe Magdaleny Łaptaś koncentrują się na sztuce basenu Morza Śródziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem malowideł pozyskiwanych podczas polskich wykopalisk w Sudanie. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje kilkunastoletnią pracę w Galerii Faras, w Muzeum Narodowym w Warszawie i wieloletnią pracę na uczelni.Czytaj więcej »

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach